Pasar Malam Impressies Midden: voor het eerst in de historie van on ze Pasar Malam werd een (duur) experiment gewaagd met een tropische tuin, die echter een instant succesbleekt te zijn en voortaan op de Pasar Malam niet ontbreken zal. Bou wer Max Stvart loopt al met prachtige plannen rond voor het volgende jaar! Een alleraardig ste versiering van de tuin werd opgeleverd door de twee drakenkooien met perkoetoets, door de KLM voor de opening van de Pasar Malam afgestaan als heilwens. Er was veel ivaardering voor de prachtige orchideeën van de Haagse orchideeënkwekers en uit opmer kingen van het publiek bleek duidelijk hoeveel tropische planten nog steeds direct met vreug de herkend werden. Er was een stand van de Aalsmeerse gebroeders Topsvoort (neven van de Soerabajase politie-commissaris Topsvoort die nu al voorbereidingen treffen om op de volgende Pasar Malam met een grote collectie melati's en andere bloemen en panten te komen. Boven: een uitge sproken karakte ristiek van de Pa sar Malam Tong Tong leveren de vele producten van Indonesische kunst. Zulke rij en ivajangs go- lèks en wajangs koelits trokken vele kijkers en kopers. Zo'n wa jangpop "doet" het in de Hol landse buis kam er vaak beter dan een groot schil derij Top-attractie (zowel voor Indischgasten als Nederlanders) blijven de talrijke kleine en ge varieerde eet-tentjes, waar men net als toen froeherin Indonesië aan lange tafels aanschikt voor een smakelijke hap. Van alle jaarbeurzen in Nederland en zelfs Euro pa biedt onze Pasar Ma lam de gevarieerdste menu's voor de laagste prijzen. Ook de gemoe delijke sfeer wordt (vooral door Totokkers) enorm op prijs gesteld. Het is te hopen dat zul ke rommeligetentjes onze Pasar Malam altijd mogen opvrolijken voor het handhaven van het belangrijkste aspect: zor geloosheid en eenvoud. 6

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 6