„EL ATABAL" Wist U dat twee en een half uur vliegen van Amsterdam een Indisch dorp ligt te blakeren in de tropenzon? Het is de nederzetting El Atabal aan de Costa del Sol. Het ligt tussen Ma laga en de modebadplaats Torremoli- nos. Het idee voor dit dorp werd een paar jaar geleden geboren; o.a. bij de schrijver Tjalie Robinson die in Tong- Tong zijn ideeën uiteenzette. Hij wilde voor de oud-Indisch gasten en gere- patrieerden weer een plaatsje vinden onder de tropenzon. Nu staan er al een 200 huizen, witte bungalows vele al in mooi aangelegde tuinen met bloeiende bougainvillaes, canna's, kembang spatoes en de in Spanje het hele jaar doorbloeiende geraniums. Men waant zich soms weer op Java wanneer men de pisangbomen, de palmen en het suikerriet ziet. Maar er wonen niet alleen gepen- TOEN VROEGER.... Naar aanleiding van de voorplaat van TT do. 30-9-'67, doet die bamboe mij aan een bepaalde periode terug denken. Gedurende de Japanse bezet ting fietste ik elke maand van Meester naar Bogor en logeerde daar dan enige dagen. Op een keer dat ik er was, ging de waarschuwing rond, dat binnen enkele dagen een grootscheepse razzia in Bogor zou worden gehouden door de Jap. Drie vrienden en ik besloten uit de stad te gaan en onze keus viel op Goenoeng Gadoeng waar een Chi nees kerkhof is. Als je met de trein van Bogor naar Soekaboemi gaat, ligt voorbij Batoe toelis, dit kerkhof aan de linkerkant van de spoorbaan. Wat wij meenamen waren tent, kastrol, rijst, ikan asin en dekens, vastgesjord op onze bagagedragers. De tent werd op geslagen op een open plekje tussen bamboestoelen. Die eerste avond zal ik nooit vergeten. De onderste laag van de rijst in de kastrol was aange brand en de rest nog niet gaar. Onze ikan asin (djapoeh) leek op stukjes arang. Wat kan een maag toch veel verdragen. 's Nachts kon ik haast niet slapen, want elk zuchtje wind bracht de bam boebladeren in beweging en het ge- sioneerden, ook jongere mensen heb ben daar een huisje waar de vakanties worden doorgebracht in afwachting van pensioen of AOW. Hiertoe hoor ook ik. Eerst voelde ik niets voor het idee van „gojang kaki, toenggoe mati", vrij vertaald in het Ne derlands ,,ln je schommelstoel wachten op de dood". Maar nu ik er mijn vakanties door breng en het tuinieren heb ontdekt, is het een verrukkelijk oord. Het leven speelt zich af in een zalige monotonie. Opstaan, kopje koffie op het terras, werken in de tuin, eten, siesta, thee drinken, tuin spuiten, borrelen, eten, sterren kijken in de schommelstoel. Er is volgens goed oud Indisch ge bruik een soos, waar de mannen om 12 uur de post halen en aan de bar een biertje drinken. Daar worden ook brid ge-, bingo- en dia-avonden gehouden. Dan zijn er ook de grote en kleine roddels net als op een binnenplaats op Java. De faam van Atabal heeft zich ver breid, ook buiten de Indische gemeen schap in Nederland en zo, ziet men ook vele niet Indischgasten op Atabal die daar een bungalow gehuurd hebben van de nog niet permanente bewoners. Er komt nog 'n eigen zwembad het geen de attractie nog zal verhogen, want vanaf Atabal kijkt men over Ma laga naar de zee, het ligt er echter niet aan. Er is een bungalow service die alle inlichtingen verstrekt over het huren van bungalows en de nieuwkomers wegwijs maakt. Breng er eens een vakantie door. Het adres is ,,EL ATABAL", Puerto de la Torre, MALAGA. Indra Kamadjojo. Op de fotolinks, halen van de post bij de Soos rechts, klimaat schieten in het nabije Malaga. ritsel ervan werd in mijn verbeelding gefluister van een Japanse patrouille. Ik kneep hem als een ouwe dief. Maar de derde avond al hadden wij elk een plaats gekozen, n.l. een graf. Daar lag je dan hard en koud, op het marmer van zo'n graf. En hetzelfde geruis en gelispel van de bamboebla deren, welke me op de eerste avond elke keer deden opschrikken, brachten een onnoemelijke rust over mij. 's Ochtends bij het krieken van de dag werd je wakker door het gekraai van de boshanen en dan hoorde je de bamboe weer. En je luisterde en luis terde maar tot je je niet meer bewust was van de tijd en plaats en de dag was weer goed, omdat je dit alles de hele dag en de nacht om je heen wist... Chr. Simon. kastrol ronde ijzeren pot, van binnen geëmailleerd, met deksel. De pot is van oortjes voorzien en hing aan een ijze ren beugel boven het vuur. Je kon er ook rijst in koken. djapoeh een goedkope soort ikan asin. Heeft dikwijls een jeukende uit werking op de tong. Is misschien ge maakt van ikan lajang. HET PORTRETJE Fuselier Jansen kreeg voor een klein vergrijp vier dagen politiekamer. Zijn kapitein beduidde hem, dat hij kon vertrekken. Jansen bleef echter staan en toen de kapitein hem vroeg of hij nog iets te vragen had zei hij: „Jawel kapitein, ik zou graag een portretje van je willen hebben". „Kom morgen maar ik je er eentje geven Met het gevolg, dat er op nog 14 dagen bij terug, dan zal Jansen de dag kreeg. ONS VREEMDELINGENLEGIOEN Bij het subsistenten kader te Bata via, waar als regel dagelijks militairen aankwamen voor overplaatsing enz. moesten die militairen de volgende morgen aanpresenteren bij de korps luitenant. Als het dan zo ver was, dan kwam de adjudant (een Deen) en no teerde de namen en andere gegevens. Hij liep dan als regel het gelid langs en schreef de namen op. Toen hij bij een lange fuselier kwam, vroeg hij: „Hoe heet jai?" „Meijer adjudant", antwoordde de fuselier en terwijl de adjudant de naam opschreef, vroeg hij: „Met een kortze of een lange ai?" Waarop de fuselier Meijer antwoord de: „Met een spiegelei adjudant". 18

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 18