Tjilaka? of Oentoeng? Taksir - taksir - taksir - BRANIE! f 5- 6,— 3,90 2,95 8,75 "Goed, we weten dat het beroerd gaat. Moeten we dan de hele dag met een zielig gezicht elkaar vertellen dat het mis gaat?" Rini C. A. BOEKEN UIT DE MOESSON-REEKS Het beroerde is dat we in een tijd, waarvan we WETEN dat zij slechter wordt, alleen deze twee dingen kunnen doen: a. net doen of we niets zien en het leven alleen zo leuk mogelijk ma ken, b. met een zielig gezicht bij elkaar jammeren. Maar kunnen zes duizend Indisch- gasten samen niet wat DOEN, waar door we a. meer zelfverzekerdheid en waardigheid krijgen? b. ons beter kun nen indekken tegen slechte tijden als zij komen? Waarom houden zoveel abonnees zich afzijdig van het regelmatiger ko pen bij Tong Tong? Is elke gulden die U buiten TT besteedt zoveel beter, zoveel nuttiger, zoveel positiever be steed? Weet U: als 6000 abonnees (niet 500 zoals nu) maandelijks voor 5,bij TT kochten doetterniettoewat, zouden wij zóveel meer geld hebben dat wij op vrij aardige schaal interessante barang in Indonesië zouden kunnen kopen, voor elk wat aardigs. En daar zouden wij geld brengen in menig arm huis gezin. Wij zouden ons gelukkiger voe len. Weet U: als alle 6000 abonnees in schreven als lid van de Tropische Leeskring, zouden wij elk jaar f 60.000 hebben voor het drukken van de boe ken wijzelf schreven (mijn bureauladen liggen vol manuscripten!). Elke lezer zou voor zijn gestorte tientje elk jaar minstens 2 Indische boeken hebben, ZELFGEMAAKT. Wat een rijkdom, wat een trots, wat een voldoening! We "slobberen niet mee aan de Hollandse trog", wij SCHEPPEN! In TT no 6, pag. 13 leest U in "Voor deel" hoe 'n timide Ind. onderwijzeresje aan een Hollandse school die erg op zag tegen haar eerste les, van het schoolhoofd de raad kreeg: "Je bent in Indië geweest; doe er je VOORDEEL mee!" En haar lessen werden succes sen. Waarom doen wij ons voordeel niet met wat wij weten van Indonesië? Waarom timbangen we, timbangen we, timbangen we, terwijl onze laatste le vensdagen snel verglijden? Sta op, bantengl Je bent geen Hollandse melk koe. Waag je oude zwerftochten weer op de blang! Alsalsen tóch is het géén sprookjeALS al onze 6000 lezers een tientje vooruit zouden willen stor ten voor Aankopen in Indonesië, dan zou Tong Tong een Letter of Credit kunnen openen van ZESTIG MILLE om barang uit Indonesië te laten komen, dierbare barang: vlechtwerk, snijwerk, zilverwerk, speelgoed (huisindustrie), aardige, artistieke dingen voor de huis kamer, voor de schoorsteenmantel, voor de keuken. Die barang gaan we hier verkopen met EERSTE KOOP RECHT voor al degenen die het post wissel- of girostrookje kunnen over leggen dat ze branie waren. We hou den hier een VETTE Pasar Malam, waar alle Tong Tongers elkaar ontmoeten kunnen en rondwaren op een oude In dische pasar, die zeker ook duizenden Hollandse kijk- en kooplustigen zullen trekken! Dat is toch geen droom, te deksel?! Dat is toch tastbare werkelijkheid! Als we maar een tijd lang wat zouden intomen op onze uitgaven: een paar sigaartjes of taartjes minder, wat een- Tjalie rekent en plant en tjobakt en takkert en taksirt met het magere Tong Tong-inkomen als een echt Hollandse kruidenier, elke dag. Doet U het nou eens met Uw eigen magere inkomen en kijk of dit mogelijk is: In de komende