REISBRIEVEN VAN BARTMAN (VIII) BALI (vervolg) BUITEN Ik mag erg graag buiten zijn, "op het land" waar het leven goed is. Soera- baja-stad is erg aardig, maar wel heet, stoffig en rumoerig en zodra ik ook maar even de kans schoon zie, smeer ik 'm. Op een vroege morgen (nog steeds het mooiste deel van de dag in In donesië) liet ik mijn auto stoppen in de buurt van de suikerfabriek Kebon- Agung bij Malang. De campagne was er in volle gang en dat kon je ook goed ruiken aan die typische zoete geur afkomstig van kokend suikerriet- sap. Ah, de fabriek is aan het "giling". Dan denk je aan vroeger: maalfeesten, slametan, openluchtbioscoop, gamelan, veel sate kambing en dansen! Nog staat in Kebon-Agung alles op de oude plaats; de fabriek, de huizen der employé's, de besaran. Hier heb ik als kind een paar keer gelogeerd bij de familie Franken. Hij was administra teur; de heer Martens chef-aanplant. Ik heb op Kebon-Agung heerlijke da gen doorgebracht. Met de Buick Six maakten we lange tochten naar berg plaatsen, waar we verse groente koch ten en djeruk keprok "rijp-aan-de- boom". Nu was ik er weer in oktober van het vorige jaar; heb nog een babbel kunnen maken met Javanen op het veld, bezig met "nebang tebu" (riet snijden). Eigenlijk wel gek: riet "snijden", aanhouden van eerste en tweede "snit", een toezichthouder op dat "snijden" noemt men een "snij- velder", een "snijtuin", etc. Maar sui kerriet wordt, althans op Java, bij mijn weten, niet gesneden. Als ik het mij goed herinner, werd vroeger met een houweel de aarde onder en om een rietpol- of stoel weggegraven, waarna zo'n pol kon worden omgeduwd en de stengels loskwamen. Geen stukje van de penwortel, en daar zit de meeste suiker in, mocht in de grond blijven zitten. Vervolgens werd met een arit de stengel van top, aardkluiten en zij wortels ontdaan en op een hoop ge gooid. Nu gaat het, zoals ik heb ge zien (en gefilmd) anders. Er komt geen houweel aan te pas. Eerst worden de stengels om ze a.h.w. los te wrikken, een voor een krachtig heen en weer geschud en vervolgens gewoon uit de grond getrokken. Misschien is deze methode mogelijk, doordat er minder diep wordt geplant? Ik heb weer op verse tebu gekauwdl Ja ja! Enak legi hoor! Naast de rietvelden was men aan het ploegen. Nog steeds op de oude ver trouwde manier. Een tani halverwege kniehoogte in de vette modder tjom- pend, sturend een antieke Javaanse wloekoe, getrokken door een span ge duldige sapi's, zebu's of kebo's. En de boer, hij ploegt maar voortJóóó... jóó... jóó-grrrr,grrr,grrr Vroeger liepen in het kielzog van een ploegman een hele renteng reigers, koontools, die alles netjes wegpikten, door het kouter aan levend ongedierte omhoog gewoeld: engerlingen, tja- tjings (sorry: cacings) orong-orongs en wat al niet meer. Ik heb ook de brutale djalaks gemist. Op hoorns en karbouwerug reden ze parmantig mee, af en toe een vette "tjaplak" wegpik kend. Waar zijn die vogels toch alle maal gebleven? Voorgoed verdwenen. Hier ploegen, de grond klaarmaken voor beplanting, iets verderop oog sten. In Europa iets onmogelijks. Even min als het mogelijk is b.v. een tak te vinden waaraan èn knoppen, èn bloe men, èn vruchten voorkomen. In de tropen is dat heel gewoon. Ik ga ook graag even op een galangan lopen, om de rijpe padi-aren langs m'n broekspijpen te voelen strijken en te horen ritselen. Met veel moeite ben ik erin geslaagd een dermènan te ma ken, d.i. een fluitje gesneden uit een padihalm. En ik vind een doodgewone toeri, groeiend op een galangan nog steeds de moeite waard om naar te kijken. Spierwitte, grote, prachtig ge vormde vlinderbloemen gevat in een