MAGNETISCHE ARMBANDEN de hr. Schardijn nu allen maar dat goede materiaal, dan zouden ze uit nemende diensten aan de weten schap bewijzen. Ik hoop dat hij zal doorgaan en als het niet anders kan, dan maar op zijn manier. Zie eens hoe erkentelijk een histori cus is voor zulk ijverig amateurwerk als van Schardijn. Eventuele fouten en verkeerde gissingen worden voor lief genomen, maar het goede wordt ho gelijk gewaardeerd. Menige Indo is zo op eigen houtje op verschillend wetenschappelijk ge bied aan het vorsen geweest. Door het gebrek aan brede basis-kennis werden dan vaak onduidelijkheden uit de fan tasie of naar mededelingen van derden aangevuld", met dus de kans dat fou ten worden gemaakt. GA NOCHTANS DOOR Ook Tjalie heeft met veel val len en opstaan Tong-Tong toch een heel eind vooruit geholpen. Overigens is het aanboren van historische bron nen door Jan de Burgerman te raadple gen, wel eens vermakelijk. Toen ik eens een betjaman vroeg hoe Tanah Sareal in Djakarta toch aan zijn naam gekomen zou kunnen zijn, antwoordde de man mij: „Dat hele stuk grond is heel vroeger eens door een Blanda gekocht voor satoe rial (een oude munt, verduidelijkte hij) en sindsdien heet de kampong Se Real. Terwijl wij toch in die naam de G.G. Reael terug vinden. Ook vroeg ik eens een man in de straat hoe het station in Batavia's be nedenstad toch aan zijn naam Seta- sioen Bèos gekomen was. De man ver telde mij: „Vroeger waren op dat sta tion kwaadwilligen, die een vergif, ge naamd bèos, in de zakken van passa giers stopten. Sindsdien heet het sta tion Setasioen Bèos." Een sinister ver haal. Een SS-man vertelde me echter: het is een afkorting van Station Ba tavia Oude Stad (B.O.S.). En dat klonk logischer. In elk geval is elke oprechte speur zin, gebaseerd op liefde voor het land, prijzenswaardiger en nuttiger dan het gepapegaai van zoveel assimilanten die menen dat ze wat van geschiedenis afweten als ze braaf kunnen opspuiten: 1600 Slag bij Nieuwpoort HET AFGESLAGEN HOOFD Mag ik mij tot U en Uw lezerskring wenden voor de beantwoording van enige moeilijke vragen? Deze zijn: 1. welke teksten (Portugees en Ma leis) kent U die gezongen worden op de melodie Prounga of Kront jong Bandan (Batavia, 16e eeuw)? 2. De keris wordt op Java bij sommige ceremoniën als magisch wapen ge bruikt. Welke ceremoniën 3. Bestaat er een techniek van de hantering van de keris als wapen? Onderricht daarin? 4. Hoe komt het wuku-jaar aan 210 dagen (30x7 7x30 dagen zeven maanden). Bestaat er in de natuur een periode van zeven maanden waaraan deze tijdreke ning ontleend kan zijn? Of moet men denken aan een oorspronkelijk wuku-jaar van 180 dagen (30x6) dat onder vreemde invloed (India of Arabië?) aangepast werd aan de zevendaagse week? 5. Wat is de juiste volgorde van de dagen in de zes-daagse week paringkelan): Tungle, Arjang, Wer- ukung, Paniron, Was, Mawulu Wat is de betekenis van die na men? 6. Wat is de betekenis en oorsprong van de namen van de Pasaran- week: Pahing, Pon, Wagé, Kliwon, Legi? 7. Hebben verschillende vogels in het volksgeloof een symbolische of magische betekenis? 8. De Hendas Glondong is een boos verschijnsel dat zich op eenzame wegen en kruispunten voordoet als een mand met een kip erin. Als iemand daar passeert en, denkende dat deze mand daar verloren of ver geten is, hem opneemt, verandert hij in een afgeslagen hoofd dat U aanstaart en lacht. Mij werd voor de oorlog verteld dat de Hendas Glondong voortrolt als een vurig verschijnsel. Kan iemand dat be vestigen? Of is er sprake van ver warring met een ander vurig ver schijnsel? 9. Wat is de afleiding en derhalve de juiste uitspraak en schrijfwijze van de naam Djokjakarta Jogjakarta Yogyakarta? Deze vragenlijst kregen wij van F. v. d. Bosch, Koninginneweg 168 bo ven, A'dam-Z. Wie hem helpen kan en wil, kan direct schrijven. U heeft er geen idee van hoeveel en hoeveelsoor- tige vragen bij ons binnenkomen. Ook b.v. voor het schrijven van verzoek schriften, informaties voor pensioenen Verkrijgbaar bij het oudste en meest betrouwbare adres: Intercontinental Agencies c.v. DEN HAAG Stadhoudersplantsoen 140 Tel.: 070-39 01 65 Vraagt vrijblijvend inlichtingen. Voor enkele districten vragen wij nog weder-verkopers. en uitkeringen, adressen van instan ties, etc. etc. Niet alleen beschikken wij vaak niet over de veronderstelde kennis, maar we hebben er ook de tijd niet voor om allerlei informaties in te winnen Veel ook zouden de vragers zelf kunnen op sporen. Maar af en toe plaatsen we toch maar vragenlijsten om zodoende behulpzame geesten de gelegenheid te geven hulp te bieden. iiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii BOEKHANDEL TONG TONG S HEEFT KEUZE UIT TAL VAN AARDIGE BOEKEN ALS SINTERKLAASGESCHENK Een korf vol sprookjes - Jo Kalmijn-Spierenburg 8,90 De rode bal - Tiny Francis 4,95 1 Het sleutelkruid - Paul Biegel 9,50 Assepoester - Walt Disney 3,65 i 2 Jeugd Omnibus - Walt Disney f 3,95 Het goud van Kapai - Phyl Wardell 4,95 2 Het boek van Sinterklaas - Lea Smulders 2,95 1 Harlekijntje in de stad - Josephine Siebe 5,90 I Sprookjes uit 1001 nacht - Dr. Hedwig Smola 13,90 Pinkeltje op zoek naar Klaas Vaak - Dick Laan 4,95 1 Als het klokje zeven slaat - f Jo Kalmijn-Spierenburg en I anderen 6,90 I j Toen kwam er een olifant - Jo Kalmijn-Spierenburg 7,90 1 1 Zweedse kerstvertellingen - Axel Hambreus f 6,90 Het kind van de Nijl - To van Thiel f 0,60 Ben en Bram - To van Thiel 0,60 Marleentje en het zwarte poesje - Maaike Khylisch f 0,60 Keesje uit de woonwagen - G. Lenting-Steenhuis 0,60 f Het heidehuisje - Annie Sanders f 0,60 IiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiNiiiiii 16

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 16