3^ NET ONTVANGEN 8'50 8 ï4mÜÊ...l: Van Willy Ennen, die sinds lang overleden is, kregen we eens deze foto van een familie lid van haar, die als leraar verhonden was aan een hoofdenschool. Ach, hoe alles spoedig "voltooid verleden tijd" wordt! Jammer is nochtans niet dat iedereen sterft, maar dat met sommige mensen en generaties een STIJL ver loren gaat, waarvan het verlies alleen nog maar voor weinigen voelbaar is. Wat ons namelijk in deze foto treft is dat zij uitbeeldt een "School of Gentlemen"mensen met een kalme waardigheid die je in deze moderne tijd steeds minder tegenkomt. Stuk voor stuk kunnen deze leerlingen poseren voor de be kende reclamefoto's van een whiskeymerk: "Men of Distinction"hoewel zij nog niets bereikt hebben. Ja zelfs nog aan de intrede staan van een leven in de maatschappij. De Brit noemt dit "good breed"omdat de ouders waardig zijn, zijn ook de kinderen waardig. De foto is ook het contrabewijs van populaire gedachte dat alle mensen gelijk geboren wor den. Een vergeten foto uit een vergeten familie album van vergeten mensen en hoeveel KA RAKTER heeft dit beeld in vergelijking met de moderne foto's van studenten groepen met moord en brand schreeuwende spandoeken in grove betogingen. Met slordige kleren en slor dige baarden, met knuppels en Molotov-cock- tails, met loudspeakers en marihuana. Nee, het is niet overal zo. Maar weet U, foto's van opgroeiende intelligentsia in Indië van "toen froeher" zoals deze, dat was tóen wél overal HERKENBARE TOTOKS. In Indië geruime tijd geleefd hebbende totoks herkende je hier: a. voor de oorlog - door een lossere manier van zich bewegen, binnenkomen, ge baren en praten (mannen). b. door hard-op in trein en overal te praten over alles en nog wat, waar de stijvere pappotzusters in het openbaar niet over spreken (vrouwen). Meer vlot dus dan normaal. c. mijn dochter, hoewel niet in Indië ge boren heeft een korte formule om er ach ter te komen of er op een receptie waar ze geen sterveling kent soms gelijkgestem de zielen zijn. Ze zegt dan een paar keren vrij luid: Mödjökertö. Binnen vijf minuten zit ze dan te grinneken met enige nieuwe kennissen. Maar ze begrijpen elkaar. J. v. N. Totoks uit Indië klagen minder dan Hol landers van hier. Over het dure leven, over het slechte weer, over de politieke tegenstanders (óf socialisten óf „rijke stin kerds"), over alles. L. Binnendijk. ook al is er nog geen woord ge zegd, bij 'Totoks uit Indië zie je aan de ogen dat ze van daar zijn, omdat in die ogen herkenning is. Hollanders van hier kijken tegen je aan M. van Haren. HET VERLIEFDE VISSERTJE. Als de zon ter kim, gerezen Kami pigi berdjalan-djalan Langs de mooie schone dreven Kami pigi berpantjing ikan. Om een visje te verrassen, Oedang baris die pingir kali Langs het riet zo schoon bewassen Plan-plan saja semboeni. Maar wat hoor ik door de bomen Nona manis dengan mennjanji Laat haar stem toch herwaarts komen Bikin seneng ati-nja kami. Treed wat nader aardig meisje Doedoek sini didalam roempoet Zing met mij ook eens een wijsje Nonna manis, djangan takoet. Neen visser neen, dat zijn de streken Ojang bermantjing terlaloe bimbang 't Is reeds vaak genoeg gebleken Bikin tjilaka anak-orang. (ingezonden) O goede tijd waarin een vriendelijk liedje genoeg was om argeloze dochters van het kwade pad af te houden. Nu zijn daar zedenpolitie, kinderbescher ming en andere apparaten dag en nacht voor in de weer. En wat bereiken ze nog? VRAGEN STAAT VRIJ Wie kan de heer Leidelmeyer helpen aan de tekst van het IEV-lied dat begint met: „Waar der bergen trotse gevel zich verheft in majesteit". Wie heeft de woorden van "Wat brandt daar op de bergen, toekang arang jang bakar kajoe?" Wie heeft voor V. Moens de teksten van de Pasar Malam LP? Brieven aan LILIAN DUCELLE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO X Nog verkrijgbaar bij - 0 BOEKHANDEL TONG TONG Ay^ Zikken: Hut 277 De atlasvlinder Wees nieuwsgierig en leef langer Alleen polenta vandaag A. Alberts: De eilanden Namen noemen f 6,90 6,90 g 1,75 f 5,90 7,90 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Praktische ligmatjes voor picnic, O strand of thuis. O Koel, sterk, in handomdraai op te vouwen of te rollen tot 'n vlotte tasv Van geweven gras, met plastic, op blaasbaar kussentje. Verkrijgb. in rood, geel, groen, blauw 1 pers. f 7,2 pers. f 12, Bijpassende zonnehoed f 2, Kom eens kijken! &OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 17

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 17