19e Pasar Malam Besar in Den Haag: "Indischer dan ooit...." 10 dagen lang tropisch feest in gemoderniseerde Houtrusthallen Topartiesten, levende gamelan-muziek, krontjong, Balinese en Javaanse dansen Doe mee aan onze voordrachtwedstrijd: vertel een verhaal of een mop op z'n 'Indisch', in 't 'petjok': er zijn prijzen van 500,—, f 200,— of f 100,—, In de jury o.m. de van radio en TV bekende Wieteke van Dort. Vraagt vrijblijvend inlichtingen en/of het wedstrijdformulier. EN: DÉ GROTE ATTRACTIE VAN DE PASAR MALAM BESAR IN DEN HAAG: ZILVERBEWERKERS (u weet wel, van het bekende Yogya- en Kendari-zilver) EN LEERBEWERKERS UIT KOTA GEDÉ (bij Yogya), in samenwerking met CRM en de Indonesische Ambassade. ALLE INLICHTINGEN EN GRATIS GEÏLL. FOL DER: Stichting Tong Tong, Delistraat 32, Den Haag. Telefoon 070-46 66 24 Kantoor: van 12.00 - 17.00 uur. Neem geen risico, bestel nu vast uw entree biljetten: Volwassenen slechts f 5,kinderen tot 12 jaar slechts f 1,50, 65+ (van maandag t/m donderdag) slechts f 2,50, groepen van 20 of meer personen f 3,75 per persoon. Te bestellen door storting van het verschul digde bedrag, vermeerderd met 1,50 porto- en administratiekosten, op giro 75 83 89 t.n.v. Stichting TONG TONG, Den Haag.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 13