Tussen niets doen en je suf piekeren DJAMBOE M!NTÉ Rob Vunderink heeft het u met zijn tweede puzzel wel behoorlijk moeilijk gemaakt, ik heb betoel kassian met u gehad. Als enige troost kan ik u ge ven: dit was gezond piekeren en het verdreef misschien voor een paar uurtjes de piekerans waar we geen oplossing voor weten, laat staan dat we daarvoor beloond worden. De zuchten en verzuchtingen waren niet uit de lucht en ze werden spon taan onderaan de oplossing gekrab beld: "Zéér moeilijk, deze puzzel", "erg moeilijk," en "te moeilijk voor mij," "Aduh sukar, puzzelnya. Tidah perduli, terima kassih!" en "Verschrik kelijk moeilijk, verander jullie motto maar in "tussen niets doen en nooit meer slapen!". En dan de moedigen: "Moeilijk, ik ben er niet uitgekomen, wel uren mee bezig geweest. Alstu blieft doorgaan met deze puzzels!" "Opgelost met behulp van Ned. en Ma leis woordenboek, puzzelwoordenboek, atlas, de buurvrouw en fantasie!" "Op gelost zonder woordenboek, maar met vrienden." En wat is het resultaat deze keer? ALLE GOEDE INZENDINGEN ONT VANGEN DIT MAAL EEN PRIJS Zoiets unieks is nog nooit bij een puzzelwedstrijd voorgekomen, gebeurt natuurlijk alleen bij Tong-Tong! Maar mocht u denken dat we na de prijs uitreiking meteen faillissement aan vroegen: er waren maar 4 helemaal foutloze inzendingen! Heel jammer als u door onoplettend heid het woord invult dat gevraagd wordt. B.v. gevraagd: musicus en u vult inplaats van "organist", weer mu sicus in. In Indonesië struikelt men tegenwoor dig over de toeristen, in onze puzzle deed u dat ook. Inplaats van '"pariwi- satawan" schreef u pariwi-si-tawan. Jammer. Waarde puzzelaars, we gaan welgemoed verder, puzzel III komt in het volgende nummer en is makke lijker, dus droog uw tranen en succes! Selamat Mej. L. H. Bouman, El. Brugsmaweo 1/405, Annelies Borgen, Talmalaan 34, Vlissingen, C. J. van Alphen, Escamp- laan 788, Den Haag, R. C. J. Brostow- ski, Stresemannlaan 1, Haarlem. U ontvangt een Tong-Tong waardebon van 25, OPLOSSING PUZZEL II Horizontaal: 1. Verwerkt, 8. Melodiek, 15. Pariwisa- tawan, 17. RK, 19 Samenpersen, 20. Mr. 21. Rek, 23. Tak, 24. Een, 25. Rik, 26. Otak, 28. Dek, 30. Beng, 31. Kimia, 32. Malam, 34. Rekel, 35. Edel, 36. Mensaap, 38. Kera, 39. Nar, 40. Pets, 41. Slop, 43. Nas, 44. Katode, 45. R, 46. Alaska, 47. Dar, 48. Laos, 50. Gril, 51. Ulo, 53. Odra, 55. Notaris, 57. ANWB 58. Mient, 59. Resia, 60. Andal, 61 Ilse 63. Lef, 65. Siti, 66. Nat, 67. Mal, 69. CTR, 71. geg., 72. On, 73. Beradenheid, 77. Ra, 78. Penggantun- gan, 30. Noodsein, 81. Organist. Verticaal: 1. Verroken, 2. RP, 3. Was, 4. Erat, 5. Rimau, 6. Kwek, 7. Tin, 8. Mae, 9. Etre, 10. Laser, 11. Owen, 12. Dan, 13. In, 14. Kerkglas, 16. Speels, 18. Ketida- kadilan, 20. Mineraalwater, 22. Kamer arrest, 25. Rekenkundig, 27. Kil, 28, Dans, 29. Kaas, 30. Bek, 32. Meteoor, 33. Malaria, 36. Medan, 37. Polis. 40. Pol. 42. Pal, 45. R, 47. Dominoën, 49. Stel, 50. Grif, 52. Obligaat, 54. Ane, 56. Asemen, 57. Ans, 62. Marge, 64. Steng, 67. Mens, 68. Lagi, 69. Chur, 70. Riga, 73. Bed, 74. Dan, 75. NTO, 76. Dan, 78. Po, 79. Ni. "Dag juffrouw". "Dag meneer." "Wat is dat juffrouw? Die halvemaanvormige lichtbruine dingetjes daarzo?" "Dat zijn gebrande cashewnoten me neer. Heel lekker. U mag gerust proeven hoor." "Zo-zo. Nooit van gehoord. U zei toch noten hè, vertelt U me eens, hoe groeien ze eigenlijk, net als pinda-noten onder de grond?" "Ik dacht van wel meneer. Maar ik zal het voor de zekerheid aan de baas vragen Juffrouw beent weg. Naar "el gefe", de chef, die zich er gens in de zaal breeduit, met z'n dikke buik en handen strategisch heeft opgesteld en kijkt als een generaal die een slagveld overziet. De juffrouw praat met hem, ik zie haar naar mij wijzen, "el gefe" knikt een paar keer nadruk kelijk met z'n heufdik denk bij mezelf: Laatie fijn zijn, hij is voor z'n ruige roodkoperen Juffrouw: "Ja hoor meneer, precies zoals ik dacht. Cashew noten groeien net als pinda's onder de grond. "Goed zo juffrouw en bedankt hè. Mag ik alsjeblieft 2 ons van die grondnoten hebben?" "Alsjeblieft meneer." "Dag juffrouw". "Dag meneer." G.H.B. Laat mij nou altijd gedacht hebben, dat djamboe minté- vruchten aan een boom groeien! Hoe kom ik daar nou bij! Na al die duizenden en duizenden die ik in Djapanan en vooral Madoera heb gezien? Fout! Driewerf fout! Ze groei en net als pindanoten onder de grond. N.B. Djamboe minté (Meté), djamboe monjet, gadjoes, Atjeh- noten, apenoten, Westindische olifantsluizen. Anacardium occidentale L. familie Anacardiaceae. De VRUCHT heeft min of meer de vorm van een nier en zit op een verdikte, peervormige, sappige vruchtsteel ont staan uit een vergroeiing van bloembodem en bloemsteel. Eetbaar (roedjak

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 11