oeken m- %t« DJOkJA */&CO GOUDEN 8 BRILJANTEN markiesringen hangers oorknoppen gezet in 22 karaats goud schakelarmbanden krintjing slangen colliers van 22 karaats goud MIDO polshorloges sebelah rotan armbanden van 24 karaats goud (mas kertas) Komt U van BUITEN Den Haag? 8 Wij betalen, bij aankoop vanaf f200,-de reiskosten voor één persoon geheel terug GEVRAAGD: Geschiedenis van het K.N.I.L. (uitgegeven begin twintiger jaren?) Brieven onder no. 2205. Telefonisch na 6 uur, tel. 010-39 66 87. 2 ex. Kun „je nog zingen, zing dan mee. Zangboek: Onder de palmen, door Louis Natare. door: Mevr. W. Ruijter, p/a Tong Tong. Pararaton of een der standaardwerken van Stapel. Nederlandse taal in het Verre Oosten, door Prick van Wely. door: P. van Drimmelen, Lorentzlaan 21, Berkum - Zwolle. De Natuurgeneeswijze, door Waterboden- Kuhne, 1935. Meesters van het Verre Oosten, door: B. J. ten Voorden, Werkhovenstr. 163, Den Haag - tel. 67 13 22. Losse nummers of gebonden jaargangen van het tijdschrift Ned.-lndië, Oud en Nieuw, door: A. K. Timmermans, Karei Doormanstr. 126, Rotterdam. Oude jaargangen van de "Tropische Na tuur" en van de "Orchidee", door: M. Swart, Belg. Plein 38. Tropenadel en Suikerfreule, door H. van Wermeskerken, De andere wereld, door M. Szekely-Lulofs, door: Mevr. T. Breeman-Obdijn, 39 Crowley Street, Zillmere N. 5, Brisbane, Queens land 4034 Australia. In het land van kannibalen en paradijsvo gels, door Aage Krarup Nielsen, Meer licht over Kartini, door Dr. H. Bouman, Schemer over Djakarta, door Mochtar Loebis, Rietsuikerfabrieken op Java en hare machi nerieën (1921) door S. A. D. Emmen, De tuinbouw in Indonesië door Ir. G. J. A. Terra, Uit de reeks Onze Koloniale Landbouw:: VI de theecultuur door Dr. J. J. B. Deuss, IX de cassave door H. R. F. Blokzeijl, door: G. J. K. Pesch, Lawickse Allée 70, Wageningen. 1ste~deel Atjeh, door A. Zentgraaff, door: L. H. C. Horsting, Statenlaan 99, Den Haag. SI DJAGOER NGAMOEK N.a.v. het artikel van dr. De Graaf over de Heilige Kanonnen schrijft H. ons onder bo venstaande kop het volgende:' Bij het overbrengen van Si Djagoer van de Amsterdamse Poort naar de achteruit gang van de Gedung Gadjah (het Museum te Djakarta - Red.) heeft Si Djagoer zijn ongenoegen met de „overplaatsing" dui delijk gedemonstreerd. Het begon reeds met het optakelen op de vrachtauto. De kabelspanning schoot uit de lus en één moment werd het leven bedreigd van een der niet minder dan dertig koelies, die met het werkje belast waren. Bij de tweede poging brak de kabel en werd een arbei der zwaar gewond. Tijdens de overbren ging liepen de banden door en eerst na een uur werd de achteringang van het mu seum bereikt, waar bij het afladen de muur geramd werd en zwaar beschadigd. Met veel inspanning kon Si Djagoer zonder ver dere ongelukken op het talud in het ma gazijn gezet worden, waar nu nog steeds bloem- en andere offers worden gebracht. Intussen heeft de Regering die voor de overbrenging verantwoordelijk is, zoals men weet, voor zijn gebrek aan eerbied moeten boeten imhiu/tiii"* lUlllillliUIHI' DOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOi O Vlamlngstr. 5, Den Haag, Tel. 116677 O O O O O O O O O O O O O O O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX 11

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 11