Tetap ffiNG. j het meisje uit Indië EEN TING TING ALTIJD RAAK 2d' Sensationele meubelverkoop en inruilactie Heb zo genoten van "Het Meisje uit Indië dat de herinneringen bij dozijnen naar de op pervlakte kwamen. Ik ken geen van de schrijf sters die met naam genoemd zijn maar ik voel me verwant aan ieder van hen. Herinner je je wat ik ergens schreef van mijn niche* nooit gevonden te hebben? Zou 't kunnen dat men een niche vindt in het (zogenaamd dode) verleden, in een samenleving die niet meer bestaat, bevolkt door schimmen eigenlijk want zelfs degenen die nog leven moeten zijn uit mijn leven verdwenen en anderen zijn onbe kenden. Ik heb het gevoel dat 't kan. Met elke Tong Tong die ik lees, elk boek zoals "Het Meisje uit Indië", elke foto die ik be kijk in "Soos en Samenleving" is het net of een deur een beetje verder open gaat en ik een stukje van MEZELF te zien krijg. -up jon si usstspst tstpp ^ijtstntspuo tip ssao usustfo usuunq sissnsstp use suss si noz dischman of Indo; er zijn er die hun weg terug op de tast moeten vinden omdat ze om honderd verschillende redenen hun Indische leven niet bewust hebben geleefd of konden leven (te vroeg door de oorlog afgesneden b.v. of opgedrongen assimilatie, noem maar 0p). GREET GAUDREAU Canada niche letterlijk nestje de wijze van denken waarin men vrede heeft met zich zelf. Red. Ja, dat is zo. Ik kan je verzekeren uit tientallen contacten dat ook andere lezers dit ondervonden hebben. Het is eigenlijk logisch: in Indië leefden we min of meer in de enclave van ons dorp of onze stads wijk, in elk geval van het sociale milieu waartoe we behoorden. We wisten van het grootste deel van Indië niets af en zeker bitter weinig van zijn vele soorten Indische mensen. Planters wisten weinig van het stadsleven en omgekeerd, burgers weinig van militairen en omgekeerd, enz. enz. enz. Daardoor zijn we altijd min of meer "on volledig" gebleven, want we worden ge boren als een "compleet Indischman" met een aanleg, althans een perceptievermogen voor veel meer vormen van leven. Daar leren we dus in Tong Tong door de vele ingezonden artikelen mee kennis maken. Met elk ingezonden stukje dat pakt, vinden we een "verwaarloosd brokje van onszelf" terug. Daarom zou je, als je hier in Holland was en met veel Indischgasten omging, iets merkwaardigs ontdekt hebben: de Tong Tong-lezer is een veel ruimdenken- der en verdraagzamer mens dan de niet- Tongtonger. Bij mensen van de laatste cate gorie zal je merken dat zij eigenlijk de be perktheid van hun oude Indische milieu nooit ontgroeid zijn. Hier heb je de anti- Indo's en de anti-Totoks, de anti-Indonesiërs en de anti-Hollanders, de anti-petjoekers en de pro-assimilanten, enz. enz. Soms wordt zoiemand opeens abonnee voor Tong Tong. Tot mijn verbijstering word ik dan meteen geconfronteerd met al die problemen en twistzaken waar wij anderen al sinds jaren volkomen aan ontgroeid zijn. Ik merk dan ook altijd dat ik deze men- Alleen bij vooruitbetaling. Voor abonnees: f 3.50 per 3 regels, elke regel meer, 1 pop meer. Voor niet-abonnees: dubbel tarief. „Onder nr." 75 ct. extra. FRANS. Opleiding handelscorr. en spreekvaardig heid door bevoegd lerares. Mevr. A. v. Eijsbergen, Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 86 25 81. Bureau Meldring, Smaragdhorst 296, Den Haag, vraagt TYPISTES en STENO-TYPISTES, wekelijkse afrekening. Telefoon 85.77.33. TELEPAATH ARIëS, HELDERZIENDE, is vanaf he den weer te consulteren. Alleen na