Tm Jan Rijpstra n.v. plaats een ting ting altijd raak! E. J. MONTFOORT ZOON J. B. G. VERBURGT DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR! VAKKUNDIGE AANSLUITING! OOK IN „BIJVERWARMING" SLAAGT U BIJ ONS! KONFEKTIE - MEUBELEN - STOFFERING - RADIO EN TV - HAARDEN - HUISH. APPARATEN - RIJWIELEN Alleen bij vooruitbetaling. Voor abonnees: f 3.50 per 3 regels, elke regel meer, 1 pop meer. Voor niet-abonnees: dubbel tarief. „Onder nr." 75 ct extra. FRANS. Opleiding handelscorr. en spreekvaardig heid door bevoegd lerares. Mevr. A. v. Eijsbergen, Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 86 25 81. Bureau Meldring, Smaragdhorst 296, Den Haag, vraagt TYPISTES en STENO-TYPISTES, wekelijkse afrekening. Telefoon 85.77.33. TELEPAATH ARIëS, HELDERZIENDE, is vanaf he den weer te consulteren. Alleen na tel. afspraak. Telefoon 070 - 11 00 42. EEN BLIJVENDE HERINNERING. Ind. landschappen op doek afm. 35 x 55 f 15,— en Ind. aquarellen v.a. f 5,per st.; handgeweven lopers f 6, Balinees houtsnijwerk en krissen, enz. "A U R O R A" - Den Haag Korte Molenstraat 5 (zijstraat v.d. Prinsestraat) telefoon 070 - 60 01 09 ZOEK DE ZON OP MALAGA - SPANJE. Voordelig te huur voor direkt: complete 4-pers. bungalow, schitterend gelegen. Te bevr. tel. 08380 - 14876. WEDN. 64 jr m. eigen won. parterre, z.km. besch. Ind. georienteerde Wed. 50 - 60 jr om intern op n.o.t.k. voorwaarden zijn huish. te besturen en gezelligh. te brengen. Geen huw. Tel. 023 - 60223 na 13 uur. BIJ de Java en Sumatralaan in Hilversum ligt het BEJAARDEN PENSION met C.V. en alle gemak ken. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2213. KENNISGEVING: Instituut voor Toegepaste Meta- psychika (voorheen Inst. Lapré), postbus 409, Den Haag. Het sekretariaat is thans gevestigd op Sweelinckplein 48, Tel. 070 - 39 18 80. Mogelijkheid tot privé konsult uitsluitend na schr. of telf. af spraak. Kursussen o.a. in mentaltraining, prakt, parapsychologie, Yoga-technieken en therapie, (in dividueel of in groepsverband). INST. voor Toegepaste Metapsychika start begin december '67 met zijn kursus "Prakt. Parapsy chologie". Aanmeldingen en bijzonderheden dage lijks aan het sekretariaat Sweelinckplein 48 - Den Haag, telf. 070 - 39 18 80. Privéconsult uitsl. na afspraak. GEVRAAGD: prettige huishoudelijke hulp, goed kunnende koken, intern bij dame alleen in con- fortabel huis in A'dam-Z. Dagelijkse hulp aanw. Liefst Ind., Indonesische of Ambonnese. Leeft, circa 23 - 45 Jr. Tel. 020 - 79 20 87 of Br. aan Afd. Adv. onder nr 2214. WEDN. 64 jr. zoekt beschaafde Ind. dame 50 jr. om zijn huish. te besturen. Hulp aanwezig. Geen huwelijk. Br. aan Afd. Adv. T.T. onder nr. 2215. IK BEN AMBT., lang 1,71 m., alg. ontw., woon in Den Haag en z.k.m. j.dame tot 35 jr, zacht karakter, liefst Tweelingen, Weegschaal of Water mantype. Br. graag m. foto o.e. retour, aan Afd. Adv. onder nr. 2216. TE KOOP GEVRAAGD: Schilderijen van Dake en Ohl. Aanbiedingen met prijsopgave onder nr. 2217. CHARM. IND. WED. 63 jr., slank, vrolijk en vrien delijk karakter, in bezit van woning en auto, zoekt ser. kennism. met Ind. heer of Holl. uit Indonesië, liefst in bezit van rijbewijs. Leeft, tot 70 jr. bij voorkeur Amsterdam en omgeving. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2218. VERLOOFD CARLA BOLLAND, Radio Bolland, Stationsweg 77, Den Haag en PETER v.d. VALK Ruimzicht 316, Osdorp Amsterdam Receptie: 10 december 1967, van Montfoort- laan 3, Den van 16-18 uur. VLIEG 1ste klas D.C. 8 Fanjet Amsterdam Los Angeles v.v. in 12 uur voor f 1.000,—. Inl.: Holland America Club Afd. Holland. Secretariaat Bleyenburg 3B - Den Haag. (voorheen: begrafenisondern. te Djakarta) thans bedrijfsleider: Begrafenis ondernem. Ahornstraat 51 's-G raven ha g e Tel. 3 32288 4 GASHAARDEN Ruime sortering BECKERS - BOCAL - COLEMAN - in: DRU- ETNA -FABER-FOBRUX - JAARSMA - NOBEL - SIEGLER, E.A. I AANTREKKELIJKE BETALINGS VOORWAARDEN bezoekt onze showrooms: de constant rebecquestraat 3-49 (bij G.E.B.) den haag Telefoon 60 66 16 22

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 22