'AMSTEr PILS PRACHTPILS Ti Wii J. M. VAN EXEL's hotel ,arcjoer»a' j BRILJANTEN 8 ta DJOÜA */&CO GOUDEN markiesringen hangers oorknoppen gezet in 22 karaats goud schakelarmbanden krintjing slangen colliers van 22 karaats goud MIDO polshorloges sebelah rotan armbanden van 24 karaats goud (mas kertas) Komt U van BUITEN Den Haag? betalen, bij aankoop vanaf f200,-de reiskosten voor één persoon geheel terug!! o SboooooooooooioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooxxxxxxxjooooooooooooooooooocKxx „INDISCH GELOVEN". Ik herinner mij een rapport (in hand schrift) van Dr. H. Kraemer over de Indo-Europeaan en het Christendom, waarin hij verzekerde, dat de „Indo" weliswaar de kerk niet plat liep, doch anderzijds het Bijbelboek toch niet zonder eerbied aanvatte. Hij had ook eerbied voor het kerkgebouw: het was een gewijde plek. Ik herinner mij, hoe mijn mede ouderling Portier (een echte Solose naam), er bezwaar tegen had, toen de (vrome) vrouw van Ds. Goedhart 's middags in de kerk iets met meisjes- padvindsters deed, spelletjes en zo. Dat stuitte hem eigenlijk tegen de borst. Daar was de kerk een te heilig gebouw voor. Ik herinner nog aan de Pinksterbe wegingen), waar veel Indische men sen vaak voor het eerst een diepe godsdienstige ervaring opdeden. Dr. H. J. de Graaf. Men deelt over het algemeen Indo's automatisch en onoplettend bij de di verse Nederlandse geloofsrichtingen in zonder verder onderzoek, maar slechts weinigen weten hoe heel an ders (veel intuïtiver en ernstiger) hun geloofsleven vaak is. Wie kan er meer over vertellen? Red. HIDEUNG SANTEN We vragen ons af wie van onze lezers dit begrip kent. Het wordt even als „koelit langsep" gebruikt om een bepaalde teint aan te duiden. Die is donker (hideung is Soendanees voor zwart) maar evenals met santen, klappermelk, milder, liever gemaakt. Niet dat doffe, glimmende of penetrant zwarte. Er zijn Indo's die erbij zweren dat een meisje dat „hideung-santen" is, aantrekkelijker is dan het beroemde „koelit langsep" dat meer gelig is. He laas zijn voor blanken alle gelen even geel, alle bruinen even bruin en alle zwarten even zwart. Maar wie tussen deze mensen leeft en ze beter kent, leert allerlei nieuwe variaties kennen, alleen: je kan er met blanken niet over praten. Of weet u op welke wijze wij kunnen duidelijk maken wat „hideung santen" is? IIIIIIIUIIIIUIIIIimiWI!HnllM!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMIIIUUU!HIIMIRIIIIN4NMmilHniMaiMltlHI)nKIIIUI Schoenhandel jniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitHiiujiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiP Logeren in Den Haag? dan natuurlijk bij i I Moderne kamers, prima service, prettige sfeer. Iedere kamer EIGEN douche-cel. In j§ iedere kamerwarm en koud stromend water. §j Groot Hertoginnelaan 205 J I tel. 070/39 03 24 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiii llllllllllllIHlIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllNI TOEZICHT op HUISWERK en BIJWERKEN J door bevoegd lerares op alle vakken voor leerl. MULO - H.B.S. - GYMN. Tarieven billijk. Mevr. A. v. Eijsbergen Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 862581 inMinimumminminimumui pooooooooooooooooocxxx)ooooooooooooooooooooooooooooooockxiooooooooooooocx:)ooooooooooooooooo alleen Reinkenstraat 29 Den Haag - Tel. 33 21 17 Specialist in exclusieve dames- I schoenen met hoge of lage hak in de allerkleinste maten. vanaf maat 32 1 NU IS HET TIJD VOOR WINTERLAARZEN I llllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIlllllllllllllim Vlamingstr. 5, Den Haag, Tel. 116677 11 u O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 11