Fly .^Qartida 2x per week brengt een Qanuda Jet u rechtstreeks naar Djakarta, het Verre- en Midden Oosten. Meerdere ver bindingen in Zuid-Oost Azië. J. M. VAN EXEL's J a INDONESIAN AIRWAYS doorsnee Indo van zichzelf, zijn eigen cul tuur (want de Indo HEEFT cultuur!) en van zijn Land van Herkomst is over het alge meen bedroevend klein, vooral bij de men sen met de drukste mond. We kennen wat pasar-maleis of pasar-Javaans, maar hebben nooit de moeite genomen ook maar één taal grondig te leren. Van zeden en ge woonten, historie, natuur weten wij bitter weinig. Zelfs zij die dénken heel wat te weten, weten vaak maar een bedroevend klein beetje. De massa mist "the exploring mind", de geest om te onderzoeken en de wil om te studeren. De Totok, élke Totok, élke buitenlander die bij de Indischman zijn kennis probeert te verrijken, stuit a. op voorkeur om de "herkomst te ontkennen" (ik ben Neder lander, géén Indischman!), b. een massa ongeordende, zelf-geinterpreteerde "ken nis", c. een schep snoeverijen waar je van omvalt. Daar valt niets van te leren. Dus moet b.v. ook C.F. wel naar biblio- theca toe om wérkelijk wat te leren. Maar zeker kan hij via Tong Tong HONDERDEN eenvoudige én geleerde Indischgasten leren kennen (van zulke fijne kerels als Schardijn, van Wijlen en Flohr af tot "djago's" als Mellema en De Graaf (totoks) toe) die heel wat in hun mars hebben. Wat hij echter altijd missen zal, is de KRING van serieuze Indo's, die exact on derzoeken, kennis vermeerderen, niet ein deloos katjauwen voor een gelijk, maar op basis van serieus onderzoek wetenschap winnen. Indo's zijn nog steeds voor 95% "koem- poelan-mensen" met vaste verjaarspartijtjes, bridge-avondjes, zo-maar-ngobrol-samsams. Het gebeurt in onze kringen niet ên nooit »{uiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiin«iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniint IEDEREEN zal het nu wel weten, dat f Je met Kokkies rijsttafel-artikelen het lekkerst kan eten I j KOKKIES Rijstwinkels: Witte de Withstraat 128 Telefoon 89438 Slotermeerlaan 125 Telefoon 130362 AMSTERDAM - W j P.S. WIJ verzenden rijsttafel artikelen over de gehele wereld. tïiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiNHHiiiiniiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM milllllUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllllllllllllllHllllllllllllHIIINIIIIIHUIIIIIIIIIlllllHIUIMIIIIIHIIIIIUI Schoenhandel alleen Reinkenstraat 29 g Den Haag - Tel. 33 21 17 Specialist in exclusieve dames- 1 schoenen met hoge of lage hak in de allerkleinste maten. vanaf maat 32 Ruime keuze in Zomer-sandalettes Ideaal voor de "Sakaba"! iiriiiiiiiiiliiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiil zoals bij b.v. de Maatschappij tot NUT van het Algemeen, dat in vaste samenkosten met vaste contributies programma's van le zingen worden georganiseerd voor het hele jaar EN WAAR MEN KOMT OOK! Te veel Indo's zitten eeuwig aan familieafspraken vast. De familie is van de Indo niet alleen zijn Kracht, maar ook zijn Zwak: de batok waaronder hij als djangkriek gevangen zit en er nooit uitkomt. Neen, discussieer niet. ONDERZOEK. Woon causerieën, concerten, voordrachten, exposities bij gedurende enkele jaren en U zult MOETEN toegeven: zij die het orga niseren zijn altijd Totoks, zij die komen zijn ZELDEN Indo's. Ik wacht nog steeds op de oprichting van de eerste Indische STUDIE-kring. Wie helpt mij hem op te richten met kringen over heel Nederland? Ik heb sprekers genoeg, maar HEB AUDITORIUMS NODIG! Dit bovenstaande zullen wraakgierige In do's direct weer zien als "aanvallen op eigen soort" en bekrompen Hollanders ver genoegd doen glimlachen: zie je wel...? Laat mij eerst vaststellen dat een groep die eeuwen lang in sociale nood gezeten heeft, verbijsterend cultuurarm geleefd heeft zoals wij in Indië, moeilijk méér kan op brengen. Wij zijn van Ot en Sien af via leesboekjes over het Hollandse leven, re kensommetjes van kruideniers, en aardrijks kunde over uiterwaarden en polders VER KNOEID, generaties lang. Dat herstelt zich maar erg langzaam. Maar herstellen ZAL het. Daar is Tong Tong mee bezig. OVER ETEN GESPROKEN... Overal in Hollandse restaurants waar ook rijsttafel gegeten wordt (meestal alleen maar nasi goreng) is de standaardroep naar obers en het doorgeefsein naar de keuken: "Nassie!" ledereen weet dan direct wat bedoeld wordt. Wat bedoeld wordt is b.v. in een Haags restaurant: "Nasi goreng speciaal met ge bakken ananas, kroepoek, spiegelei, cocos en gesneden augurk". Onze lezers in Indo nesië geloven niet wat ze zien staan. En ik zou de grootste snob in Indonesië ook niet adviseren het na te maken, want op een onverklaarbare manier doen je trom melvliezen pijn als je dat proeft. Soedah: "leder zijn meug", zei de boer en hij at vliegen. Nietwaar? Overigens is er een andere reden waar om de doorsnee Indischgast toch eten in een Indisch restaurant prefereert: de spij zen komen niet uit blik. Vooral in de klei nere Hollandse restaurants waar overdre ven ge-"alstublieft" wordt, a.u.b., a.u.b., a.u.b. kan deze afkorting niets anders be tekenen dan een herhaald: Alles Uit Blik... Overigens zien we in de Indische groep een volmaakte tegenhanger van dat Hol landse "nassie!"-geroep. Als in Indische ge zinnen Europees gegeten wordt, zegt men veelal: "We eten vandaag kentang." Terwijl Hollanders (voor wie aardappelen de lo gische basisvoeding zijn) zeggen: "We eten vandaag spruitjes. Of stoofprei. Of stamp pot." Zelfs de meest brutale assimileerders zijn wat dit betreft even ongeneeslijk als de Hollandse nassie-roeper! T.R. 20

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 20