RANCH IN ARIZONA Nu bijna 2 jaar geleden arriveerden we in de U.S.A., in de State of Arizona. Gastvrij ontvangen door Amerikaanse vrienden van ons, die we in Afrika hadden leren kennen, belandden we in Apache Junction, een klein stadje aan de voet van de prachtige Superstition Mountain. Bij Peggy en Lake ondergingen we de zo hartverwarmende Oudindische gastvrijheid. Twee en een halve maand waren wij bij hen, waarna mijn man een baan vond op de White Wing Ranch, een groen eiland van wijngaarden en djeroekbomen in het midden van een eindeloze woestijn. Dateland, 't dichtstbijzijnde plaatsje, 16 mijl van ons vandaan, bestaat uit een oud vervallen motel en een nieuw, modern res taurant annex curioshop en een benzine station. 75 Mijl naar het Westen ligt Yuma en 130 mijl naar het Noord-Oosten, Phoe nix, de twee dichtstbijgelegen steden. Ik weet uit ervaring dat stadsmensen enigszins angstig zijn voor het ranch-leven; voor ons, die altijd op ondernemingen (In donesië), estates (Afrika) en nu een ranch (Amerika) geleefd hebben is het een heer lijk vrij bestaan. De natuur is niet te ver gelijken hier met lush Africa, waar we net vandaan komen, maar de desert heeft zijn eigen onweerstaanbare charme. De enorme uitgestrektheid, waarin cactussen, thornbush- es en dergelijke planten leven en groeien, waar in de lente de gele, kale vlakten het mirakel van een ongekende kleurenpracht vertoont; het wonder van het leven zelf, dat zelfs in de meest dor aandoende om geving zegeviert; dit alles "gets under your skin", zoals men hier zegt. De ranch zelf, die een overvloed aan vruchten produceert uit deze zandgrond, die bewerkten gedrenkt met leven gevend water, weer de overwin ning van 's mens kunde en doorzettings vermogen weerspiegelt; het geeft je een trots en blij gevoel er een deel van te zijn. Het klimaat is hier heerlijk. Op het moment, december en dus winter, zijn de tempera turen, overdag ongeveer 70°, 's nachts 34° Fahrenheit. In de zomer lopen de tempera turen erg op, van overdag 110° en 's nachts 90°. Vreselijk, zult U denken, die zomer, maar dat valt erg mee. Het is zo droog hier dat men weinig last heeft van de warmte. In Indonesië, zowel als in Afrika was de hitte, die temperatuursgewijs lager was, moeilij ker te dragen door de hoge humidity- Ons huis is te vergelijken met de huizen in Indië, ruim dus en met een erf er om heen. Het is airconditioned voor de zomer en heated voor de winter. We hebben een heerlijke grote tuin bestaande v.n. uit gras en bomen met Bougainvilles. Water om de tuin te bevloeien komt uit diepe boorputten, verspreid over de ranch en het gebruik ervan is ongelimiteerd en vrij. Een enorm voordeel, daar water in Arizona schaars en daardoor duur is. Electriciteit en behuizing zijn ook vrij op de ranch net als in Indo nesië en Afrika. En nu wat over de mensen hier. Over het algemeen is de labourer hier erg achter bij de Europese arbeiders. Vele van deze mensen kunnen niet lezen of schrijven en leven onder de meest armoedige om standigheden. Ik stond hier zeer verbaasd over, na alles wat ik had gehoord en ge lezen over Amerika. Maar men moet beden ken dat dit een enorm land is en dat de toestanden van State tot State verschillen. Het lagere fieidpersoneel leeft in een camp, bestaande uit barakken, het iets meer ge specialiseerd personeel leeft in apartments. Deze laatste zijn drie kamer woninkjes met een keukentje en een badcel plus toilet. Hierin leven families met vijf tot zes kin deren. Maar alweer, men vind dit heel ge woon en heeft men mij verzekerd dat de be huizing op deze ranch zeer goed is. Staf personeel heeft mooie grote huizen. Wat zal ik schrijven over de Amerikaan in het algemeen?! De mensen hier zijn vriendelijk en hartelijk, al hoewel eigenlijk alles aan de oppervlakte ligt. Hun hartelijk heid, geinteresseerdheid, kennis, het is al les niet erg diepgaand. Ik spreek nu over de doorsnee Amerikaan hier in de omge ving- Hijn kennis over het buitenland en de buitenlanders is beangstigend klein, gezien de belangrijke rol die ze in het wereld gebeuren spelen. In de meeste gezinnen werken zowel de man als de vrouw. Het ieven draait hier v.n. om de dollar en het mee kunnen doen met de Johnson's is erg belangrijk. Nu ge loof ik niet dat dit een typisch Amerikaans verschijnsel is. Dat de kinderen onder dit afwezig zijn van een normaal familieleven, te lijden hebben, is onvermijdelijk. Ze ko men meestal thuis in een lege woning, waar uit ze zo vlug mogelijk weer wegslippen de straat op. Naar mijn mening is dit één van de redenen dat de jeugd uit 't gareel raakt. Er zijn natuurlijk duizenden en duizenden fijne jongelui, maar het feit blijft bestaan dat jeugdcriminaliteit hier een steeds groter probleem aan het worden is. Onze twee oudste kinderen gaan in Dateland naar school. Deze school telt in totaal 65 leer lingen. Elke leerkracht heeft twee klassen onder zijn of haar hoede. De leerstof is zwaar, maar alweer, men neemt genoegen met een oppervlakkige kennis van de ge geven vakken. Van verschillende Ameri kaanse vrienden in Phoenix, zowel als in Yuma hoorden we het zelfde. De school hier is hypermodern met mooie luchtige klaslokalen, waar elk kind zijn eigen les senaar heeft. Er wordt geregeld aan sport gedaan en zijn de kinderen erg te spreken over hun school en leraren. Er wordt veel gemaakt van gebeurtenissen als Thanks giving, Freedom Day, Christmas, Easter, etc. De leerlingen beelden zelfs de historische en religieuze tafrelen uit, waarbij ouders worden uitgenodigd, waarna onder het ge not van koffie en versnaperingen nog ge zellig wat nagekletst wordt. Erg leuk. Natuurlijk hebben we ook hier weer onze huisdieren, twee honden en vijf katten- On ze zoon gaat vaak te voet de desert in, altijd trouw vergezeld door beide honde beesten en natuurlijk met zijn B B. gun over zijn schouder. Hij geniet van deze wande ling, komt thuis met zeldzame stukjes rock of allerlei insecten in een potje, die mee gaan naar school, als aanschouwelijk voor beeld aan de biologische lessen. De twee meisjes spelen altijd met elkaar en de oud ste heeft pianolessen. Ik zelf vul mijn dagen met het huishouden dat overal hetzelfde is. Ik stel me echter een tijdslimiet en zijn mijn middagen voor It tWWCX.1 12

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 12