X-MAS 1001 avonturen met de soetil Radio BOLLAND Brisbane calling Als een warme mantel ligt de hitte op het huis. Ik bedenk, zuchtend, dat het weer een snikhete Kerstmis wordt. Plumpudding en gebraden kip! De Kerstboom moet ik nog ergens uit de ,,bush" halen. Ergens buiten Brisbane is een vlakte vol in het wild groeiende sparreboompjes. Elk jaar haal ik daar mijn Kerstboom. Er zijn ook echt Indische tjemara's. Maar die worden gauw slap. Eens plantte ik, in een onbe zonnen ogenblik drie heel kleine dennetjes in de tuin. In de loop der jaren verander den ze in reuze bomen, vèr boven het huis reikend, kwistig denneappels rond gooiend. Er nestelen nu perkoetoets in, soms uit hun nest gezet door een brutale „magpie". Als ik niet kan slapen, luister ik naar het ru ziën van hun toppen. De nieuwe groeipun- ten vormen naar de hemel wuivende kruis jes. Soms wiegt zich op zo'n kruisje een „Wille Winkie", het staartje mal heen en weer zwiepend. Het is al weer veertien jaar geleden, dat ik Kerstfeest vierde in mijn huis aan de Coenboulevard in Soerabaja. En iets daar voor in de Nassauschool in de van Rie- beecklaan. Zelden heb ik het Kerstfeest zo innig beleefd als daér: vanuit mijn klas luisterde ik naar het zingen van de zesde en ze vende onder leiding van Nep de Krieger. „Onder de sterren, die heilige nacht!" Er was een aparte boom voor de kleintjes en de Fröbelschool zong: „Het staldeurtje kraakte, de os loeide zacht." Heel zuiver en innig. Mijn lange zoon was toen pas vier. En hij zong met een devoot stemme tje: - de os bloeide zacht!" Mijn eigen Kerstboom kocht ik op de passer aan de Coenboulevard. Baboe ging altijd mee en ik had aan elke hand een kleine zoon. Ze zochten elk een eigen boom uit en het kostte mij de grootste moeite tot een vergelijk te komen. Het rook er heerlijk naar denneloof en de zo nen vonden het een feest door al die laan tjes van dennen te kuieren. Dan komt er een „beroerde" tijd voor Soerabaia. Er wordt gemoord en geplun derd. De stem des vredes valt moeilijk te beluisteren. „Ben je- blij, mammie?" vraagt mijn oud ste zoon argwanend. „Je kijkt zo anders, wacht je op iets?" „Ja, ik wacht en ik zoek, want ik wil toch èrgens die stem horen. Als mijn klei ne jongens hun Kerstliedjes zingen! Als de grote lummels van de zevende invallen bij het: „Hoort, hoe het ju'lend Eng'lenkoor!" Zo tegen Kersttijd dwaal ik door de stad. In Woolworth zijn vele Kerstmannen, „The dear old gentleman goes on forever: patient, gentle and understanding." Boven hun hoofden deinen de veelkleurige ballon nen. De kleintjes lopen met piepers en toeters. Uit de microfoons schettert: „Oh come let us adore him!" Ik luister vergeefs naar de stem, die de kerstboodschap in glorie zal uitbazuinen. Bijna platgedrukt staat het grijzende, donkere vrouwtje over het uitgestalde speelgoed gebogen. Eén van de Oma's uit Bandoeng, Sigli of Bagan Si Api-Api. Se cuur bekijkt ze de speelgoed-autootjes waaronder een goudkleurige „Holden" met friction drive. Ik had hèm nog niet gezien. De schrale, pezige figuur néast haar. Al leen de jas toetoep ontbrak. „Ah, déze te duur toch, Nennèh!" Er groef zich een koppige trek om Nen- nèhs ingevallen mondje. „Kan wèl, als deze maand minder klóbot!" Ze knikken een drachtig. De gouden „Holden" verdwijnt in een bonte Christmas wrapping. Verslonden kijk ik naar de oude reticule (een echt stukje tempo doeloe), die Oma te voor schijn trekt. Voorzichtig