INDISCHE ENGELANDVAARDERS Met de Boeing 747 (jumbo jet) onder geleide van Amsterdam naar Jakarta en terug. prijs inclusief visum f 1750,per persoon Ook de Militaire Luchtvaart van het KNIL kent haar Indische Engelandvaarders. Vallend onder de definitie van de Engeland-vaarder, (zie TT nr. 13 d.d. 15 febr. 1977) in het artikel van de hr. J. J. Nortier kan ook worden gerekend de toen malige Vaandrig kv. vlieger-waarnemer F. Pelder. Hij maakte vanaf het begin van de oorlog op 8-12-1941 deel uit van de afd. Vlgtgr. V (2VLGV) o.l.v. de legendarische jachtvlieger kapt. J. P. van Helsdingen. Hij vloog de Brewster- Buffalo en het eerste treffen met de vijand vond plaats boven Singapore. Na vele en hopeloze gevechten was de ML uiteindelijk uitgeschakeld en bevond Pelder zich te Bandoeng. Het is zaterdagmiddag 7 maart en de vier laatste Brewsters o.l.v. van Hels dingen hebben hun tocht gemaakt waarbij Jaap van Helsdingen sneuvelt (zie TT nr. 16 17 d.d. 1 en 15 maart 1976). Er komt bevel dat wapens moe ten worden ingeleverd want de vol gende dag zal de capitulatie zijn. Pelder gaat naar het meer van Penga- lengan, waar hij een Catalina van de MLD aantreft; het blijkt dat het vlieg tuig niet kan opstijgen, omdat voor zijn gewicht het meer te smal is - hoogte en gladheid van het water spelen ook een rol. Met de cdt. van de Catalina spreekt Pelder af om eerst benzine te dumpen, daarna naar Pameunpeuk te vliegen alwaar hij klaar zou staan met benzinevoorraad om dan mee te kunnen vliegen naar Australië. Na eindeloos veel moeite komt Pelder in Pameunpeuk aan. Het is zondag morgen 8 maart. Hij begint meteen benzinedrums naar de kade te rollen en om 9 uur komt de Cat. over vliegen maar doet geen poging te landen. Later krijgt Pelder toch een telefoontje van de Marine-vlieger van uit de landingsplaats aan het meertje van Lèlès. Pelder verwijt hem dat hij zich niet aan de afspraak heeft ge houden. Antwoord: de branding is te hoog. Pelder: er was géén branding en van die hoogte kan je dat niet be oordelen. Antwoord: dat zijn marine zaken, daar heb je geen verstand van als landmachtvliegerPelder is toen maar gaan slapen want hij heeft de hele nacht gereden, 's Middags wordt hij wakker omdat de vernie- lingsploeg de landingsbaan aan het vernielen is en druk bezig is de aan wezige Lockheed 12 Electra vliegtui gen onklaar te maken door de wielen in te trekken. Bij één kist lukt het niet want de accu's waren niet aangeslo ten. Bij Pelder ontstaat het plan te ontsnappen en krijgt hierbij gezelschap van een Canadees, een Nieuwzeelan- der en twee Australiërs. Gezamenlijk besluiten ze de enige nog intact zijnde Lockheed nr. L 201 vliegklaar te ma ken en tanks in te bouwen - als 2e bestuurder zal de Canadees fungeren, die eerder een Engels jachtvliegtuig heeft gevlogen en boven Bandoeng is uitgesprongen. Er worden 2 vleugeltanks uit andere vliegtuigen gesloopt en in de kabine vastgezet en met bamboe vastgesjord. Provisorisch wordt een leiding aange legd van deze tanks via een hand pompje door een raam naar buiten en De opgekalefaterde L. 201, waarmee Vdg. Pelder z'n Bronzen Kruis van Verdienste haalde, op Colombo in reparatie. vastgemaakt aan een geopend tank deksel in de vleugel - daarna werd deze opening zo--goed mogelijk dicht geplakt met plakband - de motoren worden proefgedraaid - alles is OK. Op maandag 