dracht, dat men er altijd even fris mee uitziet. Men kan ze min of meer versieren met opnaaisels, kantjes en strookjes, maar er moet toch minstens een kant je om het geheel zitten. Voor eerst aankomende is het raad zaam NIET zelve te maken, daar die meestal verknipt worden en ongeluk kig aan het lijf komen te zitten. Beter dus wat geld voor maakloon uit te geven, waardoor men dadelijk er uit kan zien als een „oudgast". Onder de kabaja s zijn veel dames gewoon een bijzonder soort van lijfje te dragen, enigszins het corset ver vangende, zonder dat er een enkel baleintje in komt; maar als men het gewone hollandse patroon van een laag onderlijfje neemt (hoger worden hier natuurlijk nooit gedragen) en het van stevig keper maakt (ook onge bleekt is er best voor) kan dit als het goed pasklaar is gemaakt, best ge dragen worden. Over het algemeen dragen de In dische dames lange zijden „angkins" (oedits), dat is een soort ceintuur dat men om de sarong windt en met een strik op zijde vastbindt om de sarong om het lijf te binden. Wij, europeanen, doen verstandiger een stevige lederen band of elastieke ceintuur te dragen, want bij ongewoonte loopt men ge vaar, dat de sarong onder de anqkin afzakt. Bij de sarong en kabaja draagt men geen schoenen maar muiltjes. De ze zijn hier in alle verscheidenheid te krijgen, dus behoeven zij niet meege nomen te worden, daar zij hier goed koper en mooier zijn. Over het algemeen wordt de sarong en kabaja te Batavia tenminste door europese dames slechts in huis ge dragen. Indische dames voelen zich vrijer er in en gaan zo er wel buurvisites mee maken en per rijtuig (eigen of huur- dos a dos zelfs) mee uit. (Overgenomen uit „De Echo", week blad voor dames in Indië). Van een lieve vriendin kreeg ik de zer dagen de grootste verrassing in jaren; een jaargang van „De Echo". Uit deze kostelijke verzameling uit het jaar 1900, (toen een damesblad nog uit goede artikelen, raadgevingen, verha len bestond en niet voor 98% uit ad vertenties van uitsluitend luxe-artike len!) hoop ik u geregeld wat uit „voor te lezen". Ik popel van ongeduld om u van de enige Indische verhalen, recepten en modenieuws te laten genieten. Voor die lieve oma's die deze tijd hebben meegemaakt is het zoete herinnering, voor ons, de latere generatie, zijn de ze artikelen een verkwikking niet al leen, maar een openbaring. Hoeveel reëler, eerlijker en menselijker dacht en deed men. Heimwee naar de goede oude tijd? Goed, dan maar heimwee naar de goede oude tijd. Ik schaam me er niet voor. U? Lilian Ducelle. Vermeldt op uw giro ALTIJD waarvoor het bedrag bestemd is. U bespaart ons zoveel kost bare tijd, zoveel vergissingen en gezoek. Is er een donatie of een bedrag voor de Bruine Bus bij, zet u dat er dan ook bij? Wij kunnen niets boeken zonder po sitief de bestemming te weten. Dank u SAKABA-BOUTIQUE Kabaja-speldjes - oorknoppen - broches - ringen - hangers - sarongs - kains. Originele en elegante geschenken voor KERST VER WEG. Heeft u ook wel eens opgemerkt dat wij Nederlanders bijzonder goed zijn in het maken van royale gebaren? Er wordt wel gezegd en geschreven van niet, en misschien is het ook iets van de laatste jaren pas, maar heus, wij zijn erg goed in het maken van royale gestes. Vooral als het iets be treft dat ver weg plaats vindt. Hoe verder weg en hoe spectaculairder hoe meer we er heen gireren, naast dekens ook veel geld. Er gebeurt bv. iets heel akeligs in Zuid-Amerika, men hoeft maar te kik ken en we grijpen ons giroboekje, de collectebus. We lezen later het be haalde resultaat in de