Jos. van Arcken waardeloos worden de knipoogjes, het li- tjik spelen, het ruzie maken, het ,,eh! sor ry! terugnemen van de kaart" door de suf ferd en het ,,matjam apa!" van de tegen speler, die zijn kaart al klaar had om te ,,batjok"! Dat allemaal hoort er wel bij, maar is geen „hoger bridge". Daarom is het bridgen leuk, als je bij het ouder worden nog durft tegen jonge ren. Die zo „doorzichtig" zijn vaak, die niet weten waar ze naar toe spelen, maar die zo geweldig mousserend zijn, zo „al- verpletterend". Waar je je tegen schrap kan zetten en een fantastisch boeiend spel letje kan spelen. Als je maar wilt. x En weet je wat het leukst is? Bridgen met vrouwen. Met „domme vrouwen", die zo'n systeem maar nóóit goed leren, maar die soms met een fantastische hand kun nen zitten en er op in houwen dat de lap pen er af vliegen. Die gichelen als ze ver liezen (terwijl je toch rèzend moet wor den!) en dan even er tussendoor een „snack" istimewa klaar maken. Die goeie bedoelingen nooit dóór hebben en aller- vervélendst kunnen zeggen: „Eh niet main kaki jij" als je een waarschuwend schopje geeft. Of het helemaal verkeerd begrijpen en van jouw critieke drie schoppen triom fantelijk „vijf schop!" maken. En dan ga je toch DOWN, man, DOWN! Dan verlang je toch een „openbare schop" te geven van heb ik jou daar. Of die ook wel met een benauwd ge zichtje en een tuitmondje een partij weg geven, dat drie stoere heren vierkant on der de tafel worden gekaart. Kijk uit, Peh! Dat is bridge! Nog drie kaarten maar, Adipati? Leg even je spel neer. Rol een verse „weduwe". En spéél! Plek! Plek! PLEK! (weetjenou waar het werkwoord tjeplekken vandaan komt?). De laatste kaart kan de winner zijn! Herhaal: SPEEL! Met de groeten uit Gang Kernolong van SI TJALIE. „sedot" een trekje aan een sigaret, krosi males luie stoel, hantem kromo er op los. roti brood, litjik vals. mat jam apa dat is geen manier batjok er op los hakken, istimewa buitengewoon, main kaki voetje spelen. „weduwe" shag van Van Nelle. VOORDEEL Op een dag kwam er een hoofd van de school bij me en vroeg of ik hem wou komen helpen. Prompt zei ik „ja". Achter af had ik er spijt van. Want wat bleek? Dat er vóór mij al twee invalsters waren geweest, die de klas niet aan konden. De andere leerkrachten waren heel nieuws gierig, hoe ik 't zou maken. Ik was bang om een figuur te slaan. Maar ik had het beloofd en dus moest ik het doen. Boven dien, ik had het geld hard nodig. Eén van de onderwijzers was aardig. Hij zei: „U hebt wel gehoord, dat die twee er niets van gemaakt hebben. U komt uit Indië en daar moet U uw voordeel mee doen. Er is vast heel wat te vertellen..." En hij gaf1 me een paar suggesties. De kinderen zullen 't vast fijn vinden en luis teren. En als het begin goed is, dan komt de rest vanzelf." „Voordeel" dacht ik. Zó heb ik 't nooit bekeken. Ik heb altijd gedacht, dat 't an ders zijn, een nadeel is. Dat alles daar door moeilijker zou zijn. Maar een vóór- deel! I Ach ja, 't is maar hoe je 't bekijkt. Enfin, ik heb zijn raad opgevolgd en ik had de klas. Later, als ik weer eens moest invallen, heb ik er nog vaak gebruik van gemaakt. Ik vertelde over Indië. Mijn sapoe lidi is dunner geworden, want heel vaak nam ik een lidi mee om van die grote bladeren van de klapper boom te vertellen. Ook probeerde ik ze begrip bij te brengen, dat er verschillende mensen op de wereld zijn, die anders eten en zich anders kleden en er anders uit zien. Maar dat het eigenlijk heel fijn is, dat er zoveel verschillen zijn. Want als we allemaal gelijk waren, wat zou het dan ontzettend vervelend zijn. MASF. Ruime sortering GOUDEN RINGEN bij Laan van Meerdervoort 520 Den Haag - Telef. 