Dankzij de Sakaba-show werden in de Hout- rust hall en méér dames in sarong en kebaja ge zien da?ï gewoonlijk - en zij droegen bij tot het pittoresque karakter van het geheel. Fa er de dames Ellen Boon-Derksen en Lilian Du- cel le "in vol ornaat" in de Inlicht in gen stand van de Pasar Malum Tong Tong. Twee nieuwigheden op de Pasar Malam Tong Tong die het uitstekend "deden": de gamelan (tnidjen links) en de wajang (rechts beneden). Het is te hopen dat bij langer oefe ning van een groter gezelschap op volgende Pasar Malams grotere repertoires kunnen wor den gepresenteerdLeeftijd noch herkomst kun nen bezwaren opleveren. In dit bandje zijn drie Totoks; geheel rechts op de foto Rudy Klerks en het meisje jenny die pas 12 jaar oud zijn. Geheel links speelt de solo- guitarist van een beat-band L. Boon. Onvol prezen leider dr. Soedjaja (tweede van links) heeft ondanks ontelbare handicaps in zeer korte tijd prachtige resultaten geboekt! Zou het volgend jaar de Indonesische gemeenschap in Nederland met een groot gamelan- én se- rimpi-gezelschap de Pasar Malam kunnen op luisteren? Geheel in zijn eentje zorgde E. Flohr voor een complete en boeiende wajangvoorstelling, die dit jaar nog op enkele technische moeilijk heden stuitte, maar het volgend jaar zeker enorm verbeterd zal zijn. Vooral Javaanse be zoekers met kennis en begrip van deze kunst hadden het grootste respect voor voordracht en s abet an" ("the flicking of the sticks") van Flohrdie ondanks de isolatie in zijn langdurige ballingschapin Nederland zijn kennis en vaardigheid op bewonderenswaar dig peil gehouden heeft. Over de hele linie: hoe enorm veel aan trekkelijker zou de Pasar Malam kunnen zijn met bredere Indonesische medewerking! Boven: "Native art meets native art"Deze Nederlandse dame met begrip voor eigen tra ditie bleek de Indonesische batikkunst te kun nen w. larderen. Bij de opening van de Pasar Malam scheen een ongewoon felle Hollandse zomerzon op de selamatan in de grote zaal, zodat alle persfoto's overbelicht raakten. Hier enkele gasten: voorgrond v.l.n.r. Burg. Mr. H.A.M.T. Kolfschoten, Lilian Ducelle, Indonesië's Am bassadeur Z. Exc. Mr. S. Tjondronegoro en Ellen Boon. Achterste rij: f. H. Ritman, Mevr. X. de Kock-Birsak, Z. Exc. en Mevr. Tjarda van Starkenborg Stachouwer en de Britse Am bassadeur Excellentie Garran.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 7