krant, het ver vult ons met trots, een grote som gelds kan gezonden worden, we zijn tevreden, gaan door met onze werk zaamheden en vergeten de hele ge schiedenis. Natuurlijk is het wel ver velend als we later foto's zien van n half afgebouwde loods, geen mens te bekennen; dat is er met ons geld gedaan. Niemand snapt hoe het kan, niemand weet er meer iets van, na- 14 KOPI TOEBROEK. Donker maar toch helder. Bit ter maar toch zoet en geurig te gelijk. Als je slechte kwaliteit koffie gebruikt krijg je slechte koffie, gebruik je goede kwali teit dan krijg je een lekker kop je. Er valt bij kopi toebroek niets te verdoezelen met melk, slagroom, filtertjes en snoezige kopjes. Kopi toebroek drink je uit een royale kop, je krijgt je portie, lekker of niet lekker. Maar je weet na de eerste slok wat je drinkt, koffie Arabica of gebrande djagoeng. In deze rubriek schenken we kopi toebroek, een op-de-man- of-vrouw-af praatje over datge ne wat ons bezig houdt of na aanhet hart ligt. Soms een beet je bitter, maar dan ook weer pit tig en zoet. Maar eerlijk. Het is wel de bedoeling dat u ook eens opstaat om een kopje te schenken. Water staat op, koffie- en suikerpot zijn gevuld. Komt u erbij zitten? Rini (Carpentier Alting Lilian (Ducelle) vragen heeft geen zin, het helpt toch niet. Zo gaat het 't hele jaar door, er is altijd wel iets dat ons medelijdend en goede hart treft, iedereen wil helpen, grote bedragen gaan het land uit om de getroffenen te helpen. Gebeurt er nu iets in eigen land, een windhoos of zo, dan komt er echter met moeite en pijn een bedrag bij elkaar. Het was wel spectaculair genoeg, daar niet van, maar veel te dichtbij om echt enthousiast te kunnen worden. Mis schien is het ook een beetje gênant dat zo iets hier gebeuren kan. Ook in Nederland zijn achtergeble ven gebieden, zonder waterleiding, riolering en wat dies meer zij, maar Dies zei niet meer en dus gebeurde er ook niets, het is te dicht bij huis, in eigen huis nog wel, lang niet interes sant genoeg en we gaan dus gewoon verder met onze bezigheden, storten af en toe eens iets en zijn bijzonder tevreden. In Indonesië ploeteren zending en missie en Bond van Oud Steurtjes, om er maar een paar te noemen, op' eigen houtje, eenzaam verder. Soms is er iemand die iets te missen heeft, een kist met barang stuurt, die of schoon zeer welkom, toch niet meer is dan de druppel op de gloeiende plaat. Het is allemaal fijn ver weg, toch wel iets te dicht bij en het ruikt allemaal nog een beetje koloniaal bo vendien. In de hele pornografische li teratuur van vandaag is er geen viezer woord dan „koloniaal je kunt van alles zijn, maar beslist geen koloniaal. De rammelman - handelaar in oude lompen en materialen (met diploma) komt langs de deur, en indien u niet te hoog woont heeft hij de oneindige goedheid uw lappenzak aan de haak te hangen, kijkt zuinig, geeft twee kwartjes, de rommel is opgeruimd, uw geweten gesust, klaar al. Wie is er die deze maand zijn kas ten nakijkt, een grote boenkoesan maakt voor Pa van der Steur? Wie is er die er plaats voor heeft om het op te slaan, wie wil het verpakken, wie wil voor verzending zorg dragen, wie wil in de onkosten bijdragen? En een volgende keer voor het St. Elisabeth- ziekenhuis in Semarang en weer een volgende keer voor iets anders? Grote stilte alomniemand wil. Ja, zo zijn we. Engelsen hebben een fijne uitdrukking: charity begins at ho me - liefdadigheid begint thuis. Dit is maar een vertaling, maar ja, het is dan ook een Engelse uitdrukking. Rini.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 14