AUUD FIT ZUN EXTRA LEVENSKRACHT? AMSTEL PILS PRACHTPILS I Avontuur op Simpang Dit nieuwe, natuurlijke antwoord kan voor u de oplossing zijn. VITALE POSITIEVE GEZONDHEID VOOR MAN EN VROUW Jaren geleden woonden mijn man, dochtertje en ik in Soerabaja. Zoals ieder ander zaten wij bijna elke mid dag èn avond in de voortuin, 's Mid dags dronken wij daar thee en 's avonds mèt de schemerlamp èn de obat njamoek, lazen wij de courant en de „trommel" die géén trommel meer was, maar een donkerbruin kistje. Dien avond kregen wij bezoek, aten later dan gewoonlijk, wilden toch nog even buiten zitten, z.g. „klimaat schie ten" en hadden onze kousen en schoe nen voor „sloffen" verwisseld. Nau welijks gezeten, hoorden wij een clax on en meteen een stem, die ons toe riep: „Ajo, gaan jullie héél gauw mee, frisse lucht happen in Tandjong Pe- rak!" 't Werd niet aan dovemans oren ge zegd. Ik snelde naar de bijgebouwen, om baboe te waarschuwen wij „seben- tar" uitgingen. Baboe, gewapend met haar stenen „tjèlèngan", (op mijn ver zoek om de djaga-non-tijd te blijven animeren) en tikar naar de slaapka mer. In de haast vergat ik mijn shawl, rukte 't bonte tafelkleedje van de rot- tan-tafel en drapeerde het zo „sierlijk" mogelijk om de schouders. En bloc reden we zeewaarts met open kap. Heerlijk! Wél moesten we lachen om de kledij van de inzittenden. Tjang zo als gewoonlijk in sarong-kabaja maar met tèklèks (klompen) want zij stond op 't punt naar de mandi-kamer te gaan. De heer des huizes in pyama- broek maar mèt een „toetoep" (jas). Zijn vrouw en logé-tje in oude (lekker koel) dunne nachtponnen, maar beiden voor de „finishing touch" met een mooie kanten fichu. En om het hele maal chic te doen lijken, had de gast vrouw een beeld van een hoedje van de kapstok gegrist en opgezet, 't Zoon tje uit z'n slaap en klaarwakker in hansop op blote „kakies". „Ha, ha, ha," lachte de man aan het stuur, „hoe vinden jullie ons er uit zien? Toch wel héél erg hè? Maar dat komt, dit nichtje uit Blitar snakte naar frisse lucht en ze zei heel spontaan: „Laten we inplaats van naar „poeloe- kapok" naar zee gaan, ja?" „Nou goed, maar dan vlug. De auto staat toch nog voor. En zodoende in ons bedtenue de wagen in. Geen tijd voor schoenen, dus sloffen aangehou den." In de beste stemming reden wij opgewekt door Soerabaja's dreven. Totdat opeens de auto 't vertikte verder te gaan. Nog waren wij optimis tisch gestemd; met 't idee gauw de zeelucht te kunnen inademen. Dus kalm en rustig maar wachten. Tot, als de bekende slag bij heldere hemel de pyama-man aan het stuur zei: Nou lieve mensen, ik vind het beroerd genoeg, maar jullie zullen toch wel even uit moeten stappen. Niets aan te doen. Ik moet verder nakijken, mijn pyamabroek ten spijt." Daar stonden wij met bloedrode ge zichten te kijk. En als de mógók-partij" Indien u niet altijd zo fit bent als u wel wenst, niet voldoende levenskracht bezit en u fysiek niet lekker voelt, kan dat betekenen dat u de natuurlijke vitaminen nodig hebt, zo noodzake- lijkvoorhet onderhouden van een juiste bloed toevoer naar de spieren van het lichaam en naar de hersenen. Door dezelfde oorzaken kan uw spijsvertering verstoord en uw reserve aan energie gevaarlijk klein worden. Doe zoals duizenden mensen in het Noorden van alle leeftijden doen en breng de natuur terug in uw voeding door bij uw maaltijden Aktief Capsules te gebruiken. Aktief Capsules zijn smaakloos. Zij combineren hoge concentraties van tarwe- kiemen (de rijkste bron van „groei"- en „ener- gie"-vitaminen) met andere natuurlijke vitami- nerijke concentraties. Aktief Capsules bevatten geen verdovende middelen. Regelmatig ge bruik werkt niet gewoontevormend. U zult verbaasd staan over het verschil dat de ge makkelijk te gebruiken Aktief Capsules be tekenen voor uw energie en uw hele welzijn. U zuit zich in alle opzichten sterker voelen, jonger en opgewekter en u zult er beter uit zien. Een zuivere huid, gezond haar en stralende ogen zijn het bewijs van uw terug keer naar een vitale, positieve gezondheid. Begin vandaag nog met het gebruik van Aktief Capsules. Verkrijgbaar bij apotheker en drogist, f 3,90 voor een kuur. nou in één of andere „embong" plaats had zou 't niet zo héél erg geweest zijn. Maar 't gebeurde precies naast 't drukke Simpang-restaurant, hoek Palmenlaan, pal tegenover de Simpang club. En de maat liep over toen wij tot onze grote schrik kennissen op 't „platje" zagen. 't Zoontje vond dit alles erg leuk en ongewoon. „Dat ga ik op school ver tellen", was z'n eerste gedachte. Hij nestelde zich heel knus op een laag muurtje en staarde vol belangstelling naar de club. „Mammy," riep hij verrast, „kijk, daar is die aardige mevrouw die laatst op visite kwam." Mammy kreunde van ellende. „Té erg, die jongen is schaam teloos om zó maar te kijken! Eric, kom hier en vlug!" Hij holde niet naar z'n moeder, maar naar een een katjang-goreng chinees. „Pap," gilde hij zijn vader toe, „geef die man wat geld wil je, ik wil kat jang goreng." „Eric, alsjeblieft, kom hier, zeg ik je!" herhaalde zijn moeder over haar toeren heen. „Je zou die jongen toch een fiér om z'n oren geven!!" Eindelijk, na een 10 minuten die uren leken was alles o.k. en konden wij toch nog Perak bereiken om de heerlijke zeelucht op te snuiven en turen naar de bootlichtjes. Dat wij in de auto bleven zitten was volkomen begrijpelijk. Maar wél waren wij stiller dan ge woonlijk. Tjang die dat aanvoelde zei troostend: „Pieker nou maar niet meer, wat gebeurd is is gebeurd. Soedah, bekijk het maar van de vrolijke kant, en ga volgende keer extra keurig ge kleed naar de Club." Door deze wijze en verstandige woorden opgebeurd, reden wij opge lucht huiswaarts. Dit hoorde ik als kind: zou 't misschien dateren uit de franse tijd? Lodewijk Napoleon III, Daendels enz. Tabé njonja Carlien, comment vous portez-vous? Trés bien, sinjo bangsat, je me porte bien, et vous? Anak anak ketjil, jang bien aimé Kapan djalan die oedjan, lantassan enrhumé. x En dit „versje", misschien u welbekend, gehoord op een lagere school in Ma- lang: Djangkriek waaróm jij niet ngerik, waaróm??? Omdat mijn kop di-tjoetjoek pitèh, daarom! I I Mevr. G. M. Moorman-de V.E. 21

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 21