UIT HET PARADIJS Annemarie HEMEL, ALLE KNOPEN ZIJN ERAF! Ik bracht 7 fijne kabaja's naar de fijn- strijkerij. Het meisje dat me helpt schrijft ze natuurlijk in als 7 blouses. "Zaterdag klaar", zegt ze. Zaterdag is het meisje er niet maar een mannelijk persoon dat me een keurig sta peltje opgevouwen blouses overhandigt. "Ik wilde U wel waarschuwen," zegt hij met een nogal verontrustende blik in zijn ogen, "alle knopen zijn eraf! Van alle ze ven". "O," zeg ik, "dat is niet zo erg." "Niet zo erg? Een blouse moet toch dicht, zou ik zo zeggen? Hoe doet U dat dan?" "Met spelden," zeg ik, "we spelden ze gewoon dicht." Als ik de winkel uit loop en door de etalage nog even naar binnen gluur, zie ik hem hoofdschuddend achter de toonbank staan. Rare Indische vrouwen, srampangan, denkt hij in het Hollands. LILIAN GEZELLIG die toko op zaterdag. Het regende pijpe- stelen die eerste zaterdag dat we open waren maar desondanks zijn er toch heel wat dames en heren binnen komen lopen. Om een tegeltje, lepels, sleutelhangers, nog een selamat mandi handdoek. Een beursje voor een verjaarda.g een miana-speldje of zo'n platenkalender die nu maar 50 ct kost. En boeken natuurlijk, oude en nieuwe. Vriendinnen ontmoeten elkaar, wildvreem de mensen geven elkaar het adres van een goed eethuisje. Boek bestellen? Kan. Kan ik mijn abonnement meteen betalen? Kan ook. Heeft U nog kroepoek? Ister. Toko Tong Tong is Tong Tong op haar best, gezellig, een beetje roewet, maar dat zijn alle echte toko's. Elke zaterdag van 12-3 uur. BRUINE KRUIMKENS Opbrengst bruine bussen in juli '67 180,32. Nog verkrijgbaar in BOEKHANDEL TONG TONG: L. Giltay Nijssen: Juwelen f 5,90 Carla Catalani: Waaiers5,90 „Je artikel over de sakaba heeft me aangenaam verrast, omdat het hier een onderwerp aangaat dat ons Indo's zo lief en tevens zo weemoedig aandoet. Een verre groet uit het verloren In dische paradijs en een herinnering aan de laatsten der Indo-Mohikanen. Diep in je hart weet je heel goed dat de Sakaba in Holland onbetaalbaar en vanwege het klimaat een poging tot zelfmoord is. Van die 9 Indische meisjes op de voor plaat (TT 30/1, no. llf) weet ik zeker dat er Jf of 5 dit kledingstuk nooit in Indonesië gedragen hebben, maar ik hoop, dat ik me vergis. Nu dat de bezielende geest weer terug is gegaan, geloof ik wel dat de sarongs en kabaja's voorgoed in de mottenballen verdwijnen, tenminste hier in Amerika. Ik zie in de PM-uitgave dat je de strijd nog niet opgeeft, goed zo Lilian, old soldiers never die, they fade away." C. Husges, Inglewood. De dames die u links en rechts in mo derne sakaba ziet, zijn geen verre groet uit het verloren paradijs, maar uit het West- broekpark in Den Haag. Van alle, zich op dat moment in het park bevindende dames en meisjes, waren Ingrid en Annemarie het meest gekleed (lees „bedekt"). Als er ooit een kledij een poging tot zelfmoord genoemd moet worden dan is het de hedendaagse mini-rok en over het algemeen de kleding van de vrouw in '67, die dijen, buiken en ruggen volkomen on bedekt laat. Gek dat ik daar nog nooit een opmerking over heb horen maken. En als er wat te hekelen valt dan is onze sarong-kabaja er goed voor. De meest absurde opmerking hoorde ik maken door een jongeman: „Het is wel een zeer sexy klederdracht vind ik!" En daarmee doodverfde hij eigenlijk de moderne mode als on-sexy. Wat vreselijk voor al die moeite die er gedaan wordt om toch maar zoveel mogelijk vrouwelijk vlees ten toon te spreiden om toch maar vooral sexy te zijn Nu werkelijk voor de laatste maal: de Sakaba is niet luchtiger dan welke geklede japon ook. In de winter dragen we een wit wollen vest over de kabaja en daarover heen gewoon een jas. De Sabaka is een dracht voor binnenshuis, een receptie, een feest, een bijzonder samenzijn. Ik veronder stel toch wel dat zulke plaatsen voldoende verwarmd zijn, want de „blote" japonnen worden er dan toch ook gedragen? Onder de sarong kan warm ondergoed gedragen worden, meer nog zelfs dan onder een ja pon. Weet u dat een fijn wit-wollen stola beeldig staat over de kabaja? Maar soit, wie sabaka wil dragen weet ook de mogelijkheden en zeurt niet over de onmogelijkheden. De brief van C. Husges is voor mij de zoveelste opwekking om kalm door te gaan met de Sabaka. Neen mijnheer Husges, geen van de dames op de voorplaat heb ben ooit sarong-kabaja gedragen, evenmin de meisjes die u hiernaast ziet. Maar is het juist daarom niet geweldig dat het verlan gen naar het herstel van de sabaka is her- lngrid leefd bij de jonge generatie? We gaan gewoon door. Als een old sol dier hoop ik te sterven in sabaka. Lilian Ducelle. „Kan er misschien nog aandacht be steed worden aan het wikkelen van de sarong, het maken van de kabaja, het plaatsen van de speldjes, etc.? Als jongere generatie weet ik er weinig meer van en ik wil toer wel graag mee doen." Telma Hillman, New York. Zal het er de volgende maal uitgebreid over hebben. L.D. WAROENG KELILING. ledereen in Holland kent de „Wa- roeng Keliling". Dit merkwaardige be drijf is - zouden we kunnen zeggen - één van de vele typische Indische stempels op de Nederlandse maat schappij. De Waroeng Keliling brengt vooral voor Indische mensen in afge legen plaatsen uitkomst in heel wat typisch Indische tekorten. We zouden in Tong-Tong er graag over schrijven, maar weten geen adressen. Bij de centrale registratie van ambulante kruideniersbedrijven in Nederland staan ze niet ondergebracht onder een aparte categorie. Maar misschien kun nen onze lezers ons helpen. Kunt u ons het adres geven van uw Waroeng Keliling? Wij nemen verder contact op en dan kan er in ons blad een leuke reportage over verschijnen en ,,via-via" is er zeker nog méér on derlinge samenwerking mogelijk. Doet u het? Dank uuuuuuuu I Nog in voorraad in onze BOEKHANDEL TONG TONG: Ine van Gulik: Koken met kruiden5,90 Ina den Hartog: Selamat makan3,90 pon. Weet u dat een fijne wit-wollen stola drijf is - zouden we kunnen zeggen - 16

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 16