1001 avonturen met de soetil TOKO TONG-TONG ZATERDAG OPEN Dutch Wife iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiHKi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1""111111111111111111111111111111111 imiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM Ten gerieve van onze abonnees zal Toko Tong Tong met ingang van 19 augustus IEDERE ZATERDAG van 12-3 u.n.m. OPEN zijn. Eindelijk kunt U rustig grasduinen in onze boeken, lepeltjes, tegels, rijststomers en alles wat onze toko voor U heeft. SAKABA-BOUTIQUE: dames, wij hebben voor U sarongs, kabaja's, kabajaspeldjes, bro ches, slofjes en net ontvangen een grote collectie SNOEZIGE kralen beursjes, bril-étuis, sigaretten-étuis, etc., etc. In de beeldigste kleuren en kleurcombinaties! Mooier en goed koper dan van de Bijenkorf. Kijk maar! Bij voldoende belangstelling: 2-2.30 u.n.m. Kaftan show. j Maak van Uw zaterdagse blandja-middag gelegenheid met Toko Tong Tong kennis te makenl En geef ons de kans het met U te doen! j Prins Mauritslaan 36 Den Haag Lijf1 Bus 14 i'illlllllllllllVlIIIIIUUHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIINIIIHIIIilllllinNlinNIHIIIIIIIIItllIrfllllllinillllllllllHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIinilllllllllMtllllllillllUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII uiiiuiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1' (Voor mijn eigen, echte "Dutch wife' In 1957 verscheen in Tsjecho-Slowakije bij Artias Prag, een prachtig platenboek over Indonesia, getiteld "Das Land der tausend Insein, Bilder aus Indonesia". De mooie foto's geven vnl. weer beelden uit Java en enkele van Bali, enz. De Soerabaia'se dierentuin verschafte ook dieren van enige andere eilanden, al werd het aantal duizend dan ook niet bereikt De afgebeelde personen zijn meest Java nen en Sundanezen en enkele Baliërs, maar ook hier weer geen andere bewoners der "duizend eilanden". Maar prachtige foto's (ook in kleurenj staan in dit boek, dat ik de T.T.-lezers ten zeer ste kan aanbevelen ter lezing, maar niet ter aanschaffing, daar het reeds lang is uitver kocht, maar wel om in te zien bij biblio theken of bij familie en vrienden. Plaat 30 geeft weer een oud-Indisch of zg. Engels ledikant, met opengeslagen klambu, in een groot hotel te Jakatra. He laas het bed is wat slordig opgemaakt, maar... nu de Duitse tekst erbij in Neder landse vertaling: "Een werkelijke oase in het bonte gewirwar der tropische grote stad is het Hotel, vanzelfsprekend door palmen beschaduwd, en natuurlijk het bed, dat een Europese vorm en een niet-Europese bij zonderheid heeft; het rolkussen heet "Hol landse vrouw". Welk een zonderling Kul- tuuroverblijfsel van de vroegere heersers! Tong Tong is nu m.i. de plaats, waar deze buitenlandse enormiteit, van een dom me totok, even rechtgezet dient te worden. Allereerst geloof ik niet, dat het rolkussen een oorspronkelijke uitvinding is van ons, Nederlanders, In Indië. Ik heb zo het idee, dat het rolkussen in het Oosten al een heel oude geschiedenis achter de rug, of liever achter het hoofd heeft, langer dan wij wel denken. De naam "dutch wife" voor onze "bantal gulung" of verkort "goeling" zal wel van Engelse oorsprong zijn. Iedere Nederlander weet n.l. dat de Britten ons in het verleden niet steeds welgezind waren, al minstens vanaf de Engelse zee oorlogen tot na de Jappentijd toe. Nog in maart 1814 maakte de grote Engelse karikaturist George Cruikshank een spot prent op prinses Charlotte van Engeland en Erfprins Willem van Oranje. Dit was naar aanleiding van de verlovingsverwikke lingen rondom deze beide personen. Deze latere Koning Willem II wordt op de prent voorgesteld als een springende harlekijn, waarbij Charlotte aan de touwtjes trekt. Al weer een Nederlander gezien door Engelse ogen. Overbekend zijn meest de Engelse anti-Nederlandse uitdrukkingen, zij het niet altijd ten onrechte: 'The fault of the dutch is giving too little and asking too much", dutch crossing, dutch trick, dutch courage, dutch mirror (spionnetje), my old dutchy, en nog veel meer, behalve dan "dutch wife"- Maar het is bepaald onjuist, om de "guling" of "dutch wife" kortweg te beschouwen als een overblijfsel van de Nederlandse kolo niale overheesing, zoals deze Tsjech het voorstelde in zijn Indonesisch foto bijschrift. Wie weet, ontstond dit woord "dutch wife" wel in het begin van de 19e eeuw op Java, toen Sir Stamford Raffles heerser was op Java tijdens het Engelse tussenbestuur (1806- 1811). In mijn jeugd zag ik reeds twee rode gulings in het praalbed van een dorpshoofd in het land van Minangkabau op Sumatra. En onwillekeurig denk ik daar bij aan het sprookje van de prinses met de erwt van Andersen, met de afgebeelde stapel rolkussens. Als grappige bijzonderheid uit deze Hol landse tijd kan ik van dit van oudtijds reeds bekende rolronde hoofd- en beenkussen vertellen, dat mijn Hollandse vrouw ook voor mij een guling heeft gemaakt voor de middag-rustbank van haar gemaal in onze huiskamer. Aan de twee uiteinden van deze met meubelstof beklede guling is een ver siering aangebracht van twee oud-zilveren ronde sierplaten, voorzien rondom van gaat jes voor het aannaaien. Ik kocht ze dertig jaar geleden in een "pandjeshuis" te Pame- kasan op Madura. Ze stellen voor de af beelding van een reigerachtige vogel op één poot staande, die een slang achter de kop grijpt. Misschien gaat dit motief wel terug op de Hindu-mythologie van oud Java, waar de zonpe arend Garuda de aardse Naga of wereldslang bestrijdt. SAMUDRADATTA DE GOEDE COMBINATIE Waar blijven nu de suggesties voor "de goede combinatie"? Ik bedoel het juiste samengaan van bepaalde gerechten. (TT. 15 mei). Een reactie kreeg ik al heel gauw en wel van Mevr. Remy, 83 jaar. "Ze kookt zalig", verzekerde haar dochter me; als ik deze combinaties zie dan weet ik dat alleen iemand met kennis van zaken die gemaakt heeft! Hier volgen suggesties van mevr. Remy: 1. Sajoer goedek - dendeng ragie - sambel goreng kering tempe - lalap ketimoen - telor piendang - boeboek kedelé. 2. Sajoer kerrie - ajam goreng - sambel go reng ati - dendeng manis - sambel dje roek - kroepoek. 3. Sajoer rawon - abon - frikadel goreng - telor asin - sambel kemiri - kroepoek. 4. Sajoer bening - sambel tempe met ge raspte klapper - dadar isi - bahwan togé. 5. Sajoer kiemloh - ajam goreng - sambel lombok goreng - terih kering - tempe - kroepoek. 6. Oerap - smoor ajam - frikadel panggang - atjar tjampoer. 7. Petjel - gebakken diedèh - rempejeh - kiembal oedang - empal. 8. Sajoer piendang koening - gebakken tem pe - ajam goreng - kroepoek. 9. Sajoer oblok2 - gereh - telor asin - rempejeh - atjar. 10. Sambel lètok - boemboe bali tahoe - terih van vlees - kroepoek. A. L. C. REMY-v.d.DOREN 14

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 14