8 De verstoorde krissendans Paarlen van de Islaam BRILJANTEN ta DJCXJA •Z&CO GOUDEN MIDO markiesringen hangers oorknoppen gezet in 22 karaats goud schakelarmbanden krintjing slangen colliers van 22 karaats goud polshorloges - sebelah rotan armbanden van 24 karaats goud (mas kertas) Komt U van BUITEN Den Haag Wij betalen, bij aankoop vanaf f200,-de reiskosten voor één persoon geheel terug x Sboooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooouxjooooooooooooooooooooooooooooc Als men in Bali dansen heeft gezien, maar zich zoals ik niet heeft verdiept in het wezen van zo'n dans, dan blijven slechts enkele dansen hangen, zoals een Djanger, -Ketchak, Legong of Ardja. De laatste Kris sendans was voor mij een bijzondere, uit genodigd door de dansvoorzitter afd. Taba- nan. Vele dans-competities worden dan door de omliggende dessa's gehouden en zo'n dans zien kostte dan ook niet veel. Geen dure (extra) kosten en toch de dessa zien uitkomen op z'n best. Het werd een Krissendans die ik niet gauw vergeten zal. Tevoren had ik niet veel interesse voor zo'n Krissendans, omdat het me leek alsof men een speciale "show" opvoerde voor de buitenlandse touristen. Maar de Voor zitter van deze dansorganisaties afd. Taba- nan was tevens verkoopagent van de BPM en toen ik hem dan ook vertelde dat ik nog nooit een "echte" Krissendans had gezien, beloofde hij zo'n "echte" te regelen. Goed, een dessa iets boven Tabanan was mijn doel voor die beloofde dans en die avond zou het gebeuren. Onder een afdak zaten we bij het licht van enkele "Storm- kings" de dingen af te wachten. Een Pedan- da regelde het hele geval en na vele andere dingen verscheen deze Priester met een witte doek, volgens zeggen gewijd op een kerkhof, ik weet niet of zoiets om 12 uur 's nachts moest gebeuren, maar in elk geval was het nog geen middernacht. Later zag ik een man met dit doek en ook een stel mannen, kennelijk in trance gebracht. Een groep mannen met krissen, en onder oor verdovende muziek zag ik ze even later op een man afstormen, met hun krissen steekbewegingen makend, maar de man met de witte doek velde hen met het stukje doek allen tegen de grond. Nadat de groep man nen weer bij bewijstzijn waren gebracht, na te zijn besprenkeld door de Pedanda be gonnen ze weer hun aanval, maar hoe ze ook als razenden met hun krissen staken, de man met de witte doek werd niet ge wond. Toen men echter met z'n allen met hun kris op de buik van de man stonden te drukken, was deze druk zo groot, dat- hij omviel en ongelukkigerwijs de witte doek kwijt raakte. De man nu, misschien bewust dat zijn kracht of macht over de aanvallers ver dwenen was, rende weg, de donkere nacht in. Dwars door het publiek heen, dat in paniek alle richtingen uitvloog, achtervolg den de krisaanvallers tussen de klapper bomen hun prooi of liever gezegd hun slachtoffer. Voor mij was het een sein dat er iets uit de hand gelopen was en ook ik spurtte in Olympiade-stijl naar de auto. Ruiten dicht, starten en gas geven waren dingen die vlug uitgevoerd waren. Ik weet niet hoe het verder is afgelopen, in de krant stond tenminste niet dat er doden waren gevallen, maar dit was de laatste dans die ik zou zien want kort daarna vertrok ik met gezin hierheen. S. P. MAAS DE GELIJKENIS VAN DE MOTTEN Gedreven door het vurige verlangen zich met de kaarsvlam te verenigen, verzamel den zich op een nacht de motten en kwamen overeen iemand er naar toe te sturen om inlichtingen te verkrijgen omtrent het voor werp van hun liefde. Hierna vertrok één hunner en arriveerde even later bij een kasteel waarin hij het licht van een kaars gewaar werd. Hij keerde terug en vertelde wat hij naar zijn inzicht had gezien. Doch de leider, een zeer wijze mot, uitte de opinie dat de teruggekomene weliswaar de kaars had gezien, doch dat hij de essentie ervan niet had begrepen. Nu ging een tweede mot er heen. Hij raakte de vlam met het uiteinde zijner vleugels, doch de hitte verdreef hem reeds bij de eerste aanraking. Daar zijn uiteenzetting weinig meer bevredigend was dan die van de.eerste mot, trok een derde er op uit. Deze wierp zich, door liefde bezeten, in de vlam en verenigde zich met haar, zodat het vuur zijn gehele wezen doorgloeide. De wijze mot, die dit gebeuren met vreugde aanschouwde, sprak: "Hij heeft geleerd wat hij weten wilde, doch alles wat er over gezegd kan worden is dat hij alleen het begrijpt." O gij, die naar vereniging smacht, hoelang nog laat gij alleen maar uw tenen door het water omspoelen? Werp u in de Zee van liefde en geef u aan haar over opdat gij, druppel, terugvloeit naar en één wordt met de Zee vanwaar gij gekomen zijt, want zegt piet de Heilige Quor'an: "Van Allah zijn wij gekomen en tot Hem keren wij terug"? N.A. OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOO1 O O Vlamingstr. 5, Den Haag, Tel. 116677 O O O O O O O O O O O O O O 11

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 11