VMS! u DJOKJA JiCo GOUDEN BRILJANTEN markiesringen 8 hangers oorknoppen gezet in 22 karaats goud 8 schakelarmbanden 8 krintjing slangen g 8 colliers 8 8 van 22 karaats]goud 8 MIDO polshorloges 8 sebelah rotan armbanden van 24 karaats goud (mas kertas) 8 Komt U van BUITEN Den Haag? g f oooooooooooocooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooog O Wij betalen, bij aankoop vanaf f200,-de reiskosten voor één persoon geheel terug o Soooooooooooo^ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo OVER TIJGERJAGEN In een krantenrecensie over "Langs Tijger paden" van Lex Denninghoff Stelling kwa men we ondervolgende wijsneuzige opmer kingen tegen: "...een ter zake kundig, leesbaar ge schreven boek. Meer willen we er niet van zeggen. Ten eerste omdat het teruggrijpt op een achter ons liggend tijdperk, ten tweede omdat dat tijdperk definitief afgesloten is, zodat dit boek alleen maar herkenning van ingewijden kan oproepen, maar nooit de drang oproepen om zelf te ervaren. Van alle daverende nonsens die ooit ge schreven is, spannen deze nonchalant daar heen geworpen woorden althans voor jagers de kroon. Het tijdperk van de tijgerjacht, waarde hr recensent, is NOOIT afgesloten. Waar ter wereld ook en in alle eeuwen die nog komen zullen, zal in elke perimeter "waar mens en tijger buren zijn deze verhalenreeks van Lex Denninghoff Stelling ACTUELE, levende en leerzame leesstof zijn. Voor de Indonesiërs en Indo's die NU en alle komende jaren in Indonesië jagen zullen, is dit boek NOOIT voorbij. Wat een curieuze kijk op de wereld hebben de Europese bureauzitters-recensenten ei genlijk. Het koloniale tijdperk is voorbij, DUS zijn de tijgerjagers en de natuuronder zoekers van dat tijdperk óók voorbij? Weet U wat voorbij is: de onderzoekende branië natuuronderzoekersgeest van een Olivier, een Bèr Ledeboer, een Sunier, een Van der Pijl...nu lopen we alleen nog maar hortussen en dierentuinen in Holland af, veilig bij het kopje koffie en AOW... ONZE Tijd is voorbij, maar zolang er nog élders kerels bestaan die het leven in de wilder nis verkiezen boven het leven in het bak stenen dorpsstraatje, zullen boeken als van Lex blijven bestaan. T R- GADJA MERAH REÜNIE Er wordt zwaar gewerkt om een re- unie voor elkaar te krijgen van het 2e Bataljon van de z.g. "Gadja Merah Brigade". Later kreeg dit bat. de naam van Inf. XI - Y Brig. Oprichting sept. '45 in Cholbury (Siam). Daarna maart '46 Bali en sept. '46 Zuid Sumatra (Pladjoe en Bagoes Koening). Willen belangstellenden hun adres opgeven bij A. L. van Mastrigt, Th. de Bockweg 18, Renkum. Enzegt het voort! KAT EN HOND "Spaar je de moeite Tjalie. Ik zit nu twin tig jaar in Holland en heb voorgoed met m'n verleden afgedaan" Uit een gesprek in Eindhoven "...zoals het sprookje zei: ik was vroe ger kat, maar nu leef ik al zo lang tussen honden; ik ben geen kat meer! Waarschuwing: Trap deze hond niet per ongeluk op zijn staart, want tot Uw ont steltenis roept hij dan: "Miauw!!!" T.R BRUINE BUSSEN EN HULPFONDS Opbrengst over de maand juni Vorig totaal Nu in kas 233,77 559,16 792,93 DJOJOBOJO? In vorige Tong Tongs werden wel eens voorspellingen van Djojobojo aangeroerd. Maar weet U wat mijn oude klapperolie leverancier in Lawang mij eens vertelde? Dat de voorspeller niet Djojobojo was ge weest, doch een zekere Abdul Karim, af komstig uit Malakka, een asceet die op de Gunung Kawi gezichten zag en deze door zijn secretaris op schrift had laten stellen. Wél was dit gebeurd tijdens de regering van Koning Djojobojo (1130- 1160). In het Hindoese tijdperk dus. Verder vertelde deze oude-leverancier mij dat na de bezetting van Indonesië door de "gelen", Indonesië onafhankelijk zou worden, doch slechts voor 35 jaren. Wat daarna echter zou gebeuren, is mij nooit gezegd. De 35 jaren zouden woelige bloe dige jaren zijn. Deze oude man heb ik op mijn erf ge sproken op de dag dat de Japanse troepen Balikpapan bezetten. ABONNEE Niet alleen de toekomst van Indonesië, ook van andere landen en volken, is door zocht door helderzienden wier verhalen even duister zijn als hun identiteit zelve. En ons toekomstbeeld strekt zich ergens aarzelend uit tussen wat De Grote Politici van vandaag beloven en wat de nevelige voorspellers vele eeuwen terug beloofden. Arme kleine man! En na eeuwenlange te leurstellingen nog steeds zo "bloody cock sure about to-morrow eh?... Vlamingstr. 5, Den Haag, Tel. 116677 Tijd is voorbij, maar zolang er nog elders MU O O O O O O O O 11

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 11