33 64 41 TIJDBEELD In de krant: ergens in Frankrijk had een postbode die te laks was om zijn ronden te doen, maanden lang zijn portie post maar in de sloot uitgegooid. Een dergelijk bericht hebben we ook eens gelezen van een post bode in Amerika, in Spanje, in Nederland. Vraag: hoeveel postboden doen het nog meer zónder dat we het weten? Een ondernemer die voor het uitvoeren van een project in Rusland was geweest, ver telde me dat daar in alle opzichten dezelf de toestanden heersen als hier. Ook daar: als je met de bouwer beneden bent, werkt iedereen hard, maar nauwlijks heb je je hielen gelicht naar de volgende etage of het lummelen begint op slag. Overigens: "een zorg voor óns is het natuurlijk niet. We presenteren voor langer werk een hoger rekening en klaar is kees..." Wie zoals Tjalie veel onder werkgevers, on dernemers en kantoorchefs verkeert, hoort dit liedje alle dagen: lijntrekkerij, lapswan- zerij, gebrek aan verantwoordelijkheidsge voel. En we hebben allemaal wel straten makers gezien die eindeloos in een portiek staan te wachten tot de "slagregen" op houdt, bouwvakkers die uitgebreid .en lang durig hun koffieuurtje uitbuiten, postjuffrou- wen die eindeloos babbelen terwijl de klan ten wachten, enz. enz. Daardoor wordt elke arbeid tweemaal zc duur als ze tóch al kost. Maar erger is: er is sprake van een sterke en schaamteloze daling van de moraliteit. Met vakantie gaan, jongens? Liever nou dan morgen meneer! En leve de vakantietoeslagen! De hemel behoede ons... ETENSWAREN UIT INDONESIë Er is van de kant van de lezers vele malen gevraagd of het mogelijk is dat Tong Tong allerlei soorten vruchten en typische etenswaren uit Indonesië betrekt en ze hier verkoopt. Er zou veel winst mee gemaakt kunnen worden. We hebben sinds lang hiernaar diepgaan de onderzoekingen verricht, maar moeten helaas zeggen dat het niet te doen is. De levensmiddelen moeten in Indonesië snel en efficient worden ingekocht en op een lucht haven in vrieskamers worden opgeslagen. Liefst zó dat aanvoer en afvoer "sluiten". In het vliegtuig moeten vriescellen aanwe zig zijn (dit transport is erg duur). Hier in Holland opnieuw in vriescellen opslaan. Dan stukje voor beetje afnemen voor de be stellingen. Een tjempedak naar Groningen, een half dozijn salaks naar Maastricht, een mandje djamboe bol naar Gouda, enz. enz. Vergeet het, beste mensen, het kan niet. Ook al zouden wij een snelle en efficiente levering tot stand kunnen brengen, het zou zó duur worden dat de verkoop tot een minimum teruggebracht zou worden. Nu al kosten mangga's uit Afrika of Suriname 3,50 tot 4,50 per stuk en ik heb met eigen ogen op veilingen gezien hoe weinig er wordt afgenomen en hoeveel er als bosok moet worden weggegooid. Het is niet te doen... WIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiui <Hnnn!iiinRifnHHunuiiiiiiMaiiiiHmiiiuiiiiitii)iiiiiiii:iiiiiiiHiiiiililiiiiiiiiiliillilllllilii:iiiliilllii:ililiiliiliiililuiilliiililiiillililiiiliiiiMiiinii DE HELE SEfilE SIERLEPELTJES MET STADSWAPENS NU COMPLEET! Batavia - Bandoeng - Soerabaja - Semarang - Magelang - Cheribon - Buiten zorg - Malang - Amboina - Menado - Makassar - Medan. Een trots bezit, een prachtig cadeau, een sieraad in uw huis. Of U er nu één koopt, zes, of de hele serie. Per stuk f 3,15; 6 st. f 17,—; 12 st. f 32,50. Porto inbegrepen. iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiniiiimiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiininiiiiiiuiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 13