zetting van fijn, lichtgroen blad, kern- bang toeriEr was daar ook een veldje, waarop krahi groeide, d.i. een soort komkommer. Toen niemand in de buurt was, o ja, en dat was heerlijk fris en knappend! In een kali hadden een paar "tolé's" de grootste lol, door telkens uit het water te kruipen om er vervolgens met een aanloop weer in te duiken. Het was prachtig om te zien hoe die brui ne, glanzende huid, harmonieerde met de kleur van het water. Toen ik weer bij de auto was, plofte er achter mij iets op de grond; een rijpe asemvrucht met brosse schil. Er staan^daar, aan beide kanten van de weg, mooie asembomen. We zijn ver der gereden, via Pakishadji naar mijn geboorteplaats: Kepandjen. Tegen woordig schrijf je dat zo: Kepanjen. Een onbelangrijk plaatsje, maar met een vrij grote veemarkt. Die ik natuur lijk heb gefilmd. Sterke zebu's, sapi s en natuurlijk ook de cow-boys van Kepandjen: Madoerezen met felle o- gen. Niet met een Colt .45 tegen de dij (for a quick draw), maar bewapend met een vervaarlijke boeloe ajam. Dat alles weer eens te zien en te her beleven vind ik veel leuker dan een morgen te lanterfanten op Tunjungan I G. H. BARTMAN HOE RIJK TE WORDEN EN TWEEMAAL TE LEVEN Er zijn misschien wel behoorlijke ma nieren om rijk te worden, maar wij houden ons thans bezig met manieren die God niet met welgevallen gade slaat. Toch zijn er in Indonesië vele lieden, die zich daaraan niet storen en dié er niet tegenop zien terwille van rijkdom hun ziel aan Satan of andere duivels te verkopen om aardse rijkdommen te verwerven en zich te verzekeren van een tweede leven, ook al is dat niet in menselijke gedaante. Men kan dit tweede leven doorbren gen als Ngipri (slang), Nyegik (beer) Negtek (aap) of een ander dier. Om zich van rijkdom en een tweede leven te verzekeren begeve men zich naar zekere plaatsen waar dit gebeu ren kan, bijv. naar Turesmi (in het Cirebonse), Pulau Seprapat (midden Java) of naar de Gunung Kawi (Oost Java). Maar een der meestbefaamde plaatsen waar dit duivelswerk zich kan voltrekken is Wegil, een desa in Sukolilo (Pati). Daar kan de man die naar aardse rijkdommen haakt de wa ker van een heilige plaats ontmoeten, genaamd Kuncen. Deze is de hoe der van Kimo Gelung, een mysterieus voorwerp dat vocht voortbrengt. De gegadigde naar rijkdom moet nasi ketan eten, gemengd met het "speek sel" dat Kimo Gelung 2) voortbrengt. De nasi ketan moet vervaardigd zijn van wilde rijst, die tijdens het opgroei en niet verzorgd is. De candidaat wordt vervolgens uitge nodigd een stuk moerasland Ba- long") 3) te kopen. Dè Kuncen is be reid daarvoor te zorgen en het wordt hem dan ook meestal toevertrouwd door de aanstaande rijkaard. Is dit alles geschied dan zal de candidaat spoedig merken dat het met hem voor de wind gaat: hem lukt alles, zijn handel breidt zich uit en zijn rijkdom men stapelen zich op. Er wordt wel van hem verwacht, dat hij zijn dank baarheid toont door giften ten behoe ve van Kimo Gelung, op straffe van het wijken van de betovering, want dan wordt hij weer net zo arm als hij tevoren was. Als zijn stervensuur nadert vertonen zich de tekenen van het voorkomen van het dier, waarin hij zal worden getransformeerd: aan de ellebogen en achter de oren vertonen zich bijvoor beeld schubben als van een slang, wanneer de reïncarnatie in een slang zal plaatshebben. Maar ook de slang zal eens sterven en dan is er voor goed een eind gekomen aan alle vorm van leven voor de man, die heil zocht bij boze geesten om zijn succes in de wereld te vergroten. Zijn ziel gaat naar (lees verder volgende pagina) 18

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 18