j lllinS jcsii iLv- oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o EEN VERSE KIP IS EEN LEKKERE KIP Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo "INGET MATI" „AD PATRES" Fa. Johs. Ouwejan Zn. FA. «f AG. JEHEE ZN. sinds 1873 'öooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooö KONFEKTIE - MEUBELEN - STOFFERING - RADIO EN TV - HAARDEN - HUISH. APPARATEN - RIJWIELEN DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR! VAKKUNDIGE AANSLUITING! OOK IN „BIJVERWARMING" SLAAGT U BIJ ONS! BECKERS - BOCAL - COLEMAN - DRU - ETNA -FABER -FOBRUX - JAARSMA - NOBEL - SIEGLER, E.A. R Steeds voorradig verse Braadkuikens Soepkippen Braad- en Kippenpoulet, Q O Kip van het spit, royale hele kip f 4,50, halve f 2,25. Dagelijks warm verkrijgbaar. y O ALLES VOOR UW RU STTAFEL O O Dagelijks warm verkrijgbaar: kip saté, kip loempia, kip risolles, kip croquetten, verse bami. q O Voor de a.s. feestdagen Uw wild en gevogelte en spekkoek tijdig bestellen O POELIER DE WAAL Dierenselaan 38 Telefoon 39 09 41 Den Haag POEKOELTEROES IN AUSTRALIË Te jong om mijn dagen in ledigheid te slijten, zocht ik een job, werd ech ter zo niet te licht, maar wel te oud bevonden. Nota bene was ik pas 51 jaar en stevig gebouwd. Nergens een job. Dus ging ik maar naar een Tech nical college voor timmerman. Begin 1954 brachten we een week door bij vrienden te Mission Beach (een settle ment genoemd naar een vroeger mis sie-station). De bossen, bospaden en karrepaden herinnerden mij erg aan Zuid-Sumatra waar ik 7 jaren doorge bracht heb. Mijn vrouw begreep me en we verhuisden van Sydney hier heen. Hier zijn veel bananenplantages, Tjalie, en dus probeerden we het in de bananen. Hier was ik gelukkig wel lakoe en zo werkte ik bijna twee jaren als koelie kebon om 't vak te leren. In tussen waren onze dochter en schoon zoon enige maanden na ons ook in Mission Beach gekomen vanuit Den Haag en met medeneming van hun 4- jarig dochtertje. In maart 1956 kochten we een uiter mate verwaarloosde bananenplantage met de „beginselen" van een woning daarop. Hier kwam mijn vrouw tevoor schijn als een pionier van de eerste orde, met een durf, uithoudingsvermo gen, werklust en doorzettingsvermo gen en, niet te vergeten, vindingrijk heid, die ik zelden bij jongere mensen aantrof. Ik zal je een beschrijving van de rotzooi om het huis en op de plan tage maar besparen. Menshoge gla- gah stond vlak om 't ,,huis" en natuur lijk kregen we slangen en ratten op bezoek. We hadden een geitebok, die we telkens op een andere plaats vast bonden. Die plek werd dan een weinig platgetrapt en dan door mijn vrouw ge brand en schoongemaakt. Zo heeft ze V2 acre schoongemaakt. Mijn schoonzoon en ik pakten de plantage aan. Etc. etc. Later trokken mijn vrouw en ik ons terug uit 't bedrijf en hebben nog onze 60 lemons en bloemen. Onze dochter en schoonzoon hebben er later een belendende farm bijgekocht, waar ze nu wonen. Onder God's leiding zijn deze twee farms uitgegroeid tot een eerste klas plan tage waar bijna alles gemechaniseerd is. Robbie, onze schoonzoon, is een stevige knaap met een gezond stel hersens die 6 a 7 dagen per week hard moet werken, gesteund door zijn vrouw. Ulrich Ohl (Australië). TER OVERNAME AANGEBODEN: Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafse Volk. Dit zeldzame exemplaar is van grote historische waarde. Het werd in 1798 in Den Haag bij de Lands drukkerij gedrukt. Een buitenkansje voor allen, die belang stellen in de staatkundige geschiedenis van Neder land! Voor inlichtingen hierover wende men zich tot Tong-Tong. Begrafenis- en Crematie-Onderneming Opgericht 1924 ROUWKAMERS en ONTVANGKAMERS AIRCONDITIONED Kantoren: Fred. Hendriklaan 7 Den Haag, Tel. 070-556427 (3 lijnen) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO R GRAFMONUMENTEN NATUURSTEEN Toonzaal: TORENSTRAAT 82 DEN HAAG - TEL. 60 07 46 ■imkHUIHl'" mitwiiiiiMiU/ AANTREKKELIJKE bezoekt onze showrooms: VOORWAARDEN I Pb I IHCl 1^9 It \t de constant rebecquestraat 3-49 (bij G.E.B.) den haag Telefoon 60 66 16 GASHAARDEN Ruime sortering in 22

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 22