maanden: a Inschrijven voor onze PASAR RAMEH TONG TONG voor inkoop van Barang in Indonesië: 10, b Inschrijven voor de Tropische Leeskring Tong Tong a 11, c Eenmaal in de maand bij Tong Tong één boek of andere barang kopen ongeacht berapa. U zult zien dat het kan! En als dat loopt, moet U zien welk een enorme kracht wij weer kunnen ontwikkelen, Kinderen uit het Morgenland! Wij kunnen Boekit Barisans verzetten! U weet: na honderd jaren verkoopt Multatuli nóg! Na ruim een halve eeuw verkoopt Louis Couperus nóg. Ook ONZE boeken van Moesson reeks kunnen lang nadat wij heen gegaan zijn nog steeds goed ver kopen. Ah! We hoeven niet dood te zijn. Onze "djempolan" kan nog lang zijn stempel zetten op de Hollandse maatschappij. Als wij maar NU aanpakken. Doe mee! Wacht niet! Kijk niet over Uw schouder of een ander het ook doet. Durf ook hier (net als toen froeher) haantje de voorste te zijn. Schrijf in en alle donkere wolken zullen verdwijnen! Het Meisje uit Indië Langs Tijgerpaden Van mond tot mond Je lah-je-rot Piekerans v. e. straatslijper (dl Van hemelmodder tot mixer-mayonnaise -II) TONG TONG-ARTIKELEN Selamatmandi-handdoeken Gastendoek 3,95. Per stel Wajangtegels Kresna en Petroek in rood, blauw en zwart per stuk Placemat servetje (Kebogan motief' per stuk 4 stuks Alpacca sierlepeltjes Ind. stadsw. f 17,p. half doz.; per doz. Sleutelhangers Ind. stadsw. p stuk f 6,per doz.; hele serie (26 st.) Set van 4 placemats peper/ prikkers (Japans vlechtwerk) Mianabroches; rood/groen - lila/groen - groen/lila per stuk Djagoer ballpoints 50 st. per stuk Extra vulling 35 ct Verzending uitsluitend p. 4 stuks Krissen Luxe sigarettenaansteker Double met wajang-figuur Kabajaspelden import Singapore 12,50 - 15, Knopen Balinees houtsnijwerk 6 kn. gesp (div. diermotieven) Sambelbakjes Verzending uitsluitend p. 3 stuks Handgehaakte Amoy-kleedjes, wit 4 verschillende grootten per set Boeken uit de Moesson-reeks Meisje uit Indië Langs Tijgerpaden 1,— f 5,95 8,— 4,50 3,50 12,50 3,15 32,50 0,75 10,— 5,— 3,50 2,— 35,— 30,— 17,50 5,50 0,50 1,25 5,— 5,— 6,— voudiger kost op tafel. Dat is toch niets nieuws voor ons? We hebben toch de krijgsgevangenschap gekend? Ook onze grootste residenten, kolo nels, hoofdadministrateurs hebben toch hun tijden gehad dat ze alleen rijst met tempeh en sambal aten? Daar zijn we toch niet verlegen voor? Dat is immers onze KRACHT geweest in het oude Indië? Zijn we nou al dood? Een bekend professor noemde me eens een "onverbeterlijk plannenma ker", zo in de geest van opgeschoten HBS-ers die de Himalaya willen be klimmen of de Amazone bevaren. Daar komt toch niets van... Maar ik ben het NIET. Ik ben doodgewoon een "ouwe Indischman" die ook daar en tóen de krankzinnigste pionierdaden vqlbracht. Heb ik tot nu toe met een paar dozijn half-mislukte plannen toch niet met maar tien procent van de lezerskring veel bereikt? Tjoba de andere 90% doen ook mee! Of ga bij de 200.000 Indischgqsten staan die al tien jaar lang met de han den in de zakken naar Tong Tong heb ben staan kijken. Want daar komen we tóch als we NU niet wakker worden. Het gaat niet om "leuk" of "somber" bij Tong Tong, maar om MADJOE dwars door leuk en somber heen. Als je nog kan... Of droomt Tjalie alleen maar?... T.R. 7

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 7