DE NATTE DEKEN "...vraag ik mij af hoe lang het nog zal duren vóór U inziet dat de inhoud van Tong Tong een weerspiegeling van Uw mind is, en dat de slechte gang van zaken niet aan de lezers maar aan Uzelf ligt. U hebt last van Uw hart omdat Uw mind ziek is en daarom de Tong Tong ook. Iemand met zo'n rijke geest als U behoort het goed te gaan. Maar de ge- dachtenfabriek van TR is er een van weemoed, zelfbeklag en pessimisme... My God, you are hanging like a wet blanket round your readers! Take it or leave it...Goodbye and bless you. 1. Oma Overduyn behoort tot de abonnees van wie wij graag veel aannemen, ook al spaart zij daarbij de roede niet. Want op de bodem liggen: liefde, goodwill en trouw aan Tong Tong. Evenals elke moeder han teert ze echter de roede af en toe ook wel in een al te snelle opwelling van sentiment. En dat is o.i. hier het geval. 2. Als er immers in Tong Tong "pessimis tische" beschouwingen staan, dan verschil len zij nóch in wezen, nóch in bedoeling van soortgelijke beschouwingen in de normale Nederlandse en buitenlandse pers, want daar hééft Tong Tong ze uit. Als Oma (en anderen) deze berichten in andere bladen niet lezen, zegt dat nog niet dat de ge schilderde gevaren niet bestaan. Of willen we. leven als struisvogels? 3. Alle lezers zijn het met Bert Garthoff eens als deze zegt dat Tong Tong een eer lijk blad is. Als wij eerlijk zijn, en dus eer lijk ZIEN, kunnen wij onmogelijk de Indisch man voorstellen als een persoon die alleen maar mijmerend met het verleden leeft of alleen de vreugden van heden en toekomst zien wil. Daarvoor hebben we onze harde levenslessen té goed gehad. We zijn waak zaam. 4. Dus weten we dat het met de interna tionale economie en met het bedrijfsleven in Holland NIET goed gaat. De Nederlandse secr. gen. van Econ. Zaken drs. G. Brou wers stelde op het congres van economen in Montreal vast "dat de wereld van de grote depressie is beland in de grote in flatie". Ook stelde hij vast dat "in de af gelopen tien jaren de arbeidskosten per eenheid product in de EEG ongeveer 40% sneller zijn toegenomen dan in de Ver. Sta ten". Als Tjalie "een natte deken om zijn lezers hangt", doet drs. Brouwers het om de hele wereld! Of zijn wij alleen maar reëel? 5. Maar wat hebben wij er bij Tong Tong mee te maken? Ons blad is "de wereld in het klein" met hetzelfde leefpatroon. Ook bij ons wordt het leven moeilijker als de bedrijfskosten omhoog gaan en de arbeids prestaties omlaag. Als wij dus in de krant lezen hoeveel bedrijven of ondernemingen- ovei de kop gaan, en wij nemen dezelfde "ziekteverschijnselen" bij ons waar, weten wij wat ons bedreigt. Omdat wij, lezers en Tong Tong-leiding één grote familie vormen, is het wijs als wij alle familieleden inlichten. Dus niet te gauw zeggen dat Tjalie een "sick mind" heeft, maar de werkelijkheid onderzoeken! 6. Verreweg de meeste lezers zijn geen zelfstandige ondernemers. Zij krijgen hun maandelijkse pensioen- of salarischeck en men voelt zich rijk. Men kijkt om zich heen OMA OVERDUYN (brief bekort) en alle sobats zijn óók rijk. Zijn wij rijk? Ja. Onze lezerskring van ruim 6000 heeft (a gemiddeld een inkomen van 500 p.mnd.) een maandelijks inkomen van 6000 x 500 drie miljoen gulden. Als alle lezers elke maand slechts één procent van hun inko men zouden besteden aan inkopen bij Tong Tong (b.v. maar één boek kopen niet: geld cadeau geven!), zouden wij een maan delijkse omzet hebben van 30.000, waar van wij natuurlijk alles nog betalen moeten, maar dan zóveel armslag hebben dat we kunnen zeggen: bisa tarik napas. Nu kopen maandelijks maar een stuk of 500 lezers voor gemiddeld 25, en blijven we dus vér "onder de maat"; zijn we armer dan de kleine groentenbóer om de hoek. Terwijl (zie boven) de financiële omstandigheden moeilijker en moeilijker worden. 