ALTIJD FIT ZUN EXTRA LEVENSKRACHT A TfNG. T,m\ VERMAAT ZONEN Juweliers - Horlogers maandagochtend kijkochtend Dit nieuwe, natuurlijke antwoord kan voor u de oplossing zijn. J. M. VAN EXEL s VITALE POSITIEVE GEZONDHEID VOOR MAN EN VROUW (Ver-volg van pag. 20) tellen, dat ikzelf er een grote voldoening en bevrediging in gevonden heb. Mijn kas sen hebben mij een nieuw, bijzonder fasci nerend doel in mijn leven hier in Nederland geschonken, hoewel ze elke dag wéér vele uren hard werken vereisen, leder, die over deze mogelijkheden iets meer wil weten mag ervan overtuigd zijn, te kunnen rekenen op de volle aandacht en medewerking van BAPAK ANGGREK KLEIN AMBTENAARSEXAMEN Examenvak: Lezen Examinator: Meneer Polak, leest U eens les één, rustig en duidelijk. Na 5 regels gelezen te hebben: Examinator: Stop! Wie volgt! Tjoh draait de bladzij om en begint aan les 2: De twee duiven. Examinator: Neen, mijnheer Dacosta, ik gezegd: Wie volgt. Dat wil zeggen U moet beginnen daar waar meneer Polak is ge ëindigd. Tjoh: U seh, wie volgt, dus folhende les: De twee duiven! Examinator: (wanhopig) Nou vooruit dan maar: De twee duiven! ,,ln een groot bos leefden in een grote boom eens twee duiven. Het was een aar dig paartje Examinator: Stop! Meneer Dacosta, kent U een ander woord voor: Paartje? Tjoh: Jawel nir: Klein Paard! Examinator: Klein paard! Hm! Meneer Dacosta, kent U een ander woord voor „Klein paard?" Tjoh: Jawel nir! FEUFLEN nir! G. H. Bartman. 3x Den Haag THOMSONPLEIN 18 IIIIIIWIIIIUIIIIIimWUIHHWIflIUnHlllllllllllllllllWlliRWIlIHNRIHHIHWIIHRIIlIHHItHIIINRWIffllAHWllBl Indien u niet altijd zo fit bent als u wel wenst, niet voldoende levenskracht bezit en u fysiek niet lekker voelt, kan dat betekenen dat u de natuurlijke vitaminen nodig hebt, zo noodzake lijk voor het onderhouden van een juiste bloed- toevoer naar de spieren van het lichaam en naar de hersenen. Door dezelfde oorzaken kan uw spijsvertering verstoord en uw reserve aan energie gevaarlijk klein worden. Doe zoals duizenden mensen in het Noorden van alle leeftijden doen en breng de natuur terug in uw voeding door bij uw maaltijden Aktief Capsules te gebruiken. Aktief Capsules zijn smaakloos. Zij combineren hoge concentraties van tarwe- kiemen (de rijkste bron van „groei"- en „ener- Schoenhandel I gie"-vitaminen) met andere natuurlijke vitami- nerijke concentraties. Aktief Capsules bevatten geen verdovende middelen. Regelmatig ge bruik werkt niet gewoontevormend. U zult verbaasd staan over het verschil dat de ge makkelijk te gebruiken Aktief Capsules be tekenen voor uw energie en uw hele welzijn. U zult zich in alle opzichten sterker voelen, jonger en opgewekter en u zult er beter uit zien. Een zuivere huid, gezond haar en stralende ogen zijn het bewijs van uw terug keer naar een vitale, positieve gezondheid. Begin vandaag nog met het gebruik van Aktief Capsules. Verkrijgbaar bij apotheker en drogist, ƒ3,90 voor een kuur. Alleen bij vooruitbetaling. Voor abonnees: f 3.50 per 3 regels, elke regel meer, 1 pop meer. Voor niet-abonnees: dubbel tarief. „Onder nr." 75 ct. extra. FRANS. Opleiding handelscorr. en spreekvaardig heid door bevoegd lerares. Mevr. A. v. Eijsbergen, Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 86 25 81. Bureau Meldring, Smaragdhorst 296, Den Haag, vraagt TYPISTES en STENO-TYPISTES, wekelijkse afrekening. Telefoon 85.77.33. TELEPAATH ARIëS, HELDERZIENDE, is vanaf he den weer te consulteren. Alleen na tel. afspraak. Telefoon 070 - 11 00 42. KOOPT Uw Ind. schilderijen; Balinees houtsnijwerk, enz. bij "AURORA", nieuw adres: Korte molenstraat 5, (zijstraat van de Prinsestraat), Den Haag. Tel. 070 - 60 01 09. alleen Reinkenstraat 29 j Den Haag - Tel. 33 21 17 Specialist in exclusieve dames- j schoenen met hoge of lage hak in de allerkleinste maten. i vanaf maat 32 i HEERLIJKE SPEKKOEK 650 gr. f 5,exclusief verzendkosten. J. L. Geldtmeyer, Roerdomplaan 14, Zeist. Telef. 0340-1- 18261. KOKKIN GEVRAAGD voor Ind. Chin. Restaurant, gevestigd in Pirmasens - West Duitsland. Alleen sollic.m. uitstekende ervaring en kennis v.d. Ind. keuken kunnen in aanmerking komen. Wij bieden aan: aantr. sal. plus bonus over de winst. Soil, aan A. E. Polak, Anjerstr. 60, Katwijk a/d Rijn. Tel. 01718 - 4387 na 6 uur n.m. WELKE DAME met een klein beetje verpleegsters ervaring wil mij bij het lopen helpen en licht huishoudelijk werk verrichten? Kamer beschikbaar. Weekends vrij. Dagelijks na 5 uur vrij. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2184. TE KOOP aangeb. geh. of gedeeltelijke collectie DJOKJA ZILVER. Brieven aan R. C. S. Wowor, Vrolikstraat 170, Amsterdam. WIE geeft mij naam en adres van de heer in Baarn, die AKAR-BAHAR armbanden verkoopt? Mevrouw F. Retel Helmrich, Thamerdijk 145, Rotterdam-26. WIE gaat vóór eind oktober n. Indonesië en wil wat textiel voor mij meenemen? Mevr. Lans, Fr. v. Eedenstr. 2 B, Rotterdam, tel. 010 - 12 81 26. DAME, 54 jr., N.H., onbemiddeld, alg. ontw., goede versch., 26 jr. in Indonesië geweest, spon taan, hartelijk, beschaafd, z.s.k. via TRAIT-D'UNI- ON, kantoor Den Haag: Riouwstraat 129, tel.: (070) - 605753. TE HUUR: Zonn. 4 pers. 4-k.flat, hoogste et. m./lift, Malaga; en 4-pers. bung. El Atabal. Inlicht. Reinhardt, El Atabal, Puerto de la Torre, Malaga. i NU nog keuze 1 tin kleine maten uHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimHiiiiiiiiixtuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiiiitiiiiitiMimmmmii TER OVERN.: indische schilderijen van bekende meesters w.o. Dézentjé-Eland-Sonnega; zeer billijke prijzen. Telef. 020-67004 b.g.g. 53733. GEVRAAGD Indische KOKKIE voor PARIJS. Goed salaris en vrij kost en inwoning bij Ind. familie. Inlichtingen tel. 020 - 944929 of R. Wowor, Vrolik straat 170, Amsterdam. DJAGOER-BALLPOINTS Handig, nuttig, maar zwaar voor de post om te verzenden. Verzending voortaan alleen bij bestelling van vier! 21

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 21