9 maart start Pelder met zijn ploegje - velen smeekten om mee te mogen gaan, maar Pelder heeft het maximum aan belading inclusief zijn groepje, dat hem heeft geholpen. Hij vliegt niet hoger dan 300 meter ivm. ontdekkingsgevaar en vliegt langs de zuidkust van Sumatra via Padang en landt te Medan. Dit gaat gepaard met wat moeite want op de grond denkt een ieder dat het een Japans vliegtuig was. Maar na drie kwartier is het dan zo ver en worden hindernissen weg gehaald - landt Pelder en stelt zijn vliegtuig gecamoufleerd op. Per auto gaat hij naar Prapat bij het Tobameer om zich te melden bij Generaal-Ma- joor R. T. Overakker, commandant van de KNIL-troepen in Noord-Sumatra. Verslag wordt uitgebracht en het ver zoek gedaan de voorraad benzine op het vliegveld Lho'nga nabij Kotaradja niet te vernietigen totdat zij vertrokken zijn. De generaal geeft Pelder codes en geheime stukken mee voor Ceylon en wenst hem geluk. De nacht wordt doorgebracht in Medan en ze logeren in hotel de Boer. Dinsdag 10 maart wordt gebruikt om de verdere vlucht goed voor te be reiden. Op het KPM kantoor vindt men een kaart uit een schooltas waarop de koers wordt afgezet: 300°. De kist wordt helemaal gecontroleerd en het kompas opnieuw gecompenseerd. On dertussen is er. veel Japans vliegver keer maar hun vliegtuig wordt geluk kig niet opgemerkt. Woensdag 11 maart start Pelder naar Lho'nga en landt daar even voor tie nen. Om 10 uur precies vliegt een Japanse verkenner heel hoog over ziet het verdekt opgestelde vliegtuig niet. Dan wordt de Lockheed vol ge vuld met benzine. Extra blikken benzi ne worden meegenomen plus een blik olie. Voor de afgenomen benzine moet Pelder nog 'n bon in triplo tekenen!! En dan start hijmaar de eerste keer mislukt deze - de kist is te zwaar en het staartwiel fungeert niet best. De tweede keer komt hij los van de grond en gaat rakelings lang de boomtoppen richting zee in de hoop dat geen Jap hem achtervolgt. Ze vliegen met kompaskoers 300° richting Madras in Br.-lndië, rekening houdend met de noord-oost passaat, zodat zij in geen geval Ceylon zouden missen. En dan vliegen ze lange uren over de Indische oceaan met een klein twee motorig vliegtuigje - voor zo'n onderneming geheel ongeschikt - met een geimproviseerd benzinetoevoer- systeem - en enkele bladen uit een schoolatlas op schootRuim 1500 mijl met alleen de zee onder zich! Eindelijk, na ongeveer 10 uur te heb ben gevlogen, vliegen zij tegen de schemering land aan, maar wat is het? India of Ceylon? Overal hangt zwaar onweer maar ze vinden Colombo - er liggen oorlogsschepen in de haven en Pelder schiet twee rode lichtkogels af als herkenningsteken. Ze worden ge lukkig niet beschoten. Het wordt al donkerder en Pelder wil de L-201 op een renbaan landen als hij een RAF vliegtuig ziet, op weg maar het vlieg veld te Colombo. Ze volgen het en kunnen veilig landen. Pelder wil terstond met enkele Catali- (lees verder volgende pagina) vertrek: 2 juni a.s., 28 juni a.s., 4 juli a.s. terug: naar eigen keuze want de tickets zijn 1 jaar geldig. Ook individuele retourvluchten met stops in Bangkok, Singapore en Colombo mogelijk. Nadere inlichtingen bij: "De Stichting De Nieuwe Brug" telefoon: 070 - 45 03 88 van 10 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur. tel. 070 - 60 67 28

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 14