Wharr - WharrM - Wharrrr!! JAVA MOTORCLUB Het artikel: Wharr-Wharr-Wharr van H. van Raayen in uw blad d.d. 15 sept, gelezen en ik Frits Sluymers ben van Frits Sluymers Co., H.D. dealer in dertijd. Hiermede wil ik de juiste gang van deze rit recht zetten. Deze Soerabaia-Batavia of omge keerde rit werd lang voordat wij start ten gereden door Piet Heidsieck op Motosache met zijspan in plm. 24 uur. Ik werkte nog voor de Amerik. Excel sior (firma v. Vliet Zonen te Sb.) Gerrit de Raadt en ik zouden eerst samen op één motor starten, doch toen kreeg Gerrit een aanbod voor de Road- ing-standard firma Adler. Hij reed Ba- tavia-Soerabaia in 21 uur (solo). Ik ver trok op Excelsior met duorijder Wim Wychgel en verbeterde de tijd en bracht het op 19 uur en stelde tege lijk een tijd vast voor duorijders. Gerrit is toen weer gestart met Nash als duorijder. Ze kregen bij Tjiandjoer een zwaar ongeluk (paard aangere den). Intussen vertrok de Semaranger Ba- rent van Dam, dus niet de Graaf, op Indian en maakte een tijd van plm. 15 uur. Ik opende intussen een eigen zaak en werd dealer van de Harley-David- son, waarvoor ik later nog naar de States ben geweest. Mijn zaak droeg de naam Frits Sluymers Co., de Co was mijn vader die later in de zaak kwam, ook mijn stiefbroer Eddy v. d. Kop. We waren gevestigd op Gem- blongan te Soerabaia. Young, H.D.-dealer te Semarang, reed toen deze rit in plm. 11 uur op H.D. Toen kwam een verbod af voor deze rit gezien de afstand van plm. 900 km op openbare wegen werd gereden. (Na vele ongelukken van diverse star ters). Jaren daarna reed Gerrit de Raadt op Rudge (klandestien) en maakte plm. 10 uur. GRAPPIG Onder de onbelangrijke maar grappige dingen die ik nooit vergeet is deze "number one". In een bepaalde periode van krijgsge vangenschap toen het mij heel goed ging, benaderde me een vriend met een gezicht als een oorwurm. "Tjalie", zei hij, "in de laatste tijd krijgt iedereen maar beri-beri en soms hebben de mensen het al een hele tijd zonder het te weten. Hoe constateer je eigenlijk dat je beri-beri hebt?" "O", zei ik opgewekt en pienter, "dat is heel eenvoudig!" Ik stroopte een broeks pijp op en greep m'n enkel. "Als je hier nou met je vinger in drukt en je wacht even (ik deed het voor) en dan licht je je vinger weer op, dan zie je dat bij beri-beri-lijders een putje in het vlees blijft staan..." Ik tilde m'n vinger op en tot mijn onzegbare verbazing zag ik dat bij mij inderdaad een putje in het vlees bleef staan. Lol!! En ik dacht dat ik zo gezond was als een Hiermede werd deze befaamde rit afgesloten. Gaarne vernam ik of H. v. Raayen degene is uit die tijd, waar, Stengel- Stokvis en nog enige andere dit club je geregeld op de motor de stad uit gingen van zaterdag op zondag. Frans Habnit, was zijn vader niet de uitgever van het Java Motorclub Or gaan? Zo ja, gaarne een bezoek bij mij thuis als ze t.g.t. in Rotterdam ko men. Ik kan lastig weg daar ik in krijgs gevangenschap een longblessure heb gehad waardoor ik nu kortademig ben bij geringe inspanning en de bewuste long zeer bevattelijk is voor kouvat ten. Frits Sluymers Schammenkamp 23a Rotterdam-Zuid. (Wij geven Frits' adres voluit, hem zodoende de gelegenheid gevend con tact te krijgen met veel motorvrienden van tempo doeloe.) P.S. Het was nog een tijd waar het een prestatie was (ik was toen een jaar of 14) dat men een motorfiets van za terdag op zondag naar Blauwwater en terug vanuit Soerabaia werd gereden. Met de F.N. 4 cyl. Als een paard een plas had gedaan en je reed er per on geluk door dan had