De Legende van Batu-Tulis BRILJANTEN markiesringen hangers oorknoppen ta DJOÜA #/&Co GOUDEN gezet in 22 karaats goud schakelarmbanden krintjing slangen colliers van 22 karaats goud MIDO polshorloges sebelah rotan armbanden van 24 karaats goud (mas kertas) Komt U van BUITEN de Haag? 9 Wij betalen, bij aankoop vanaf f200,- de reiskosten voor één persoon geheel terug oooooooooooooooooooooooooooooo OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 11 Meer dan 30 jaren terug, als kind, hoorde ik de legende van Batu-Tulis welke mij werd verteld door de bewaakster van de tempat-kramat (geheiligde plek) in de Plan tentuin. Dit verhaal zal heel vaag zijn, eer stens omdat ik veel vergeten ben en verder omdat ik toen de Soendanese taal niet goed machtig was. Zij, die dit verhaal kunnen aanvullen of verbeteren, verzoek ik dit te doen, om tot de juiste legende te komen. Ik zou dit zeer op prijs stellen, want ik ben Bogoriaan. Als je toen van de Ursulinenschool naar zwembad Kedoeng Halang ging, had je hal verwege een poortje in het ijzeren hek, waardoor je in de Plantentuin kwam. (Deze poort werd 1955 afgesloten). Ongeveer 100 meter van die poort was die tempat- keramat, dicht bij een koepel. Als je van die tempat-keramat lijnrecht naar de Tjili- woeng liep, kwam je bij een leuwi (diepe plek in de ondiepe kali). In de rivierwand van deze leuwi moet het begin zijn van een tunnel, die zich uitstrekt tot Batoetoelis (beschreven steen). De uitgang moet zowat hebben gelegen, waar de bewuste stenen lagen. Ten tijde van het rijk Padjadjaran moest in de plantentuin een kraton (vermoe delijk het buitenverblijf) van de vorst van Padjadjaran hebben gestaan. Bij de onder gang van het vorstendom moest deze kraton één van de laatste bolwerken zijn geweest. Deze kraton werd veroverd en letterlijk met de grond gelijk gemaakt. Eén van de vorstenzonen kon (voorlopig) het vege lijf redden, door via de tunnel te vluchten. Toen hij de tunnel in het huidige Batoetoelis verliet, was de grond zacht en liet hij die twee voetafdrukken achter. Later werd deze prins gegrepen en ter dood veroordeeld. Het lichaam werd in twee helften geschei den, waarvan één helft te Batoetoelis werd begraven en de andere helft in de Planten tuin. Beide plaatsen werden heilig verklaard. De goden, begaan met het lot van dit vor sten kind, hebben de voetafdrukken ver eeuwigd, door de zachte grond tot steen te maken. Hij, wiene voeten in deze af drukken passen en die de andere steen kon omvatten zou beloond worden, omdat door deze daad, de gescheiden lichaamshelften weer bij elkaar zouden komen. Nog even een kleine anecdote over die leuwi, de tunnel en het heilige graf in de Plantentuin (dit laatste bestaat niet meer.) Vermoedelijk uit piëteit (aangezien men aan nam, dat geen enkel mens het wonder bij die twee kalistenen kon verrichten) werd met ceremonieel het gebeente uit de Plan tentuin opgehaald en naar Batoe-Tulis ge bracht, zodat de afgestorvene in vrede kon rusten). Die leuwi werd bewaakt door een witte krokodil. Elk jaar verdronk er iemand in de Tjiliwoeng in de Plantentuin, en dan werd er gezegd dat de krokodil zijn offer had gehaald. In het midden van de tunnel moet er een reuzenslang zijn, de bewaker van 'n onge- loffelijk mooie edelsteen (robijn?) die, in de kronkels van die reuzenslang ligt. Alleen hij die over een bovenmenselijke wilskracht beschikt, zou die steen kunnen krijgen. Want, op zijn weg daarheen zouden hem duizend en één verschrikkingen te wachten staan. Op elke Maulud avond zou die slang dan uit de tunnel komen en zijn lijf zou zo lang zijn, dat die zich strekte van de oever van de Tjiliwoeng tot aan het graf. Op het graf zelf zou een witte aap zijn (Hanuman?). Dit is dan wat ik meen mij te herinneren als zijnde tot de legende van Batoetoelis te behoren. CHRIS SIMON Aan Chris dank voor zijn "standaard ge heimzinnig Indisch verhaal": onderaardse gangen tot de oceaan, slangen, robijnen, offers, legenden...Elke Indischman heeft er wel eens van gehoord. Er moeten ook in het Malangse, Djokjase, Semarangse, de Priangan, Bantam, zulke gangen bestaan. Maar omdat de Nederlander in Indië niet de "exploring mind" heeft gehad van de moderne Europese en Amerikaanse speleo logen, zijn al die (vermeende?) tunnels en gewelven nooit exact onderzocht. Ook heeft de Indonesiër ze angstvallig verborgen gehouden. Er zelden over ge praat of er schrikwekkende verhalen bij ver teld van "angker" en reuzenslangen, zodat de nieuwsgierigen wel weg bleven... Toch is het jammer dat daardoor al deze spelonken "in de lucht zijn blijven hangen". Helaas is het ook zo gesteld met de ge middelde historische kennis van de Indisch man, die maar weinig volledig en betrouw baar weet. Chris praat niet, hij SCHRIJFT OP. Wie meer of beter weet, SCHRIJVE HET OOK OP en sture het in. Zo ontstaat op den duur het complete en juiste verhaal. Oordeel niet en praat niet, DOE! T.R. redden, door via de tunnel te vluchten, loen DescniKt, zou uie sieen Kunnen ruijycn. OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOCXXXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Vlamingstr. 5, Den Haag, Tel. 116677 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O n O O O O O O O O O O

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 11