BRIDGE van tijd en ruimte brieven van tijd en ruimtebrieven van tijd „Neen, Tjaïlie, ik schrijf heus niet meer. Vergeet niet dat ik twintig jaar ouder hen dan jij en je weet hoe ik ge leefd heb Mijn bridge-partij is bijna uitgespeeld. Je ként dat gevoel toch van gewoon bridgen? Nog een paar kaarten maar die je ook verliest. De partij was eigen lijk vijf kaarten terug al uitgespeeld. En voor velen van ons nog vóórdat er één slag gemaakt kon worden: toen de kaarten van de blinde werden openge legd. En je zag dat je te hoog gecalled had „Adipati". Zelfs het meest verloren kaartspel, Grand Old Man, heeft zijn prachtige lessen voor andere bridgespelen (het concours gaat vér voorbij ons voort!). En daarvoor spelen wij. Voor „Het Bridge", niet voor dit spel, niet voor de manche en niet voor de rob ber. En in Het Bridge zijn wij medekaart spelers van God. En mogen wij Culbertsons zijn en met „onfeilbare systemen" spelen, maar eeuwig kwetsbaar blijven door onze menselijke feilbaarheid of eeuwig eervol blijven door onze moed om te spelen zelfs met de catastrophe voor ogen. Speel Want van je menselijke eigenschappen hangt af of jouw Goddelijke Medespeler bij jouw verloren spel straks glimlacht en je op de schouder klopt en zegt: „Well done, partner!" En dat is „Hemel". Speel gedurfd Speel geen miezerig tweeklavertje om straks bij het eind te merken dat je kaarten had om Groot Slem Gedoubleerd Kwets baar Sans Atout te kunnen spelen en gran dioos te winnen. Dat is „Hel". Goede bridgers zijn nog steeds de dur- vers, niet de systeemspelers, die hun goed gecallde partijtje in hun zak hebben. Bij zo'n partijtje vallen échte bridgers in slaap. Dat is b.v. de partij: goed gestudeerd - verstandig beroep gekozen - koel carrière gemaakt - banksaldo verdiend; pensioen verdiend; A.O.W. gemaakt; plus alle toe slagen plus electrische rolstoel aan het eind. Dit is niet verwerpelijk. God weet dat ook zó'n partij deksels moeilijk te spe len en te winnen is. En „drie ruiten ge maakt" is in alle eer en deugd verdiend. Maar het is géén alleenzaligmakende maatstaf. Als er drie miljard mensen op de wereld bestaan, worden er drie miljard partijen gespeeld op drie miljard verschil lende manieren. En voor alle spelers is ieder op zijn manier de hemel of de hel weggelegd. Alléén dat: hemel of hel. Géén systeem. Njootje kan geweldig spelen en Soedar- pian en fuselier Pannekoek. Op zijn ma nier. Ik heb een baanwachter gekend van de SS in Indië die letterlijk om hartenvrouw speelde (hij won een meisje met kaarten - zulke dingen gebeurden Er zit een ge weldige short-story in. Misschien later Hij wonen zij bleek schoppenvrouw te zijn I Lach niet. Elk spel heeft gevaren naast vreugden. OUD ECHT INDISCH RIJMPJE. „Kaki poot, Roti brood, Kapal boot, Mati dood I" De volgorde is nog goed ook. Eerst op je eigen benen leren staan, dan werken voor je brood, dan op de Kapal en tenslotte hier de Grande Finale Het is om uitdagend te roepen: „Traperdoelie sapperloot!" (om in het rijm te blijven!). En dan dichten Tong-Tong-ers er nog hoopvol bij: „poetjoek baroe, nieuwe loof I" En je weet, „Adipati", dat elke partij spannender en mooier wordt naarmate het vordert. Na de eerste snel gespeelde sla gen, gemakkelijk, overmoedig, komen de moeilijker slagen, waar je soms wel een uur over zou willen piekeren, maar het kan niet. Ook de bridge-partij heeft een Tempo. Dan komen de érge blunders. Dan komen de misslagen waarvoor je je later op je hoofd slaat. En dan komen de momenten, dat je logische verstand zegt: deze laatste kaarten zijn verloren. Ik smijt ze maar met een op tafel. „Vroeg dood". Maar de échte speler speelt door. Want je wéét uit erva ring dat de winnaar overmoedig en achte loos kan worden. Hij had uit eigen hand moeten spelen, maar