DROOM De rijststomers goedkoper? Natuurlijk zijn wij, oude Indischgas- ten, dromers. Ik zal u vertellen welke droom IE DERE Indischgast heeft, vroeger of later. Hij droomt dat er weer een dorpje voor Indischgasten mogelijk is ergens boven Bogor. Of in Padalarang. Of Salatiga. Of Lawang. Een kampong eigenlijk. Van heel eenvoudige huisjes van gekapoerde gedek of van eterniet. Waar Opa en Oma alleen wonen. Of Opa alleen. Of Oma. En een kamertje voor een bediende, die niet veel te doen zal hebben. Een huisje met een eenvoudig In disch leven, dat gemakkelijk te beta len valt van pensioen en AOW. En waar je voor dat geld tienmaal zoveel hebt als in Holland. En er dus veel meer mee kan doen voor de mensen van het land waarin je leeft. Dat land, waarvan het volk begrijpt dat al ben je nóg zo oud, je nog veel voor de samenleving doen kan. Ja, juist omdat je zo oud bent. Bij dat Indische dorp, dat POELANG zou moeten heten, kan een hele pasar verrijzen met heel envoudige koop waar, maar waarvan veel mensen een goed bestaan zouden hebben. We hoeven in dat dorp geen royale sociale voorzieningen te hebben, noch royale supermarkets om ons heen. Daar zijn de bewoners al tévreden met het zitten op een tuinbank onder de boengoer voor hun huis, met tjapoengs en stoeiende vliegers in de lucht, met de verre klanken van een gamelan of een ketjapi. En met een kooitje met een koetilang. Of zo. Er hoeven geen dure parken in dat dorpje te zijn. Als elk huisje maar een beetje tuin heeft, waar een boeah- nona of een toeri kan staan. Of een pagger met gandasoeli of paree. En de bewoners van dit dorpje zijn tevre den met een eenvoudig kerkhofje met rose en witte kembodja. Meer vullen we niet vragen. Over deze droom heb ik met vele Indonesiërs gepraat. Ze denken dat ik gek ben. Ze begrijpen niet dat ik In donesië daar indirect mee helpen kan. Ze maken een optelsommetje en zeg gen: koop liever elk jaar voor tien mil joen kopra of koffie En Nederlan ders zeggen: nóg meer geld het land uit? We hebben alles veel te hard no- TOKO TONG TONG is Iedere zaterdag v. 12-3u.n.m. OPEN Kom zelf kijken, uitzoeken, bestellen en kopen Alleen zaterdag verlaagde prijzen Handdoeken, placemats, slofjes, beursjes etc. etc. Pr. Mauritslaan 36, bus 14 - lijn 10 Vanaf 1 oktober kan Tong Tong aan zijn lezers de nu overbekende Philips elektrische rijststomers verkopen tegen LAGERE prijzen. Namelijk resp. f 39,95 voor de kleine rijststomer (1 liter) en f 49,95 voor de grote (1,8 liter). Ongemerkt heeft Tong Tong een succes geboekt. De bij wijze van proef neming in de Tong Tong-groep gelan ceerde rijststomer is zó goed afgeno men dat Philips ertoe besloten heeft dit bijzonder nuttige apparaat nu te fabriceren voor de hele Nederlandse handel. Dit betekent dat de aanmaak- kosten nu zó gedrukt kunnen worden dat de rijststomer tegen een lagere prijs in de handel gebracht kan wor den. Zo ziet U! Nooit bang zijn om een initiatief te nemen. Indische inzichten zijn vaak zeer goed. En net als met de nasi goreng en de kroepoek komt heel Nederland zéér gewillig achterna! Hoewel onze lezers de rijststomer nu bij elke Philips-dealer krijgen kunnen, hopen wij dat men toch bij óns zal wil len blijven kopen, ook al omdat wij voor onze lezers de prettiger betaling hand haven van drie termijnen. Zie verder de advertentie op de laatste pagina. dig. En ze weten zelf tóch al te goed, dat ze voor het groter wordende be- jaardenleger tóch niet meer kunnen zorgen. Dat het wel goed zou zijn als er minder ouden van dagen zouden zijn om voor te zorgen. En dat zo'n kontactkern in Indonesië, waar duizen den druk mee zouden corresponderen, zeker nuttige diensten zou bewijzen. Nee, het praten over deze „droom" helpt niet. Omdat hij zo onwezenlijk klein en onbelangrijk is in deze over- vette materialistische tijd. Of zouden de mensen misschien toch wel wakker worden, later? Toenggoe Njoo, toeng- goe, Non T.R. V' SHIPS THAT PASS IN THE NIGHT Op 24 September overleed na een kortstondige ziekte Dr. Robert Hans van Gulik, waarvan sommigen weten dat hij ambassadeur was te Japan en Korea, anderen weer dat hij in het co mité zat dat door de Indische Kulturele Kring uitgenodigd werd een aantal In dische manuscripten te beoordelen in een prijsvraag, waaruit tenslotte „Anak Kompenie" verdiend als prijswinnaar uit tevoorschijn kwam. En zeer veel mensen kennen Van Gulik uit zijn meesterlijke „Rechter Tie" verhalen. In feite zouden we hier een kolom kun nen wijden aan het omschrijven van de vele terreinen waarop Van Gulik zich (altijd met een indrukwekkend mees terschap) bewogen heeft. Nu is hij niet meer. Hij woonde schuins tegenover ons kantoor en toen we hoorden dat hij uit Tokio terug was, waren we steeds van plan even bij hem aan te wippen om kennis te maken. Vaak hadden we „geen tijd", andere keren vergaten we het helemaal. Maar zoals met alles wat „binnen bereik" is, je denkt dan altijd: „Morgen - morgen - morgen" tot het voorgoed te laat is. Zo hebben we tientallen lezers, met wie we graag kennis hadden willen maken, nooit meer gezien. En gek: hoe veel verdriet dat kan doen hoewel je deze mensen nooit „gekend" hebt. Eigenlijk hebben we Van Gulik uit zijn werken en daden tóch wel goed gekend. Hij was namelijk één van die zeldzame (en helaas in Nederland steeds zeldzamer wordende) mensen die Azië a.h.w. in hun vingertoppen hebben, de Oosterse psychologie en filosofie diep en bewogen kenden. Hij behoorde dus tot dat helaas zeer klei ne legertje van „marginalen" tussen Oost en West, op wie onze hoop ge vestigd is in het eeuwig blijven zoeken over talloze barrières en ravijnen heen van de Mens in Azië door de Mens in Europa en omgekeerd. Hoe wonderlijk is dit bestel in de wereld, waarin miljoenen waardeloze twistzoekers blijven leven en de wei nige constructief denkende goede men sen telkens weer van ons worden weg genomen. Ships that pass in the night. Alleen één overtuiging houdt de Hoop toch gaande: daar waar zij heen gaan, daar zal geen nacht zijn. Hoe meer licht er zal komen waar reeds licht is, hoe sterker het schijnsel zal zijn over onze nachtoceaan. Licht, kom terug! T.R. De TONG TONG-VERZAMELMAP Artistiek uitgevoerd, een sieraad voor Uw boekenkast f 5,95. UIT BEPERKTE VOORRAAD LEVERBAAR: Receptenboekje Tong Tong '64 f 0,75 Receptenboekje Tong Tong '66 f 1, EN WACHT NIET TE LANG MET: Ons kookboek "Van Mond tot Mond" 3,90 Over enkele jaren zijn al deze boe ken uitgestorven; zorg dat U ze NU in Uw kast hebt!

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3