- •WJüX O N (i OBRAL BESAR TOKO TONG TONG 30 NOV., 1-2 DEC. U maakt met NECTAR essence 10 DE TROPISCHE LEESKRING TONG TONG VOOR LEDEN Wij hebben gemerkt dat voor ette lijke oude en nieuwe inschrijvers voor de Tropische Leeskring Tong-Tong de condities van het lidmaatschap nog niet voldoende duidelijk zijn. Laat ons om te beginnen nog eens uitdrukkelijk voorop ,stellen dat het doel van de stichting dezer Leeskring een idieëel streven is. Wij hopen door brede inschrijving jaarlijks zoveel geld vooruit op tafel te brengen, dat de uitgave van een aantal boeken van onze Uitgeverij technisch mogelijk wordt. Technisch Het uitgeven van elk boek van elke uitgeverij is namelijk een kostbare gok, die eigenlijk alleen weggelegd is voor kapitaalkrachtige uitgevers, waartoe wij niet behoren. Elk boek dat verschijnt immers, wordt gedrukt bij vele duizenden ineens. Mondjesmaat drukken is onmogelijk. De drukkerij moet voor het geleverde werk contant betaald worden. En dan begint pas het moeizame verkopen over vele maanden en zelfs jaren. Andere uitgevers ook hebben een groot bedrijfskapitaal waaruit de druk kosten direct betaald kunnen worden. Wij niet. Daarom moeten wij van elke uitgave, die wij wagen, het geld vooruit op tafel hebben En daarom moet U als begunstiger van dit Tong-Tong streven vooruit betalen, wat in de loop van het jaar uitkomt. Aan het eind van elk kalenderjaar stellen wij vast in hoeverre de vooruit door U betaalde tien guldens „ge haald" zijn met boeken Die boeken krijgt U toegestuurd direct na elke ver schijning. Aan het eind van het jaar weet U dus of U „waar voor Uw geld" gehad hebt. Bevallen de boeken U niet, die wij U gestuurd hebben, dan zendt U ze terug en bestelt voor die 10,an dere boeken uit onze boekhandel. Dan heeft U dus geen „roegie" gehad. Uw tien guldens hebt U anayway terug. Wij doen U NOOIT tekort. Wel hopen we natuurlijk dat onze eigen boeken bij U beter in de smaak zullen vallen dan de boeken van de „vrije boekenmarkt". U kunt zich als lid opgeven op elke willekeurige datum van het jaar en U continueert Uw lidmaatschap elk jaar op die datum. De afrekeningen (boe ken voor Uw geld) sluiten altijd bij het einde van het jaar. In het begin is er dus een „overlappingsperiode" van Uw betalingen en onze boeken. Maar ver der krijgt U dus automatisch elk jaar voor tien guldens boeken die in dat jaar verschenen zijn. Stel dat U zich pas per 1 augustus inschrijft, dan strekt Uw betaling zich uit tot 1 augustus volgend jaar, maar aan het eind van dit jaar kunt U toch al de boeken krijgen, die vanaf januari dit jaar verschenen zijn. Het volgend jaar brengt natuurlijk de boeken van 1968. Uw betaling gaat na 1 augustus 1968 trouw door, dus aan het eind van 1968 bent U een vol jaar lid en krijgt U ook automatisch de boeken over het volle „boekenjaar" 1968 Enz. enz. Alleen in het eerste jaar gaat dit systeem een beetje moeilijk. Hebben we echter de duizend leden bereikt (minstens I), dan gaat het verschijnen van boeken van onze Tong-Tong-uitge- verij verder zowel voor U als voor ons op rolletjes: Elk jaar verschijnen er twee boeken, waarvoor U eerste ge gadigde bent tegen een sterk geredu ceerde prijs. U bent dus altijd losse kopers vóór en we maken een sterke uitgeverij met een eigen programma. Wij, Tong-Tongers, scheppen op de Nederlandse markt. Dit is ons eerste en belangrijkste ideële streven, niet „zo maar djoewal boekoe, boleh pilih, boleh lempar". Wij zijn bij al onze normale uitgaven gewend aan wisselvallige factoren: U koopt wat U wilt. Of niet. U hoeft niet verder te kijken dan de >ruiIvan dit moment, nl. zoveel gulden voor zoveel barang. Maar op deze basis produce ren wij niets langs continue lijnen. Wij zaaien niet nu het zaad uit van de oogst van morgen. In de Tropische Leeskring doet u dat wél. NU zaait U en tanggoeng komt morgen Oogst binnen, die ook voor vele andere mensen nuttig zal zijn. Wij hebben voorheen in de tabaks-, koffie-, thee- en suikercultures hetzelf de gedaan: NU PLANTEN. Later oog sten. Hetzelfde doen wij nu met boeken. NU PLANTEN, MORGEN OOGSTEN! Doe mee Wees branie. Wees ondernemend. En wees daarmee trouw aan ons grootse verleden. KERST KOMT WEER Hier zijn een viertal afbeeldingen van onze bekende Tong Tong Luxe Kerstkaarten, die het vorig jaar ook gekozen werden door o.m. de Bijen korf. Juweeltjes van Oosterse teken kunst door Rogier. Ze kosten 2,50 per stel van ZES gevarieerde Nergens anders zo'n voordelige aanbieding voor zulke unieke kerst kaarten. Wees er gauw bij HERKENNING „Waaraan is een totok uit Indië di rect te onderscheiden van andere Hol landers? In maart 1903 was ik de eerste van mijn totok familie die naar Indië ging, waar ik altijd in een goed klimaat werk te. Begin 1914, gedurende mijn eerste verlof, toen ik het idee had er weer als Hollander uit te zien, kom ik op een ochtend dat er een Nederland mailboot naar Indië ging, uit het Centraal Sta tion in Amsterdam toen een taxichauf feur tegen me zei: „Mijnheer moet seker naar de Jafaka- de?" Met een eveneens totokvriend met ruim tien Indische jaren wandelend in Artis zegt een oppasser tegen ons: „Alle Indische mensen gaan het eerst naar de karbouw." Bij een bezoek aan het Panopticum oud Hollands fuselier, tegen ons: „Tabeh Toean, ik ben hier de kepala kampong". zegt een zaalwachter, waarschijnlijk 'n In geen der drie gevallen begrijpend waaraan wij als Indischgasten herken baar waren. Ir. P. Trap. JOOOOOOOCXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O O de heerlijkste rose stroop, likeur, borstplaat en gebak. 8 Daarom moet U een gratis receptenboekje vragen bij Uw leverancier O of bij de Pharm. fabriek "PHYTOL" Wagenstraat 129 Den Haag X)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOC XJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 10