tel. afspraak. Telefoon 070- 11 00 42. sen niet uitvoerig en geduldig beantwoor den kan, want ik ben die oude kloppartijen al lang beu. Wéér uitleggen dat petjoek een etymologisch verschijnsel is dat overal ter wereld voorkomt? Dat mensen die pet joek spreken niet dom of onbeschaafd zijn? Weer uitwijden over de milieu's waarin de vele vormen van petjoek groeiden tussen andere dominerende talen in? Möh! Meneer (mejuffrouw), denk wat U wilt... Pas als we ons realiseren hoe gering het aantal Tong Tongers is in vergelijking met de massa's niet-lezers, kan je je wel eens verdrietig afvragen: wat zijn we eigenlijk opgeschoten met onze strijd? Wie weet het? T.R.' IN TONG TONG'S BOEKHANDEL Van Louis Couperus: Metamorfosef 3.50 Noodlot„1.75 Extase,1,75 Psyche3,90 Fidessa2,90 De zwaluwen neergestreken LAAT UW STENCILWERK DOOR TONG TONG DOEN! GOEDKOOP! PHILATELISTEN NED. O.G., beter soort zegels/ fdc's koopt U voordelig bij C. (Kees) Pitton, 1331 Woodruff Ave, St Louis, MO 63133, U.S.A. BEN 48 jr .Het eenz. zijn moe, zoek kennism. met dame uit Indië in Den Haag v. gez. conver satie en weekends. Leeft. 45 - 48 jr. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2202. TE HUUR aangeboden: volledig gemeubileerde bungalow garage in Castelldefels bij Barcelona voor het winterseizoen. Inlichtingen tel. 55 14 94 Den Haag. MALAGA. (Z. Spanje). TE HUUR in rustige omgev., dir. a. h. strand compl. gem. Flat, 6 winterm. f 190,— p. mnd. incl. I. w. Tel. 070- 33 30 21. GENEALOGIE. Wie kan mij informaties geven over in O.Indië gewoond hebbende PERSIJN's (1777 - 1960). E. Ochtman, Dotterbloemlaan 69, Den Haag. Bij Ind. familie grote en kleine GEMEUB. KAMERS voor 1 a 2 personen met WARME MAALTIJD. Informaties: Regentesselaan 16, Den Haag. GEZOCHT: lichte hulp i.d. huishouding bij oude (gezonde) dame. mdg t/m vrijdag. Mevr. J. H. B. Hoogvelt, Escamplaan 726, tel. 36 01 40 na 6 u.n.m. STUDIO "EURASIA" Indische schilderijen en tekeningen. Billijke prij zen. J. L. Geldtmeyer, Roerdompl. 14, Zeist. Telefoon 03404 - 18261. Den Haag, Telefoon 54 20 72 HEERLIJKE SPEKKOEK 650 gr. f 5,exclusief verzendkosten. J. L. Geldtmeyer, Roerdomplaan 14, Zeist. Telef. 03404- 18261. WED. 69 jr, 21 jr. in Ind. gewoond hebbende, zoekt voor enige dagen p. week licht huis.werk in A'dam of omg. Br. a. Afd. Adv. onder nr. 2201. TE KOOP: kabaja's van de Sakaba-show, thans verkrijgbaar bij Tong Tong. Maat 36 - 38 - 40 Vanaf f 15,—. GEVRAAGD: te koop of in commissie: sarongs, oud en nieuw. Lilian Ducelle, bureau v. d. blad. 0000000000000000000000(X)0000000000000000000000000000000009 EEN VERSE KIP IS EEN LEKKERE KIP 8 Steeds voorradig verse Braadkulkens Soepkippen Braad- en Kippenpoulet O Kip van het spit, royale hele kip f 4,50, halve 2,25. Dagelijks warm verkrijgbaar. ALLES VOOR UW RIJSTTAFEL O Reclame fiine mais per blik f 1,25, 2 bi. f 2,35; heel blik reboeng f 1,75; dunne Emping 9, 250 gr f 2 10- reclame Import gado gado per pak van 200 gr. van f 1,50 voor f 1,35; verse O tjabe rawit 100 gr. f 1.25; Loempia en pangsitvellen. POELIER WAAL Dierenselaan 38 Telefoon 39 09 41 Den Haag IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O O Bij aankoop van nieuwe meubels zijn uw oude meubels geld waard, soms zelfs veel geld. Wij leveren u rechtstreeks uit eigen fabrieken, onder volle garantie. Enorme keuze uit meer dan 100 modelkamers. Vraagt vrijblijvend inlichtingen aan: POSTBUS 2213 UTRECHT 22

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 22