ABONNEE'S LEKKER ETEN IN DE MINAHASSA WERFT ABONNEE'S 111 "Babi poetar"een god-de-lijk gerecht van de Minahassa, waar Amerikaanse dames even dol op bleken te zijn als echte Minahassers (boven) en "momasa bulu" (onder) waarbij de rijst in pisangblad gerold gekookt wordt in bamboekokers. Dan met één kap de koker openge spleten en je hebt een rijst, man! Daar haalt de fijnste rijst in de fijnste kookpan niet bij! (Foto afgestaan door Thess Mantiri) DE GROTE VIS Fraah ferlof nir, één dah. Dat is wel goed, waarvoor is het? Hèhèhè, hrote fis nir!*) Grote vis! Wat grote vis. Heb je 'n grote vis gevangen en moet je daarvoor een dag vrij hebben!? Hèhèhè, men suster mantèn nir!*) men suster mantèn mijn zuster gaat trouwen. Hrote fis groot feest! G. H. Bartman. AFGEBROKEN We zijn vertrouwd met het afbreken van een abonnement op Tong-Tong, maar we zaten gisteren toch onthutst naar de adres- strook van een teruggekomen Tong-Tong aan te kijken, waarop door de postbode laconiek geschreven was: „Huis afgebro ken" FASEN VAN VOORUITGANG Fase 1, bij vestiging in Nederland: zal ik nog terugkeren naar Indonesië? Zal ik dus mijn kennis van Indonesië blijven vermeer deren? Niet helemaal assimileren? Alle her inneringen vasthouden? Blijven "gontjèng" bij het Moederland? Fase 2. Ach, het wordt toch nooit meer wat met dat terugkeren naar Indonesië. Ik zal ook maar helemaal assimileren. Indië én Indonesië vergeten. Mijzelf vergeten en "he lemaal Blanda" worden. Gontjèng bij het Vaderland. Fase 3. Op de een of andere manier lukt het toch niet, dat "helemaal Blanda wor den". Veel sociale, politieke, religieuze, culturele facetten van het leven hier be vredigen me niet, stoten zelfs af. Het hele maal veranderen zal nooit lukken. Fase 4. Ik ben wat ik ben. Ik ben Indisch man, het doet er weinig toe of dat Indo- of Totok-Indischman is. Ik laat me nóch door links, nóch door rechts opjutten of inlijven. Ik heb een som van levenswaarden gevonden die mij past en waarvan ik over tuigd ben dat ze goed zijn. Wat ik uit Indië (Indonesië) overgehouden heb dat essen tieel dierbaar of goed is, houd ik vast. Fase 5. Uit de nevenstelling van door mij goed bevonden basiswaarden uit Azië en Europa destilleer ik een nieuwe levensfilo sofie, die mij uittilt boven de kleinere zor gen van de geest. Ik ben niet langer een heen en weer geslingerde tussen Oost en West; ik ben wereldburger. Beste lezer, deze gedachtengang heb ik menen te mogen optekenen uit talloze ge sprekken en briefwisselingen met mijn le zers. Is zij juist? Correcties of verbeterin gen? Schrijf opl T.R. DE SCHULD Hij kwam opeens bij me binnenvallen en z'n eerste woorden waren: "Eerst even een schuld inlossen." En daarmee drukte hij me een boek in m'n handen. Ik wist direkt waar om het ging. Vlak na de oorlog, in de chaos van de bersiaptijd, had ik hem een boek geleend en het nooit weerom gezien. Ook al was het een goed boek, ik had de gedachte eraan toch maar laten vallen. In deze tijden gaat zoveel verloren... Ook was hij een goede sobat van me. Wie hangt de Shylock uit bij een goede vriend? Is zijn geluk niet ons geluk? Nu, na twee-en-twintig jaren, kwam hij "een schuld inlossen". Met een pracht van een kunstwerk, tientallen maal meer waard dan de tweedehands roman die ik hem ge leend had En toch was ik niet verbaasd. En vele van mijn lezers zullen niet verbaasd zijn. We hebben het allemaal wel eens meer meegemaakt. En we hebben zelf op deze manier een "schuld" ingelost bij een vriend. Weet U, net als bij het gezegde: "God slaapt niet", is er een door ons ondervon den waarheid in het leven: "Vriendschap slaapt niet." Echte vriendschap welteverstaan. En dit weten we dan ook nog: "Echte vriendschap kent geen schuld..." T.R. NOG VERKRIJGBAAR BIJ BOEKHANDEL TONG TONG Beb Vuyk: Duizend eilandenf 2,25 iiiiiimniRiniRnimwiiiimiiRiTnflnDHmfmiuiiniinirTninuniiniiiniDHi 7

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 7