8 Onze Steinmetz Radio BOLLAND oooooooooooooooooooooooooooc DE VROUW ONBELANGRIJKE DINGEN DIE JE NOOIT VERGEET SPEKKOEK geestelijk aan het galopperen te bren gen. Mam beveelt mij rawit-scherp op te houden met dat ronddazen en m'n haar te kammen. Pap drukt zuchtend zijn sigaar uit, hoofdpersoon ligt on der vol dooptuig neutraal rond te kij ken in de armen van zijn trotse ba boe. Alles is klaar„Waar is An nie nou weer?!" Oma Annie moest vanwege trippelende zenuwen even weg naar waar je gewoonlijk heengaat op zulke ogenblikken maar ze weet dat ze de wereld aan het ophouden is dus ze haast zich verschrikkelijk. Gauw een poederdons over haar neus, de mooie nieuwe japon even afgetrokken, een duwtje tegen haar keurig kapsel en ze komt jachtig weer binnen. De stoet vertrekt prompt naar het voor erf en de auto, oma (voor mij „tante") Annie en ik zijn de laatsten. Dan zie ik 't. Wat moet ik nou zeg gen tegen tante Annie die altijd zo aardig tegen me is, in wiens huis in Malang we zo heerlijk logeren? Maar niets zeggen en aan de anderen over laten? Maar als de anderen niets zien en de hele kerk ziet 't? Moet tante zo over het middenpad van de kerk voort- waardigen, helemaal naar de voorste rij waar ouders en familieleden van de dopelingen zitten? Nee, dat kon ik tante niet aandoen dus zei ik 't maar. Gelukkig had ze een reuze gevoel voor humor, ze schaterde er zelf om. Was ze toch bijna ten doop geschre den, opgetuigd en al, met de achter kant van haar japon in haar bollende witkatoenen broek gestoken. Als je ook zo gehaast even weg moet! M. Gaudreau-Van Alphen de Veer. o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O VERRAST Uw familie met de wereld bekende (van Oma Thio) f 11.- Franeo in Nederland Franco Amerika p. zeepost f 15. KOKKIES Rijstwinkels Witte de Withstr. 128 Slotermeerlaan 125 - AMSTERDAM - W. Tel. 89438 Tel. 130362 P.S. Bestel tijdig, anders uitverkocht. Wij verzenden over de hele wereld! O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O o OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ Neen, ik bedoel niet Thérèse Stein metz, die, naar ze uitdrukkelijk verze kerde geen Indisch meisje is, maar onze bekende mevrouw Steinmetz uit Soerabaja (Sumatrastraat toch?) zo be kend om haar kookdemonstraties voor de Gas Mij en de kookschool, waarbij ze niet alleen dames, maar ook kokkies op de hoogte bracht met het gebruik van gasfornuizen. Er is weer een herdruk van haar "Onze rijsttafel". 'N verrukkelijk boek je gewoon, ik heb zin om te zeggen, het beste rijsttafel boekje naar mijn smaak. Zonder concessies, zonder on nodig Indische ingrediënten te hebben vervangen door Hollandse. Als je In disch wilt eten, moet je Indisch eten, klaar basta. Of noem het anders geen Indisch eten maar "spécialité de notre maison" of iets dergelijks. In ieder geval, Emma Steinmetz ver zamelde de meest bekende Indische recepten; verdeelde ze praktisch in da gelijkse menu's (de ideale combinatie waar ik het over had). Alles even dui delijk, net zoals ze toen voor de klas stond. Heeft U haar Kwee pipis kopjor als eens geprobeerd? Kunt U mooi die vuurvaste potjes die al jaren onge bruikt in het dressoir staan, eens ge bruiken mevrouw! "Onze rijsttafel" door Mevr. E. Stein metz, heel dierbaar geillustreerd door Roland Frijling 4,90. Stationsweg 143 tel. 0 70-60.17.03 Stationsweg 77 tel. 0 70 - 60.15.12 DEN HAAG Uw familie en vrienden in Amerkia verlan gen het meest naar GRAMOFOONPLATEN uit Holland en Indonesia. Kerst L.P.'s, Krontjong, Gamelan, Tielmanbrothers, Geor ge de Fretes L.P.'s zijn hun favorietenlll Wij verzorgen de verzendingen voor U. Voor Uzelf fantastische Cowboy L.P.'s Im port verder dansmuziek, toppers enz. in alle prijzen! Vanaf f 5,95 voor een langspeelplaat. Radio gramofoon meubels GRUNDIG stereo met f 100,— korting!!I zolang de voorraad strekt. Komt U eens luisteren. Een stralende zondagmorgen in Pa- soeroean, in 1930. Grote drukte bij mijn zuster („Tweede Zuster") thuis. Figuranten: twee sets opa's en oma's, een set jonge ouders en ikzelf, een schoolkind. Tweede Zuster's eerste ling, tegelijk het eerste kleinkind aan beide kanten van de familie en dus een belangrijk personage, zou gedoopt worden in de morgendienst van de Nederlands Hervormde Kerk. De twee oma's met snorrende dynamo's bezig elkaar te helpen optuigen, Tweede Zuster al haar best doende haar on verstoorbare zoon en zijn laconieke baboe net zo zenuwachtig te maken als zijzelf en er niet in slagend, de twee opa's en de jonge vader sigaren rokend in gemakkelijke rottanstoelen in de binnengalerij met alle berusting van mannen die in vredesnaam maar met vrouwengedoe meelopen om geen soesah te krijgen en ik opgewonden door kamers en galerijen vliegend om vooral niets te missen van de gebeur tenissen. Tweede Zuster en oma's zijn - ein delijk! - klaar. Het wordt hoog tijd te vertrekken dus de dynamo's lopen op volle toeren. De hoogspanning dringt eindelijk door tot de dopeling die even miauwt, net genoeg om zijn moeder "Had ik bij warm weer soms hoofdpijn, dan at ik flink wat van djeroek Balt en zette ik de djeroekhelm op het hoofd. Weg hoofdpijn!" schreef mevrouw Retel Helmrich. Hier ziet U haar kinderen, zonder hoofd pijn gelukkig, maar wel met veel jool om dat djeroek-hoedje. Een wat groot uitgevallen grape-fruit denken ze en inplaats van het simpele karretje-met-een-lidi maken ze nu mis schien een Bat-mobiel. Geeft niet, als je maar plezier hebt. Onze djeroek Bali verandert ge lukkig nooit! LD. 12

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 12