REISBRIEF UIT INDONESIË EINDELIJK We plaatsen deze brief van An- neniarie eigenlijk met enige schroom omdat wij uit ervaring weten dat het met enthousiasme schrijven over het Indonesië van vandaag bij veel lezers niet wel kom is. Indonesië is immers „le lijk tegen ons" geweest? Dus hoort er ook lelijk over gesche- ven te worden! Nochtans is de brief van Annemarie een stukje eerlijkheid en een stukje werkelijkheid en daarom plaat sen we het met grote vreugde. Lilian, Tjaliel Nu mijn allereerste indrukken van Indonesië, nü na 21 jaar tijd! Er ging wel wat door mij heen toen ik voor het eerst voet op Java's bodem zette! Jullie twee zijn in gedachten steeds met mij samen mee geweest en ik heb zoveel mogelijk getracht met 3 paar ogen te kijken en in me op te nemen! In Djakarta logeerden we in hotel Indonesia, een pracht hotel en zeer artistiek en smaakvol ingericht, wijds, ruim en groots! Men is in Djakarta al aan Europese gezichten gewend en men kijkt niet meer nieuws gierig om. Merken ze dat je Hollander bent, dan word je meteen aangespro ken in het Hollands! Al rijdende in de auto word je vaak vrolijk toegezwaaid door jonge of oudere mensen, vaak met de uitroep: „Dag, Oom, da-da! Een keer hoorden we: „Dag meneer en „Dag Vent"... om je gek te lachen. De winkelmeisjes in bijv. het groots opgezet warenhuis „Sarinah" (Bijen korf van Djakarta) spreek je met „Zus" aan en de mannelijke bedienden met ,,boeng"l Supermarket voor levens middelen in Sarinah is vol heerlijke snoep, manisans, sambel goreng, lem- pers enz. enz. enz., waar ik o.a. heer lijke assemkoekjes en nog veel meer kocht! Een gewone portemonnaie of portefeuille is daar niet te gebruiken, want je loopt met pakken bankbiljetten en munten bestaan nog niet! 1,is plm. 40 rupiahs. Zaterdag, 16 september, vertrokken we naar Bandoeng. Wat een prachtige tocht, rijdende op een goede weg, die 3 maanden gele den nog vol gaten was! Het is nu nog steeds droge tijd en Djakarta is dan ook stoffig en alle grasvelden en aloon- aloons zijn gewoonweg verschroeid! Onderweg nog veel militairen gezien. Zes maanden geleden moet er nog veel willekeur geweest zijn, zoals op auto's of trucks schieten, die geen lift wilden geven! Nu staan daar strenge straffen op; 's avonds moeten ze alle maal om 10 uur binnen zijn. Gevolg: mensen durven 's avonds hun voor galerijen weer te verlichten en de ra men en deuren te openen. Er is be slist veel meer licht zo's avonds en de honderden stalletjes met lekkere mi- noem- en makanan doen weer goede zaken. Vooral Dick viel dit op, die in april dit jaar nog geweest is en het maar een somber geheel vond: Dja karta bij avond! Onderweg stopten we in Tjibinong waar we veel oranje suikerzoete djer oeks en mangga's, emping, dodol De- pok enz. kochten. Wat een weelde en overvloed aan vruchten daar in deze buurt, we konden beslist geen armoe de bespeuren onder deze vrolijk la chende Sundanese bevolking. En Tja- lie en Lilian. wat een rumahs-ma- kan en kleine restaurantjes langs de kant van de weg Djakarta - Bandoeng. Ongelooflijk! Allemaal zien ze er zo uitnodigend uit. Verder stopten we in Bogor, altijd nog mooi en schaduwrijk door de Plantentuin en lange Kenarilaan. In „Bogor Permai", bakkerij-restaurantje- souvenirshopje, dronken we verrukke lijke kopi toebroek met lemper, kwee pisang terwijl mijn man en de salesman zaken deden met de eigenaar. Ook stopten we nog in „Lautan", een de gelijke Chinese zaak, die een paar me ter verder ligt. Allemaal vriendelijke, hartelijke mensen en hun winkels zijn schoon en aantrekkelijk! Delmans, krètèks met hun vrolijk klip-kloppende paardjes reden af en aan en ook de V.W.'s (volkswagens) van Indonesia: de betjas, zie je in gro te getale rijden! Plik-plok, plik-plok, nieng-neng! Ver der gingen we langs Tjipanas met het nog prachtig onderhouden paleis waar Soekarno huisarrest heeft. Neen, ik vergis me, dat is in Bogor waar hij gevangen zit! Alleen met permissie van de mil. commandant mag hij het paleis verlaten. Zo waren we ineens op de Poen- tjakpas en dronken een kopje koffie in „Coelijn", waar het nog altijd even mooi is, de bungalows of pondoks nog in goede staat (er worden veel nieuwe gebouwd) en allemaal open voor va kantiegangers en toeristen! Heb een van de Coelijnbungalows bekeken, al lemaal best met een cijfertje 7! M'n pet af zoals ze dit al die moeilijke jaren hebben gaande kunnen houden. Wat een mooi uitzicht op de „Gedeh", o, wat is het toch een mooi land! Toen verder door Tjiandjoer (rijst- buurt), Padalarang (papierfabriek) door naar Bandoeng, waar we omstreeks 2 uur arriveerden! Doordat we onder weg overal gesnoept hadden, djeroeks gegeten, lempers, koffie gedronken, hadden we geen behoefte aan een lunch. Nu zag ik weer Bandoeng terug! Logeerden in Hotel Homann, nog in z'n oude, grandieuze, maar hier en daar versleten stijl. Ik vind echter nog altijd dat de voorgalerij en dansvloer groot zijn. Alles nog in het oorspronkelijke kleurenschema, vooroorlogse meubi lair, rode versleten loper over mar meren trap. O, fantastisch! Homann is nóg het beste hotel in Bandoeng. Bo- gerijen, nu „Braga Permai" nog goed en als vanouds met lekkere icecream, aardbeien uit Lembang met verse slag room. Braga gezellig op zaterdagavond bijna zoals van „toen froeher". Hotel Preanger werkt ook nog, ook cijfer 7 en Klein Hotel Istana op Oude Hospi- taalweg, heette vroeger Hotel Astoria, geloof ik. Dit vertellen ons Chinese en Indonesische kennissen Indonesië is weer op de goede weg. De mensen zijn zo lang geïsoleerd gebleven van de buitenwereld! Overal heb ik het Pa sar Malamnummer van Tong-Tong la ten zien. Grote verraste belangstelling. Tjalie en Lilian, dit had een korte brief moeten worden, maar hij is toch langer doordat ik eigenlijk zoveel meer weet te vertellen. Tjalie, eigenlijk moet jijzelf gaan, wie weet kun je nu zaken doen voor Tong Tong Pasar Malam- artikelen! O, ik zag toch zulke beel dige en leuke dingen overal onderweg zoals de man, die tampa's, koekoe- sans, zeven en leuke manden van bam boevlechtwerk verkoopt! Allemaal kam pongnijverheid! Eenvoudig aardewerk in de kampong gemaakt, bamboe mandjes voor verpakking, omdat pa pier te duur is! Nitour werkt weer en is gehuisvest in Hotel Preanger te Bandoeng. ANNEMARIE. zijn ze uit, de gastdoeken! Ze kosten f 3,per stuk. Het stel bad- gast- doek f 8, Wie reeds besteld en betaald heeft krijgt zijn bestelling z.s.m. toegestuurd. Wie doet er méér mee?? MOOI KWALITEIT ORIGINEEL 6

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 6