Pak-Djö De wielersport heeft in het oude Indië niet de vlucht genomen van andere sporten, maar heeft bij vlagen altijd ernstige beoefenaars en uitstekende prestaties voortgebracht. Hier een zeldzame foto van de wielerwedstrijden Pasar Gambir 1936. Twee van onze trouwste lezers zijn op dit plaatsje te vinden: firn Hilgers en Mi el Ondang. Verder zien wij o.a. Flirsinger en lndardjo. Onder de organisatoren: Adolfs, Sneep, Cijfer, Kerdijk. Maar we wedden dat lezers veel meer kandjeng besar sepeda" zullen herkennen. Alweer een herinneringl Door het verhaal van Jan Ball, over Topoh komt vanzelf een andere herinnering in mijn geheugen-moeras omhoogdrijven! Wij, in Malang...de schoolstad bij uitstek; de bloemenstad par exelence, enfin... ik was daar op de Mulo en je had er net zo'n ijsverkoper, even over de spoordijk... rich ting Kebalèn...duister Malangl Nou was het daar bij Pak Djö helemaal nog niet duister, nog lang niet... daarvoor moest je nog een heel stuk verderopl! Pak Djö had dus zijn domicilie even over de spoordijk en op welke tijd van de dag je er ook kwam; altijd zaten er een paar school jongens; meestal van de "na de lagere school-tijd" aan zijn stalletje, want altijd was er wel een schooi die uitspanning had ...en dan... even gauw naar Pak Djöl Ik was toen bij de padvinderij en een van mijn vaandrigs woonde daar in de buurt aan de spoorstraat n.l. en die vaandrig had een vriend, in het bezit van een 500 cc Triumph motorfiets met zijspaneen Zeppelinzij- spanll! Op die motor met zijspan nu had ik het begrepen...motorrijden kon iedereen... maar het zijspan?! Ik heb het zover gekregen dat ik erop mocht op een middag, na de nodige in structies I Ooei I wat trok dat ding De spoordijk af was geen kunst, ofschoon ik de hele breedte van de weg nodig had. Beneden aangekomen, omdraaien en weer omhoog...dat ging prachtig, de motor trok best, evenals trouwens de zijspan!I Boven aangekomen ging door de vaart de zijspan van de grond...over de spoorrails...even verder kwam ze weer neer...jongens...in de gauwigheid vergat ik terug te schakelen... daar ging Max...met een r.tvaart recht op dat ijsstalletje af!! Daar had men mijn ca priolen met gemengde gevoelens zitten aan zien en nualles stoof uit elkaar onder het nodige commentaar en gekrijsl!. Op een haar na miste ik een paar banken en ging toen dwars de weg over recht op een tuin muurtje af...je weet wel...zo'n muurtje waar op je lekker op je hurken kunt zitten?! Onderwijl had ik de motor teruggeschakeld ...ontkoppeld..., maar die zijspan bleef trek ken...het zaakje was kennelijk niet goed af gesteld...Wel...ik kwam tegen een Asem- boompje tot stilstand; gelukkig slechts van een polsdikte, dus het ding veerde mee, zo zelfs, dat de zijspan waarmee ik dat boompje torpedeerde omhoog-gelicht werd (hij zat n l. aan de voorkant los en kon dus BETJIK KETITIK OLO KETORO Wij hebben op ons verzoek in de brief van Van Hier en Gunder in het nummer van 15 juli, pag. 2, kolom 1 onderaan, tien tallen brieven binnengekregen en met een soort van licht leedvermaak geconstateerd dat niemand erin geslaagd is, een korte, juiste vertaling in het Nederlands ervoor te vinden. Wél bleek duidelijk dat iedere inzender het spreekwoord volkomen be greep. Maar er zijn ook veel lezers, die er niets van begrijpen en er toch nieuwsgierig naar zijn wat het betekent. Hier een toelichting, die misschien niet 100% correct de beteke nis heel goed omschrijft. Betjik het Goede Oio het Slechte ketitik (moeilijk) op te sporen ketoro duidelijk merkbaar Toch is hiermee de vertaling niet af. Het eerste deel heeft namelijk ook in zich: het (aangeboren) goede verloochent zich nooit; en het tweede: een slechte aanleg is niet te verbergen, waarbij aangetekend moet worden dat het slechte duidelijker waarneembaar is (ketoro) dan het goede (ketitik). achterover scharnieren, wat hij dan ook deed...een Zeppelin op z'n Staart!!! Nooit heb ik me meer geschaamd...Er was ge lukkig niets kapot, maar, wat ik van de ijs- drinkers te horen kreeg...daar lust een hond geen vreten van!! Van één cultuur school-gast heb ik bijna een paar dreunen gekregen...hij had n.l. in de alteratie een bij doorgeslikt, ...een van de vele die altijd bij die stroopstalletjes rondzoemen en wel ke ongelukkige bij juist in zijn glas stroop gevallen was toen hij het haastig oppakte en leegdronk waarna hij in een haastige vlucht voor mijn aanstormende motor zijn heil zocht. RMF. Het spreekwoord doet een beroep op mensenkennis en scherpe observatie. Een wezenlijk goed mens immers zal men (zij het met moeite) altijd kunnen ontdekken onder de brute bolster. Aan de andere kant kan zelfs een slechte persoon die zich zeer sympathiek voordoet toch direkt herkend worden. "Betjik ketitik oio ketoro" wil eigen lijk afdoen met lange bewijsvoeringen, met het afmeten van iemands aard aan de hand van een aantal "bewijs-daden", met einde loze re- en duplieken: laat het hart en de ogen spreken. Punt. Het "betjik ketitik" spreekt op een bij zondere manier tot ons in het sprookje van De Prinses op de Erwt. Hoe armoedig ze ook gekleed was, de fijnheid van haar prinsesselijke natuur werd bewezen door het voelen een erwt door twintig matras sen heen. Het everzwijn blijft vol moed met zijn kudde, waar hij zich ook bevindt, overmoedig van trots en vrij van alle vrees. Spreuk uit het Sanskrit Gelukkig leven de cicaden (tonggèrèts), want hun wijfjes zijn allen stom (stemloos). Xenarchus van Rhodos 18

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 18