7. DAT IS DE WERKELIJKHEID. En zo is het gesteld met de werkelijkheid in de hele werelo, door twist en hebzucht en onver schilligheid verscheurd. Dat zegt niet Tjalie, maar Oe Thant, die moe en moe en nog eens moe is van al het getwist en gekibbel en geknoei. En vaststelt dat de oorzaak niet ligt in een bepaald onrecht nu eens hier en dan weer daar, maar in een sterke afzak king van de MORAAL in de HELE wereld. 8. Wat verlangt U van me? Dat ik alleen maar sentimentele herinneringen ophaal van "toen froeher"? En praat over alleen maar dingen die leuk zijn? Terwijl de krant van elke dag vertelt dat de hemel aan de hori zon betrekt? Dat we allemaal "genieten van het leven" zo lang het kan en dan maar "allemaal samen naar de bl...?" Na alles wat we in en na de oorlog geleerd heb ben? Is de wereld altijd rose gekleurd wil len zien niet een vorm van lafheid? Denk sober, leef sober, leef moedig, anak-anak- koe. Durf elk gevaar kalm in de ogen zien. En zorg voor een morele herbewapening. Dan pas heb je de geest begrepen van ons devies: TROUW, BRANIE, ONDERNEMEND! T.R. PAS ONTVANGEN Mooie Wajang Golek en Wajang Kulit Op veler verzoek haalden wij een mooie collectie wajang poppen van hout en leer in huis. Dezelfde die U op de Pasar Malam kon kopen! Wajang Golek (hout) v.a. ƒ35, Wajang Koelit (leer) v.a. 20, Komt U zelf uitzoeken? Verzenden doen wij liever niet, omdat goede verpakking van een enkel exemplaar praktisch onmogelijk is. Toko Tong Tong, Pr. Mauritslaan 36 DEN HAAG Op de receptie op Kasteel Oud Wassenaar ter gelegenheid van de Indonesische nationale jeestdag 17 augustus was het dit jaar voller en geanimeerder dan ooit tevoren. Hier een klein groepje: rechts Moh. Roem in gesprek met Lilian Ducelle (even zichtbaar), Tjalie Robinson en de voormalige commissaris van de N.V. Tong Tong de heer G. v. d. Laan. MOGOG Het vorige nummer was een week te laat; ik weet niet of we met dit nummer ook weer te laat zijn. Andere nummers kwamen ook telkens te laat uit. Eerst vakanties, dan ziekten, zitten drukkerij, zetterij, expeditie telkens weer dwars (de redactie treft deze keren géén schuld!). We zijn intussen al zó djèng- kèl geworden, dat we maar opgehou den zijn met adjakken. Alleen bereiden we ons er op voor dat we dezer dagen onverwacht één nummer over zullen moeten slaan, zonder dat we het tijdig kunnen aankondigen. Bereid U voor. Wij doen het ook. Als een bedrijf zoals het onze over zóveel schijven moet gaan, dan hoeft er telkens maar één schijf stil te staan en de hele santeboetiek is mogog... WEET U AL dat Radio Bolland (Stationsweg 143, hier in den Haag) verscheidene leuke plaatjes met Indische liedjes heeft? Juist die liedjes waar de laatste Tong Tong's zoveel vraag naar blijkt te bestaan. Om er een paar te noemen: "Kokkie", "De verliefde visser", "Buaja Krembangan", "Burung Kaka" en verscheidene anderen. Piet Valk en Annie Cherie zingen ze. Kokkie en Burung staan op een single, prijs 4,25. Een groter plaatje met 4 liedjes erop w.o. ook Kokkie, kost 6,50. Weet U dat die Indische liedjes extra goed klinken als het buiten guur en donker is, de wind aan de ruiten rukt en we snak ken naar iets vrolijks van vroeger? 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3