ude Hoeken Uit oeken Opa Klerk Bijgaande inzending over de (zo zoetjes aan beroemde) Pasar Gambir foto werpt een bij zonder licht op de typisch Indische, haast familiaire verhoudingen, in het Pasar Gambir Comité. Elders in de wereld zijn zulke jaar- beursbesturen comité's van stijve gefrakte hoog waardigheidsbekleders. In Indië ging alles zo gezellig gewoon... De foto van het Pasar Gambir Comité ten derde male afgedrukt in "Tong Tong" van 15 mei 1967 veroorzaakte een soort schuldgevoel in mij. Laat me je dadelijk zeggen dat het niet in mijn bedoeling ligt om naar plaatsing van deze brief te solli citeren. De oorzaak dat (k in het begin niet rea geerde ligt in het feit dat ik reeds eerder over mijn grootvader, de heer E. E. Klerks, schreef en wel naar aanleiding van een van de eerste artikelen in Tong Tong over de Pasar (pambir. Je was toen zo attent om mijn schrijven te plaatsen. En dan is daar mijn speculatie dat zeer velen de Heren op de foto zouden herken nen. Ik heb de heren zeer vaak bij mijn grootvader thuis gezien. Ik ben n.l. door mijn grootouders grootgebracht, zoals dat in het Indië van ons vaak voorkwam. Een nobeler man dan Opa Klerks zal er voor mij gewoonweg nooit kunnen bestaan. Mr. Plate was een persoonlijke vriend van hem en ik kan me nog zeer goed de avonden herinneren dat Mr. Plate ons (Opa's kleinkinderen) met zijn auto kwam halen om bij hem thuis cowboy films te kijken. Vaak kwam Mr. Plate bij ons brid gen. De comité-leden kwamen vaak bij Opa thuis (Salemba 26) om er de werkvergade ringen van het Pasar Gambir Comité te houden. Eens in de week was er de grote vergadering In het Gemeentekantoor aan het Koningsplein Zuid. Tussen haakjes de heer links van Mr. Plate is de heer C. Noordhoek Hegt. Was hij niet een van de organisatoren van de B.B.W.S.? In de Pasar Gambir sfeer ben ik opge groeid. Ik was een van de uitverkorenen van Opa om elk jaar opnieuw weer de veel begeerde vrijkaart (toegangskaart) te krij gen die aan de leden van het Comité en aan hun gezinnen werden uitgereikt. En dan niet te vergeten de vrijkaarten die we kre gen voor de "Tait Shows". Mr. Tait was de man uit de Philippijnen die de conces sie verwierf voor de vermakelijkheden: de elektrische auto'tjes, het Parijse rad, de draaimolen enz. en dan niet te vergeten de beroemde "tentjes". Hawaiian, Jollie Nellie, Vuurvreters en weet ik veel. Herinner je je het vuurwerk op Koningin nedag? Lauw Kang Boen was de vuurwerk maker en mooier vuurwerk dan hij maakte heb ik in mijn leven niet meer gezien. Hoe heerlijk vonden wij het om over het Pasar Gambir terrein te dwalen, 's Avonds laat als je honger had kon je zo heerlijk genieten van de sateh kambing (Yum-yum zeggen ze hier in Amerika, hetgeen het toppunt van heerlijkheid betekent). Hygiëne? Ik kan me niet herinneren dat er iemand ziek werd van de haastig door de restau rantbazen afgespoelde lepels en vorken, die Gevraagd: Toontje Poland, door W. A. van Rees. door: R. C. J. Brostowsky Johan de Meesterstr. 29 I Haarlem De Wajang Poerwa, door Dr. L. Serrurier, Darah Bharata uitg. Volkslectuur, Weltevre den 1919, De Javaanse Danskunst, door Th. B. van Lelijveld (grote uitgave), Ups en Downs in het Indische leven, door P. A. Daum (Maurits), Hoe hij Raad van Indië werd, idem. In en uit 's Lands dienst, idem. (4 delen), op advies van mijn zeer zorgzame Tante Sara, vóór het eten altijd met een papieren servet zorgvuldig werden afgeveegd. Ik apprecieer het ten zeerste dat de heer Khoew Hoey Tin vermeld heeft dat Opa drager was van de erepenning in goud. Dit maakte hem een Erelid van het P.G.-Comité, een onderscheiding die hij kreeg na zijn aftreden als Secretaris-Penningmeester in 1939, na onafgebroken trouwe dienst sinds de oprichting in 1921 door Opa's vriend Resident Hunger. Voor het geval je het niet mocht weten: Nummer elf, idem. Aboe Bakar, idem. Bogoriana, door Annie Foore, Indische schetsen, door P. Heering, Roemah Angker, door H. van Wermeskerke, Indische uitgaven van: Ot en Sien, Pirn en Mien, Ver van Huis, door: J. M. Knaud, Thorbeckelaan 107, Den Haag. Door duisternis tot Licht, door R. A. Kartini, met opgave prijs. door: L. H. C. Horsting, Statenlaan 99, Den Haag. Opa was gepensioneerd Assistent Resident van Zuid-Celebes en Onderhorigheden. In 1940 werd geen Pasar Gambir gehou den omdat het Comité besloten had dit in verband met de bezetting van Nederland door de Duitsers af te gelasten. Tenslotte nog de opmerking dat de heer, staande achter Burgemeester Meyroos de heer Berretty moet zijn. De gemeentese cretaris was de heer H. C. Lefering, even eens lid van het P.G.-Comité, maar niet op de foto (zichtbaar?).NES KLERKS Cincinnati, U.S.A. Zulke wonderlijk mooie schilderijen heeft Walter Spiess gemaakt van Bali, dat zijn naam evenals die van Covarrubias onverbrekelijk aan de kunsthistorie van dit eiland verbonden is geraakt. Maar wie vdn onze lezers schrijft eens over deze schilder? 16

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 16