fritselen de vin gers aan het schaarse bankpapier. „Wah, déze, dollars en ponden, ik wor kalang kiboet. Hoe kén, nèks meer over!" Maar leer Opa kennen! Éérst een enor me zakdoek, dan een oude, oude tabaks doos (zó uit de tijd van Jan Compagnie). En zowaar uit de plukjes warrige tabak komt een dollar note uitkijken. „That will make it" zegt monter de lady achter de counter. Opa glundert. Nu pas hoor ik de Stem in al zijn glorie. Tilly Breeman - Obdeyn Australië Wie niet sterk is moet slim zijn. Al is de hoofdpersoon in de litera- tuurschat der Indonesiërs niet overal de kantjil (maleis) of de pelanduk (ja- vaans), het loze dwerghertje, en al worden de slimme streken b.v. op Tjampa in Achter-lndië, toegeschreven aan de haas, en in de Toradja-landen op Celebes aan de spookaap, inhoud en structuur der verhalen zijn overal dezelfde. Dr. F. H. van Nerssen Stationsweg 143 tel. 0 70-60.17.03 Stationsweg 77 tel. 0 70 - 60.15.12 DEN HAAG Wij wensen onze cliënten een voorspoedig 1968 I In 1967 was U onze afnemer voor kron- tjongmuziek. gamelan. Indische songs, cow boyplaten, toppers enz. U kocht Uw artikelen tegen extra lage prijs, Grundig stereo meister van f 698, voor f 548,Radio grammofoonmeubelen Grundig Como en Mandello met f 100, KORTING! Alles goedkoper als ergens an ders Wij geven U in 1968 weer goede kwaliteit en banjak service. KOEL HAPJE VOOR DE WARME HUISKAMER Als meisje van een jaar of 10 her innerde ik me, dat mijn vader me vaak mee op zijn speurtochten naar ouwe boeken in de 2e hands stalletjes op de Petjinaan in Malang en de passer. Al tijd in de middaguren, het warmste deel van de dag, als ieder ander mens de koelte van slaapkamer of achter galerij zocht, zwierven wij rond in de hitte. Maar met wat een schatten kwa men we dan meestal (met de dogcar) thuis! Schatten waar het hele gezin nog jaren plezier van had. Even onvergetelijk als die litteraire escapades is de traditie die mijn va der dan altijd voor me had: Es-pod- ding bij de Chinees. Er was in de Petjinaan (vlak bij schoenhandel Raaff?) een smal pijpe- laadje waar een Chinees koude dran ken en vruchten op ijs verkocht. Zijn specialité: es-podding met leechi (lè- tji moest ik zeggen van Pa). Met de herinnering aan deze zaligheid op dat warme uur, verbeeld ik me dat die net zo heerlijk zou vinden straks, na een misschien iets te zware Kerst maaltijd, teveel banket en zoet. Zo maar een tropisch hapje, niet te zoet en ijskoud. Es-podding Maak op de gewone manier hoen- kwee-pudding. 1 pakje meel, 6 kopjes melk (ik neem half melk, half water), V/2 kopje suiker, een tipje zout, 1 klei ne eetlepel cacao. Alles tezamen glad roeren in koude toestand, dan op een laag vuurtje dik koken. Massa over gieten in 10 (naar gelang aantal gas ten en de grote van uw) kopjes of kleine Chinese kommetjes. Koud weg zetten. 2 blikken leechi in kleine stukjes snijden. De pudding serveren met 'n flinke kegel es-pasra (geraspt ijs, zo smakelijk te maken met de ijsmachine van Tino en Gijs), een stuk of wat leechi mèt saus. En last but not least: een ferme sliert dikke, zoete melk over alles heen. De puddinkjes moeten absoluut klein genoeg zijn om compleet met ijs en leechi geserveerd te kunnen wor den in een normaal Chinees komme tje. Kleine hapjes smaken veel exqui- ser dan enorme porties. Ook met Kerstmis! Moge het u wel bekomen! LILIAN DUCELLE. 20

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 20