VOETSTAPPEN IN 'N ANDERE WERELD I VOOR INDISCHE GOUDEN SIERADEN wilt u dit jaar ook naar Spanje? AMAZONE TOURS m EEN BOODSCHAP IN GEWEERVUUR j J. M. VAN EXEL's o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc M Er bestaat een fiuidum dat een "buitenaardse" gemeenschap mogelijk maakt tussen personen die zich op grote afstand van elkaar bevinden. Het volgende verhaal schijnt ontegenzeggelijk in die richtting te wijzen. In het jaar 1896 waren de Nederlandse troepen bezig met de onderwerping van Atjeh, de noordelijkste provincie van het eiland Sumatra. Ze hadden de hoofdstad Kotaradja, in hun macht, en hun hoofdmacht was daar gelegerd. De Nederlanders hadden een keten van versterkingen gebouwd rondom Kotaradja en die keten langzamerhand verder en ver der in het omringende land uitgebreid. Eén van de versterkte plaatsen was Indrapoeri, en de bevelvoerende officier daarvan was kapitein J., die een goede vriend was van mijn vader B., die in Indrapoeri als eerste luitenant van de administratie onder de kapitein J. diende. Dichtbij Indrapoeri bevond zich een heu vel en op de top daarvan hadden de Atjeh- ers een fort. De heuvel en het fort stonden bekend als Tjeut Gléue. De Atjehers in het fort bleken een lelijk obstakel te vormen voor onze troepen in Indrapoeri. Dag en nacht beschoten ze on ze soldaten en hoewel er geen doden vie len, raakte er menig gewond. Op een avond zaten kapitein J. en mijn vader in de officiersmess een borrel te drinken, toen opeens met een donderende slag een kogel door het zinken dak sloeg. De officieren zaten een ogenblik ver stomd voor zich te kijken, tot mijn vader plotseling ontdekte, dat hij een bloedende wond eigenlijk een bloedend wondje had aan zijn rechterpink. Dit werd snel ver bonden, terwijl mijn vader opmerkte: "Zie zo, nu kunnen ze me niet meer verwijten dat ik mijn bloed niet voor mijn vaderland heb gegeven." Kapitein J. lachte oens zuurtjes en zei: "Ja, alles goed en wel, maar aan dit ge donder moet een eind komen." Zo besloot kapitein J. enige tijd later een uitval te ondernemen met het doel, Tjeut Gléue te veroveren en te vernietigen. Hij stond erop zelf de aanval te leiden en hij miiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiiMiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiHimiiiiiiiNiHiiMuiuiiimiiiiiitiiiiiiiiiitiiKiiiui Schoenhandel 1 alleen Relnkenstraat 29 Den Haag - Tel. 33 21 17 Specialist in exclusieve dames- j schoenen met hoge of lage hak j in de allerkleinste maten. vanaf maat 32 Aantrekkelijke koopjes in de zomeropruiming j iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiuiiiii benoemde mijn vader gedurende zijn af wezigheid tot zijn plaatsvervanger. En aldus verliet de kleine met de uitval belaste troep in alle stilte Indrapoeri op zijn gevaarlijke tocht. Mijn vader ging, na dat de troep was vertrokken, naar bed en verkeerde hij ai gauw in diepe rust. Vreemd genoeg werd hij midden in de nacht plotseling wakker en zijn eerste ge dachte was "J. is dood". Toen overtuigde hij zichzelf ervan, dat dit een vreemde ge dachte was, die immers zo maar in zijn brein was ontstaan zonder een onmiddellijke oorzaak. Hij keek op zijn horloge dat hij op een tafeltje naast zijn bed had gezet naast een nachtlampje en zag dat het precies drie uur in de ochtend was. Zich nogmaals afvragend wat hem toch op de dood van J. kon hebben gebracht, draaide hij zich om en viel weer in slaap. Die morgen ging hij om zeven uur naar zijn kantoor, waar hij één van de soldaten aantrof die aan de expeditie had deelge nomen. De man stond op, groette mijn vader en antwoordde hem op zijn vragen als volgt: "Wel Jansen, hoe is 't gegaan?" "Goed, luit, Tjeut Gléue is veroverd en vernietigd, maar we hebben nogal wat man nen verloren." "Ook officieren?" "Ja luit, kapitein J." "Hemelse goedheid, en wanneer is dat gebeurd?" "Om precies drie uur in de ochtend, luit." Zo kreeg mijn vader de bevestiging van de vreemde inval die hij die nacht had gehad. En toen hij naderhand het verhaal vertelde, was hij er vast van overtuigd dat kapitein J. in zijn laatste ogenblikken intens OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO aan mijn vader had gedacht, maar er was niemand om dit vermoeden te bevestigen, althans niet zo lang mijn vader leefde. Deze bevestiging kwam veertig jaar later pas, en ik zal U hiervan vertellen in het tweede deel van mijn verhaal. Veertig jaar later praktiseerde ik als ge specialiseerd oogarts in Panang, het eiland ten Westen van de kust van het schier eiland Malakka, of, in dichterlijke termen, het "Gouden Cheronese". De hoofdstad heette Georgetown, maar iedereen noemt het Panang. Op een dag ontving ik een brief van een vriend in Deli, dat net aan de overwal ligt van de Straat van Malakka, aan de Oost kust van Sumatra. Deze vriend schreef me dat hij zorgde voor een oude Nederlander, die helaas tot armoede was vervallen en die klaagde over verslechtering van zijn gezichtsvermogen. Er was geen oogarts in Deli en daarom vroeg mijn vriend mij, of ik een kamer in een goedkoop Chinees hotel wilde huren in Panang en daarna zou mijn vriend de oude man naar me toe sturen zodat ik hem onder behandeling kon nemen zo lang dat nodig zou zijn. Er was een P.S. bij deze brief, waarin stond dat de oude man in Atjeh onder mijn vader had gediend en toen ik dat las, piiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiniiiiii|i naar: - HET GOUDEN MOLENTJE G. Merkle 1 Spui 167 A Den Haag Telefoon 070 - 60 48 85 22 Kt en 24 kt gouden Schakel-armbanden Slang-armbanden Krintjing-armbanden Colliers van 7-100 gram Brillant ringen Brillant hangers Brillant oorknopjes Kabaja speldjes Haarspelden Trouwringen O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Wij rijden het gehele jaar door naar Malaga - Alicante - Benidorm - Altea per superluxe "luchtgeveerde" touringcar. Vraagt vrijblijvend ons reisprogramma van 1967 aan REISBUREAU EN TOURINGCARBEDRIJF H tf Den Haag: Haverschmidtstraat 114, Tel. 0 70-98 50 83 Amsterdam: Ceintuurbaan 198, Tel. 0 20-791844 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 20

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 20