,,Njonja2 dan Tuan2" ,,Di istanannja" ,,Shah Djaman Tauran" Wees welkom Dames en heren In het paleis van de vorst van Tartarije Op het toneel ziet men de oude Groot-Mogol, Shah Djaman Tauran, op zijn divantroon plaats nemen en schaar den zich zijn veldheren, ministers en andere hovelingen om hem heen. Ver volgens kwam er een andere groep op aan het hoofd waarvan de kroonprins, Darse Alam stond, die door zijn va der was ontboden. Na de eerbiedige begroeting van de oude vorst nam deze de zegelring van zijn vinger en stak die aan de ringvinger van zijn zoon, vergezeld van vele goede ver maningen en aansporingen om het goede te betrachten en als keizer rechtvaardig te heersen over het on metelijke rijk van India en groot-Tar- „Djoela-djoeli Bintang Tiga" naar een Stamboel-foto, ontleend aan „Tempo Doeloe" van E. Breton de Nijs, een po pulair toneelstuk dat trouw op het re pertoire stond van alle Stamboels, Bang- sawans en Sandiwara's. Dit tafereel stelt de schene voor, waar in Koning Darsa Alam de wonderschone hemelnymph ziet, die hem zijn verloren zegelring terug zal schenken. Deze tarije en schonk hem vervolgens zijn zegen, waarop de oude vorst den geest gaf. Darsa Alam, thans keizer, ging al spoedig met zijn gevolg op reis om zijn rijk beter te leren kennen. Bij hun omzwervingen kwamen zij bij een groot meer, dat zij wensten over te steken. Op de wijs van een Spaanse wals zong het gezelschap: Kami orang datang disini Denganlah Radja beramé-ramé Bergoembiralah rakjat sekali dengan selamatlah, dengan damai! Wij zijn hier gekomen Blijgestemd met onze vorst Wees verheugd alle volkeren Vanwege voorspoed en vrede I Tijdens het bestijgen van het statie vaartuig glipte de zegelring door een kleine onhandigheid van de vorst van zijn vinger en viel in het water. Ontzet nymph zit in een paarlemoeren schuitje in de vorm van een Garuda, voortge trokken door vier zwanen (angsa's) eveneens mythische vogels, die hier de vier hoeksterren verbeelden van het sterrebeeld Orion (de drie sterren van de s.g. Gordel van Orion zijn de Djoela- djoeli Bintang Tiga - deze nymph is Bintang Tiga; haar tivee zusters zijn Bintang Satoe en Bintang Doewa). zag het gezelschap het ongeluk ge beuren, want het zag dit als een slecht voorteken, het betekende onheil. Ijve rig zocht dus iedereen naar het ver loren kleinnood, doch alles was tever geefs. Darsa Alam beloofde toen aan ie dere man de helft van zijn rijk of aan elke vrouw zijn hart en zijn hand als beloning voor het vinden van de ring en bezwoer dit met een plechtige eed. Nauwelijks was het laatste woord van de eed uitgesproken of daar verscheen aan de wateroppervlakte een wonder schone vrouw, gezeten in een paarl- moeren scheepje, dat door een sneeuwwitte zwaan werd voortgetrok ken. Sprakeloos stond iedereen als verbijsterd naar deze verschijning te staren, terwijl de vrouw reeds voet aan wal zette, voor de vorst een eer biedig sembah maakte, waarna zij hem de ring overhandigde, terwijl zij het vol gende lied zong op de wijs van Stam boel II: Hier zingt Bintang Tiga Koning Darsa Alam toe. De golven zijn gemaakt door beschilderd katoen te bevestigen op ge golfd rotan en dit weer in twee pane len op bamboestokken. Deze worden heen en weer bewogenwaardoor een golfeffect ontstaat. Het geheel krijgt een dromerig-romantische stemming door afhangende drapeax van tulle. 10

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 10