je panne, want je magneet (nog open) was nat gewor den en gaf geen ontsteking meer. Wat een tijd! Maar tóch prachtig en heerlijk als herinnering. MOTORDUIVELS, DUIVELINNEN EN -TJES n.a.v. ,,Uit de Oosthoek" T.T. no. 1, blz. 15: Rous en de Raadt hadden vlak voor de oorlog nog een zaak in Bandoeng staan op de Katja-Katja Wetan in de zelfde straat als het Preangerhotel en het Savoy Homann Hotel. ikan sepat! Ik ben zelfs vergeten of we het daarna ook bij hem geprobeerd heb ben. PECCARY Handschoenen worden gemaakt van ver schillende soorten leer: geite-, schape-, kalfs-, lams-, reeen-, herte-, gemsleer. De beste en duurste ledersoort is het peccary, afkomstig van de huid van het wilde varken in Argentinië. Ik denk dat de huid van het wilde varken in Indonesië net zo goed zal zijn, evenals die van het wilde varken in Suriname. De jagers maken alleen dendeng van het varken. Ze kunnen net zo goed de huid afstropen, goed drogen en naar Ne derland sturen voor looien en verdere be werking. In Indonesië kunnen ze nog niet looien. Het daar gelooide leer wordt zo hard, dat je er iemand mee kunt doodslaan, vertelde mij een lederhandelaar. Waarom hebben Indische jagers vroeger geen peccary gemaakt van tjeleng-huid en zit er niet alsnog wat in voor de toekomst in Indonesië? F. F. HORNUNG Udo de Sturler? Kan 't ook Edo de Sturler zijn? was de halfbroer van mijn moeder, werkte in bovengenoemde zaak. Was de eerste man die een Java- rit maakte op een B.M.W. motor met 2 cylinders, opzij vlak voor de voeten plankjes. 't Was wellicht daarom dat mijn ou ders zich helemaal niet druk maakten toen ik op een motorfiets kroop en binnen drie maanden het rijbewijs haalde, mijn man leerde kennen, enz. Dit was zo maar een omong-kosong, meer weet ik echt niet van motoren of motorsport dan alleen dat mijn zoon z'n kamer vol heeft hangen met motor platen; op een Honda rijdt en droomt van een Harley Davidson met een cowboyzadel en een groot verchroomd stuur. Atavisme? Mevr. J. A. Zuurdeeg- Fournier. (Heeft mevr. Zuurdeeg nog een foto uit die tijd?) Wij hebben een in zilver en blauw uitgevoerde "sticker" voor Uw auto of motorfiets, een pre- ciese copy van de ouwe trans fers van de Java Motor Club, die op de Pasar Malam bij duizenden verkocht zijn. Nog 'n klein voor raadje over. Doorsnee 81/2 cm. Prijs incl. porto f 0,70. Help 'm op te maken en voorzie Uw vervoermiddel van de orgi- neelste sticker van de hele we reld! Onze aanstekers-rolmeters zijn totaal uitverkocht! Nieuwe zijn niet meer te krijgen, zodat het ons spijt voor de genen die te lang hebben gewacht met bestellen! KLEINBURGERLIJK Veel lezen en daarnaast tóch in onbegrip en onmin leven met zijn medemensen is kleinburgerlijk. Je staat verbaasd hoeveel mensen als er zijn die massa's indrukwek kende romans en biografieën kennen, waar zij snoeverig hun helden en heldinnen uit gekozen hebben, die zij verder alleen maar kritiekloos bewonderen. Luister je naar zo'n persoon dan zie je hem omringd door curieuze heldengezelschappen: Freud en Mohamed, Marx en de Marquis de Sade, de Maupassant èn Heidegger, Alice in Won derland en Einstein. Dat maakt indruk, hè? Maar als je dezelfde mensen dan hoort praten over familie, kennissen of buren, die meestal in veel mindere mate "zondig" zijn dan hun romantische heldenfiguren, dan merk je hoe snibbig, vals en lasterziek zij worden. Van de grote leesheld blijft maar een prullerig kankeraartje over. Kijk eens in Uw kennissenkring rond. Wie zijn er ook zo? 8

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 8