ALTUD FIT ZUN EXTRA LEVENSKRACHT Zo maar een brief Jos. van Arcken wilt u dit jaar ook naar Spanje? AMAZONE TOURS VITALE POSITIEVE GEZONDHEID VOOR MAN EN VROUW CHEMO PHARMACIA H.O. oooooooooooooooooooooooooooo Dit nieuwe, natuurlijke antwoord kan voor u de oplossing zijn. Ik werd in Semarang geboren en toen ik één jaar oud was werd mijn vader overge plaatst. Van die tijd af hebben wij veel plaatsen, rassen en talen leren kennen. Behalve Borneo ken ik alle grote eilanden van Indië. Toen wij in Padang woonden leerde ik mr. W. J. M. Plate kennen. Hij had met nog een paar vrienden elke week een kaart- avondje met mijn vader bij ons thuis. Ik mocht de visite een handje geven en werd daarna naar bed gestuurd...als mijn huis werk af was. In die tijd leerde ik ook Paula ten Hoet kennen en tot hun dood ben ik grote vrienden gebleven met hen beiden. Zij kregen na hun huwelijk twee kinderen, n.l. als oudste prof. W. P. Plate en een dochter Ida. Ik heb beiden zien opgroeien als in telligente, prettige mensen. Na Padang gingen wij naar Soerabaia, waar ik bij de zusters Ursulinen de gelegen heid kreeg te gaan studeren. Ik ben de zusters steeds dankbaar gebleven voor alles wat zij voor me deden. Toen stierf in Soe rabaia mijn broertje en vertrokken wij uit Soerabaia en werd mijn vader in Tjandjoer geplaatst. Ik heb vanuit Tjandjoer nog eens drie maanden bij de fam. Plate gelogeerd. In Tjiandjoer raakte ik verloofd. Mijn as. man was toen in Batavia leraar aan de P.H.S. Wij trouwden in Tjiandjoer en mijn meest geëerde gasten waren de regent en raden ajoe van Tjiandjoer. Hun kleindochter was mijn vriendinnetje. Wij speelden altijd samen piano. Na mijn huwelijk ging ik in Batavia wo nen. Toen mijn echtgenoot aan de K.W.-III werd benoemd, voelde ik mij daar direkt thuis. En ik ben in mijn vriendschap voor leraren en leerlingen steeds trouw gebleven. En ik verheug mij elk jaar weer op het feest van onze K.W.-lllers. Ik kreeg van Jan Kremer een zelf gecomponeerde K.W.-III mars, die ik trouw bewaar. Het is allemaal niet belangrijk. Het is een levensbeschrijving van een meisje in Indië geboren, groot gebracht en getrouwd. Ik kan mij geen groter geluk indenken dan om Indische vriendinnen weer te zieri en te spreken. Ch. W. VOOREN-VOGELESANG Indien u niet altijd zo fit bent als u wel wenst, niet voldoende levenskracht bezit en u fysiek niet lekker voelt, kan dat betekenen dat u de natuurlijke vitaminen nodig hebt, zo noodzake lijk voorhet onderhouden van een juiste bloed- toevoer naar de spieren van het lichaam en naar de hersenen. Door dezelfde oorzaken kan uw spijsvertering verstoord en uw reserve aan energie gevaarlijk klein worden. Doe zoals duizenden mensen in het Noorden van alle leeftijden doen en breng de natuur terug in uw voeding door bij uw maaltijden Aktief Capsules te gebruiken. Aktief Capsules zijn smaakloos. Zij combineren hoge conce'ntraties van tarwe- kiemen (de rijkste bron van „groei"- en „ener- gie"-vitaminen) met andere natuurlijke vitami- nerijke concentraties. Aktief Capsules bevatten geen verdovende middelen. Regelmatig ge bruik werkt niet gewoontevormend. U zult verbaasd staan over het verschil dat de ge makkelijk te gebruiken Aktief Capsules be tekenen voor uw energie en uw hele welzijn. U zult zich in alle opzichten sterker voelen, jonger en opgewekter en u zult er beter uit zien. Een zuivere huid, gezond haar en stralende ogen zijn het bewijs van uw terug keer naar een vitale, positieve gezondheid. Begin vandaag nog met het gebruik van Aktief Capsules. Verkrijgbaar bij apotheker en drogist, ƒ3,90 voor een kuur. MIANA- BROCHES f 3,50 per stuk in de kleuren rood-groen, groen-lila, lila-groen. Asima-Bronchiiis patiënten U kunt direkt verlichting en zelfs veelal genezing vinden door aanschaffing van de „CHEMO" Handverstuiver Fijne verstuiving Onbreekbare lichtweren de medicijnhouder. Ook in ELEKTRISCHE UITVOERING verkrijgbaar voor zware patiënteji I Vraaat inlichtingen bij: (Dir. Th. E. BendlenJ FRED. HENDRIKPLEIN 6. DEN HAAG Telefoon (070) 55 26 47 |lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIItlllllinillllllllill| EEN NUTTIG VOORDEELTJE Neemt onze DJAGOER ballpoint in J huis: *18 cm. lang, 1'/2 cm. breed, Driekantig van vorm; rolt nooit weg; raakt nooit zoek! I Ligt lekker in de hand, schrijft een j koene, duidelijke letter. Ideaal voor bureau of keuken. Gaat héél lang mee; vulling overal verkrijgbaar Is een tanda-mata: Tong Tong in j goud opdruk. 1 Omdat we zo'n nuttig ding in elk Tong Tong-huis willen hebben, j hebben we de prijs zo laag mogelijk gehouden: 0,50 (incl. porto) Sluit een postzegel van 0,50 in Uw j bestelbrief in (NIET op briefKAART plakken!) en klaar is kees! i (P.S.: neem er TWEE. Voor bureau EN dapoer!) uiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiimiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuin Ruime sortering GOUDEN RINGEN bij Laan van Meerdervoort 520 Den Haag - Telef. 33 6441 iPilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TOEZICHT op HUISWERK en BIJWERKEN door bevoegd lerares op alle vakken voor leerl. MULO - H.B.S. - GYMN. Tarieven billijk. j Mevr. A. v. Eijsbergen Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 862581 Qiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii O Vergeet U het niet? Toko Tong Tong is zaterdag open 12-3 u.n.m. Gezelligheid, voordeeltjes, altijd wat nieuws. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Wij rijden het gehele jaar door naar Malaga - Alicante - Benidorm - Altea per superluxe "luchtgeveerde" touringcar. Vraagt vrijblijvend ons reisprogramma van 1967 aan REISBUREAU EN TOURINGCARBEDRIJF Den Haag: Haverschmidtstraat 114, Tel. 0 70-98 50 83 Amsterdam: Ceintuurbaan 198, Tel. 020- 79 1844 O O O O O O O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 17

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 17