4 I VOOR INDISCHE 1 GOUDEN SIERADEN ABONNEE'S 7 Krembangan en Pesapen "INGET MATI" „AD PATRES" Fa. Johs. Ouwejan Zn. WERFT ABONNEE'S! In Tong Tong (11e jaargang no. 21 dd. 15 mei 1967) trof ik nieuws aan van Njootje Tingah, 'n voormalige anak Krembangan. Dat artikel heb ik met reuze genoegen ge lezen, maar bikin heimwee lagi naar vroe ger. Njootje Tingah was 'n flinke jongen, die zich door eigen kracht en wil heeft opgewerkt to.t een selfmade man. Als ik het niet mis heb, dan was hij na de tweede wereldoorlog nog gedecoreerd. Met hem mijn vriend Onsoe. Njootje woonde toen in de Noorderknip- steeg met moeder en drie zusters. De fa milie ken ik goed, want één van zijn zusters is nog getrouwd met 'n verre neef van me. Ik vraag wel excuus aan Njootje als ik die lijst van namen even verbeter. Ma-aaflah, Njootje! Edie Vlichten moet ten rechte zijn Eddy van Ligten bijgenaamd de Zwarte. Njo Lie Goud- smith moet ten rechte zijn Njo Lud. Deze Njo Lud was de Tijl Uilenspiegel van Pe- sapenkali. Hij was bekend om zijn streken. Maar kwajongensstreken, niet baldadig. Wij Pesapenners moesten dikwijls het uitgieren pedkara zijn gestreken. Als je Dikky Swart noemt, vergeet niet Sjakie Jaquet te noe men, want Dikky en Sjakie werden door ons genoemd de Tweelingen. Ondergetekende woonde toen eerst in de Kippensteeg (apa nama?). Die straat lag in Krambangan. Maar geen kwaad zeggen over Krambangan. Het was er leuk en gezellig en er heerste ware kameraadschap. Later was ik in de kost bij 'n familie, die in de oude Kerkhofstraat woonde. Die straat lag in de nabijheid van de Militaire Kantine in Krambangan. Itü kuburan lama, waar zich het graf van kapitein Phaff bevond. Banjak glatik dan manjar. Krambangan was een leuke, gezellige buurt, ook ada banjak lieve meisjes. Wie van Krambangan kwaad spreekt, krijgt met mij te doen. Want het moet gezegd worden! Niet de buurt is slecht, maar de mensen maken 'n buurt slecht. In Krambangan wa ren de mensen eendrachtig en hielpen el kaar, zoveel als het kon. Rukun tetangga en tulung menulung. Itu dia. Ook de naam Willy Dress moet zijn Willy Drège, ini jang pukul gitaar. Wij hadden 'n 1. Charles Boedrie (Oom Tjas). 2. Willy clubje van krontjongers als hieronder de namen van hen die er deel van uit maakten: Drège, Eduard Rondeau bijgenaamd Wah- Wah, en ondergetekende. De laatste was voor badut-badut en banjol. Wij hadden nooit ruzie met elkaar. En jofel dat we tegen elkaar waren, bukan main! We had den het beheer over eikaars portemonnaie. Topo. Deze was gewezen kamponghoofd en heette Astro. Na zijn langdurige ziekte zette hij dat ijshuisje op. Hij heeft ondergeteken de nog gekend, toen Zeebeest nog 'n klein jongetje was en in Genteng Arnowo woon de. jongens Breur. Die jongens heb ik goed ge kend. Vooral John, dat was een reuze grap penmaker en zat vol moppen. De familie Breur was 'n zeer geachte familie. Prettige jongens, die ze waren. Goede kameraden. Ik mag niet uit de school klappe, maar ze hadden 'n lieve zuster (voornaam T.) bukan main, een weergase mooi meisje. Wat de spil van Excelsior betreft: Waster- val werkzaam bij de B.P.M. Reep bij de Javase Bank en Whitton bij 'n autozaak. Wie mij niet kent of nooit van mij gehoord heeft, itu bukan rasechte Surabaiaan. Tot zover eerst, (wordt vervolgd). Njootje, hoe is je goede adres? Kasihlah. Trima katjang, kombali boontjis. Dankie wel, gedebuk nongko, sing urip, durung bong- koh, ha, ha, ha! Vriendelijke groeten van ZEEBEEST In een latere brief vult Tinga nog aan: O, ja, bij dat lijstje, mis je nog 2 namen Pang Robijn de schrik van Semoot en dja- gallan (pentjakker) dan Arthur Negelen met bovenarmen 45 cm omvang (1 meter 65). O, ja Prins Hendrik was in de stad Ambon voor een paar dagen verdwenen, je kan 't ge loven of niet. Vraag maar aan oude Ambo- nesten. En in dat Fort Pr. Hendrik zijn heel wat soldaten bedolven (een bataljon misschien). Daarom werd het ook benteng Miring of Pen- dem. Voor "Zeebeest"Het adres van Njootje is: W. H. E. Tinga, 675 West End Ave, 2 B. New York 10025, N.Y. OUD-JAVAANSE WIJSHEID Zo is de gedachte van een booswicht...het zijn alleen zijn woorden, die een hoge vlucht hebben, maar zelf kan hij niet vlie gen, en is hij gelijk aan een neushoornvogel met zijn buitengewoon grote bek. Nirartha God is gelijk het vuur, dat zich uiterst ver borgen bevindt in ieder stuk hout (kayu api). Alleen als men twee stukken hout snel en krachtig tegen elkaar weet te wrijven komt stellig het vuur tevoorschijn, dat al het hout van de voorraad kan verbranden. Nirartha piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig naar: HET GOUDEN MOLENTJE G. Merkle Spui 167 A Den Haag Telefoon 070-60 48 85 22 Kt en 24 kt gouden Schakel-armbanden Slang-armbanden Krintjing-armbanden Colliers van 7 - 100 gram Briljant ringen Briljant hangers j Briljant oorknopjes 1 Kabaja speldjes j Haarspelden Trouwringen llllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllIllllllll Heden is na een kortstondig ziekbed, voorzien van het H. Oliesel, in alle rust en vrede van ons heengegaan onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader FRANS JOSEPH ALOYSIUS MARIE DROST in leven Administrateur van de Sui kerfabriek Manishardjo op de leeftijd van 73 jaar. Uit aller naam, Marga Bussum, 3 september 1967 Papaverstraat 40 De begrafenis heeft vrijdag, 8 sep tember j.l. te Bussum plaatsgehad. Begrafenis- en Crematie-Onderneming Opgericht 1924 ROUWKAMERS en ONTVANGKAMERS AIRCONDITIONED Kantoren: Fred. Hendriklaan 7 Den Haag, Tel. 070-556427 (3 lijnen) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiifinmiiiiiimHinrniiiiiiiiniiiiniiiiHiiuHHniiiiiiinnininimioniiiifiiiniiiiiiiiininHiiiinflOHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliP 13 In dit stukje over twee oer-Soera- bajase" woonwijken herleeft een au thentiek stukje Indische historie, com pleet met het Krembangse "slang". Het is jammer dat zulk ras-echtIndo leven als in Krembangan meer en meer opzettelijkvergeten wordt in ruil voor een dociel namaak-Europees leven in Den Haag, ivaar geen pit in zit, geen scheppend werk, geen avontuur en geen moed.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 13