BRILJANTEN DJOüA */&CO GOUDEN markiesringen hangers oorknoppen gezet in 22 karaats goud schakelarmbanden krintjing slangen colliers van 22 karaats goud polshorloges sebelah rotan armbanden van 24 karaats goud (mas kertas) Komt U van BUITEN Den Haag? Wij betalen, bij aankoop vanaf f200,- de reiskosten voor één persoon geheel terug!! MIDO 3oo<xxxxxxxxxAOOoooooo<x>CK30ooooaoooooc>c>oooooo<xxDocxxxxxxx3ooxx)oc)c<xx30<xxxDoocxxxxxxxxxxxxxx 11 Als het Lot moet zijn voor de In dische groep om tot de laatste hon derd man toe een troepje te zijn van kreupelen en blinden die schouder aan schouder blijven staan tot De Laatste Dag, het zij zo. Dan hoop ik nog hon derd jaar oud te worden met deze gammele Tong-Tong I Er zit immers niets anders op? Er heeft immers NOOIT wat anders op gezeten? Ook in Takengon, achter Moeara- téwé, zaten niet de brave foutlozen, de titel- en promotievergaarders, de ouderlingen en de „opheffers", de cul- turelen, de minnaars-van-andere-ras- sen, de diplomahalers en humanisten. Daar zaten Kees Borstlap en Si Ben tiet, die domme Tante Saartje en de Hongaarse officier ,,die geduelleerd had" (o foei toch!)wat een merk waardig, een wonderlijk en schilder achtig en dierbaar slag mensen zat daar! Je zou haast denken dat Onze Lieve Heer een bijzondere Voorliefde had voor deze mensen, omdat zij wer den uitverkoren tot werk van hogere orde en langere duurzaamheid 2. Zulke dingen overpeins je als je zoals Chrisy alleen op een nachtboot vaart, als het geroezemoes en de vraatzucht van de eetsalons zijn weg gestorven, als de laatste dansmuziek is weggestorven, als er alleen nog een jonge .derde stuur" op de brug staat en een „waardeloze" matroos als laat ste uitkijk op het stille dek ijsbeert. Voor ons geestesoog formeert zich OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXiOOOOOOOOOCXXXXXaoOOOOOOOOOOCXXXXX) dan een andere wereld. En een eeu wige wereld. Niet van een kliek van brave voorbeeldigen en ,,de rest is uitgestoten in de buitenste duisternis". Maar in die duisternis zijn we samen met de pioniers en de bannelingen, de getekenden en verworpenen. En bij hen voel je opeens een andere geest. Van diepe en opofferende kameraad schap, van begrijpende vriendschap, van eindeloze Moed als alles Tegen is. Daar vallen alle materialistische ver langens in het niet. Het laatste dubbel tje, de laatste sigaret wordt gedeeld. Een vrouw die „zondig" is, praat over een dochter, een geliefde, zoals je nog nooit een ander hebt horen praten. Een Mislukkeling spreekt begeesterd over de Redding der Mensheid. En het wordt licht op dit donkere scheepsdek zoals het zelfs bij klaar lichte dag niet zijn kon x Zo werd ik op een nacht na een woelige droom wakker op een kleine boot. Dekpassagier. Zware zee. Ik wist niet waar ik was die eerste minuten. Ver van huis. Ver van alle comfort. Zelfs de grond slingerde onder m'n lijf. Ik was op de een of andere manier „utterly lonesome". En opeens werd er gepraaid uit het kraaiennest: „Meueueu-la-booooh Meueueu-la-boooohü!" Die droefgees tige roep van alle uitkijken over alle nachtschepen over alle oceanen, zo menselijk en ontroerend als geen an dere tekst uit de meest wijze boeken ter wereld. En ik wist waar ik was. Bij dat ei landje ten westen van Atjeh, voor vechter van Sumatra's noordelijkste punt tegen de eeuwige rollers van de Indische Oceaan. En ik was op de thuisreis naar Ba tavia! Toen, veertig jaren geleden. Ik voelde men opeens „safe", ging over eind zitten met m'n gestreepte solda- tensprei koesterend om me heen. De contouren van het nachtschip werden duidelijker. Een Javaanse vrouw kwam moeizaam overeind en slingerde naar de railing om timide en geluidloos over te geven. Er stonden drie geiten bij de railing, zwijgend. Angstig tegen elkaar gedrukt. Aan het eind van de reis zou den zij geslacht worden. Of een nieuwe generatie voortbrengen. Net als wij, mensen. Quien sabe? Ik stak een shag je op en knipte het lucifertje weg. Door een krankzinnige speling van de wind viel het niet plat neer, maar hup pelde recht overeind als een dolle har lekijn over het dek om bij de railing te verdwijnen. Net een mens Waarom schrijf ik al deze regels neer? Omdat ik ook een mens ben. Net als U. We gaan maar weer verder, ja? T.R. Vlamingstr. 5, Den Haag, Tel. 116677

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 11