AMAZONE TOURS I J. M. VAN EXEL's ms& oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo wilt u dit jaar ook naar Spanje? öooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo BRILJANTEN tft DJOÜA */&CO GOUDEN markiesringen hangers oorknoppen gezet in 22 karaats goud schakelarmbanden krintjing slangen colliers van 22 karaats goud MIDO polshorloges sebelah rotan armbanden van 24 karaats goud (mas kertas) Komt U van BUITEN Den Haag? Wij betalen, bij aankoop vanaf f200,- de reiskosten voor één persoon geheel terug!! g INIIIIÖIIIIIJIIIIHinm)limilHlltllll1IIIHIIIIIIIIIIIIIHJHIHIHIIIWMUIinmitllllWNWfMIIW1U«WtnHMNMiyi Schoenhandel alleen Reinkenstraat 29 Den Haag - Tel. 33 21 17 Specialist in exclusieve dames- schoenen met hoge of lage hak in de allerkleinste maten. I vanaf maat 32 I Ruime sortering in i vachtlaarzen iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiui MODERNE INDONESISCHE VERHALEN Deze bundel, samengesteld door de schrijfster Beb Vuijk en Prof. Dr. A. Teeuw, hoogleraar in de Indonesische taal- en letterkunde, toont duidelijk aan dat Indonesië niet alleen een politieke, maar ook een culturele realiteit ge worden is. Het werk, dat een goed beeld geeft van de hedendaagse literatuur in In donesië en waarin o.a. een bijdrage is opgenomen van de bekende schrij ver en journalist Mochtar Loebis, ver scheen eind oktober bij de Uitgevers maatschappij Polak van Gennep te Amsterdam. DE HELE SERIE SIERLEPELTJES MET STADSWAPENS NU COMPLEET! Batavia - Bandoeng - Soerabaja - Semarang - Magelang - Cheribon - Buiten zorg - Malang - Amboina - Menado - Makassar - Medan. Een trots bezit, een prachtig cadeau, een sieraad in uw huis. Of U er nu één koopt, zes, of de hele serie. Per stuk f 3,15; 6 st. f 17,12 st. f 32,50. Porto inbegrepen. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIN Wij rijden het gehele jaar door naar Malaga - Alicante - Benidorm - Altea per superluxe "luchtgeveerde" touringcar. Vraagt vrijblijvend ons reisprogramma van 1967 aan REISBUREAU EN TOURINGCARBEDRIJF O O O O O O O O O Den Haag: Haverschmidtstraat 114, Tel. 0 70-98 50 83 O Amsterdam: Ceintuurbaan 198, Tel. 0 20-7918 44 O 3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Vlamlngstr. 5, Den Haag, Tel. 116677 5oooooooooooo^ooooockxxxx>oo<x>oooooooooooooooooooooooooooooox>ooocxxx}00ooooooooooooooc)ooo(x 11

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 11