Jan Rijpstra n.v. j DE STRAAT WAAR JAN RIJPSTRA ZIJN TOONKAMERS HEEFT De Constant Rebecquestraat 3-49 (bij G.E.B.] - Den Haag - Telef. 60.66.16 E. J. MONTFOORT ZOON Happy New yeaR sci?mat tahoen-barqc Hier kunt u terecht voor alles, wat u wenst op het gebied van: KONFEKTIE - MEUBELEN - STOFFERING - RADIO EN TV - HAARDEN - HUISH. APPARATEN - RIJWIELEN Aanschouwt: ONZE WAJANGTEGELS! De prijs f. 4.50 (incl. verzending) VERBURGT JAN RIJPSTRA! ieiPKKiG Nieuwjaan- FeuiAfiONuevo Piriif .r AANTREKKELIJKE BETALINGS VOORWAARDEN Hebt u reeds een gasconvector? Zo neen, vraagt inlichtingen bij ons. U zult zeker slagen! Voor het eerst in de lange historie van de tegel-industrie in Nederland de Wajang vereeuwigd! Door Si Tong Tong Links: Petroek (natuurlijk diagonaalsgewijsl), rechts: Kresna of Sri Batara, de Raadsheer en Leider der Pandawa's. Incarnatie van Wisnoe. Beide tegels zijn 15 cm. in het vierkant. Beide tegels in drie verschillende kleur- uitvoering: blauw, zwart en roodbruin. Op de tegel staat in Javaans handschrift de welkomstgroet: "Soegeng Rawoeh" (de taal voor personen in hoge positie) en in onze opvattingen van gastvrijheid dus een gepast eerbiedig "Welkom!" Bij bestelling alleen opgeven wajangfiguur en kleur, dus b.v. Kresna Zwart of Petroek Rood, enz. Giro'tje insluiten. Dat gaat gauwer. KERST KOMT WEER Hier zijn een viertal afbeeldingen van onze bekende Tong Tong Luxe Kerstkaarten, die het vorig jaar ook gekozen werden door o.m. de Bijen korf. Juweeltjes van Oosterse teken kunst door Rogier. Ze kosten f 2,50 per stel van ZES gevarieerde Nergens anders zo'n voordelige aanbieding voor zulke unieke kerst kaarten. Wees er gauw bij (voorheen: begrafenisondern. te Djakarta) thans bedrijfsleider: Begrafenis ondernem. Ahornstraat 51 's-Gravenhage Tel. 3 32288 22

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 22