speelt naar de tafel! BLARRR! En je wint! Met je laatste kaart kan je winnen als niemand het meer denkt. Als er nog drie azen in 't spel zijn, schop pen, harten en ruiten en klaver-troef was uitgespeeld toch? Dan maak je met je klei ne beroerde klaveren-twee „de slag van de avond"! Bridgen. Spelen met Schoppen (macht), Harten (liefde), Ruiten (geld) en Klaveren (eenvoud). Of Sans a tout: niets speci aals, maar „alles troef". Hoe betoverend! Welk een genie was de uitvinder van het kaartspel om de diepere inhoud ervan, zo als ook schaak een geniaal spel is om de diepere inhoud ervan! Sommige mensen blijven eeuwige zitters aan de groene bridgetafel, vergetend dat hun eigen leven „hoger bridge" is. Zoals sommige mensen vergeten dat kamperen „hoger kamperen" kan zijn. Ergens heb ben ze een intuïtieve ontdekking gedaan van een symboliek, maar in die symboliek zijn ze blijven steken. Andere mensen spe len nooit meer omdat ze „liever hoger bridge spelen". En nog anderen weer doen allebei. Maar de enige maatstaf is „Het spel om hemel of hel". x Wij zijn allebei oude spelers. Adipati! Twintig jaren maken geen verschil. Ik ver geet onze bridge-nachten nooit daar in Yap Djenedweg No. 8. Ook tóen was ons leeftijdsverschil twintig jaren. En ook toen deed het er geen „sedot" toe of we vijf of drie kaarten in onze hand hadden, maar speelden we onze partij uit. En kreeg ik als jonge overmoedige bridger van jou vaak op m'n kop in de laatste vijf kaarten, in de laatste drie... in de laatste! Weetje- nog?! Misschien zit er in die laatste kaarten wérkelijk niets. Maar je speelde ze toch uit. En rolde dan je nieuwe shagje. Onver stoord, grinnikend, jzwijgend. Terwijl de jongeren soms dondersteenden dat het 'n aard had: als jij die kaart had gespeeld!... als je daarmee uitgekomen was! En jij wist toen al dat elke bridgepartij zich voltrekt onder de leiding van een On zichtbare Macht, dat wij niet te kiezen heb ben „als ik het over mocht doen", dat na kaarten „flauwe kul" is (waarom zitten we toch zoveel ruzieënd na te kaarten over Indië?), dat het „morgen ook een dag" was. En dan slofte je naar huis in de nacht: klès-klès-klès op je sloffen. En dan riepen we je nog na: „Morgen weer Oom Pong!" En je riep terug: „Okay! Morgen weer!" En dan begon een hond te blaffen: Gong gong-gong! in de tropennacht. En dan weet je opeens dat honden wonderlijke wezens zijn die zielen kunnen zien in de nacht. Zó wonderlijk wordt het bridgen als het laat wordt x En ik vergeet nooit Ouweheer Peters, die als „daring young man" een fataal ongeluk gehad had met zijn motorfiets en voor het leven verlamd was vanaf zijn middel. Hij had zo'n „absoluut verloren partij" na de eerste twee slagen al. Hij genoot ervan met ons jonge kerels te bridgen, jonge atle ten, boksers, jagers. Wij bevoordeelden! We waren zijn nimmer met afgunst be schouwde vrienden. We haalden hem van zijn huis op 's avonds, op een krosi males, in optocht door Gang Lontar Sembilan. Lol, joh! En dan „hantem kromo" tot twee drie uur 's nachts (naar de droes met het huiswerk!). Wij jong, vermetel, schallend van levenslust; hij een „born looser". En hij gaf ons vaak op ons falie, man, daar lustten de gonggongs geen roti van! Hij was moediger dan wij. x Ja, wij worden oud. De kaarten vliegen! Maar hoe dierbaar wordt het spel! Hoe (Lees verder volg. pagina) EEN ONOVER TROFFEN ARTIKEL VAN TONG TONG HET MEEST GEVRAAGD RANTANG f 11,f 1.50 verzendkosten Zoals U weet zijn onze rantangs afkom stig uit oorlogsproductie, dus perfect alumi- nium-alliage, solide model (je kan er in ko ken!), keurige afwerking. Probeer zélf een vergelijking met elke andere rantang! Een nuttig ding dat tjoetjoek nog ge bruikt over een halve eeuw 12

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 12