BOEKHANDEL TONG TONG TOKO MAS INDONESIA (Nahasa B V.) Indische Familienamen WANNEE OUDE INDISCHE BOEKEN Van elke titel slechts één exemplaar. Wie vorige keer achter het net gevist heeft, hopen we dit keer te kunnen helpen! Anthonie van Diemen, K. Norel Nacht over Java, Fabricius Amok, M. v.d. Hilst Oogstland, Montanus 't Rimboekind, F. de Clerq Zubli Salamat, Rosa Kuhle-Degeler De waterval, A. Mackenzie Grieve De verre weg, Hans Martin f Opium Kongsie, de rode draak, Schrauwen f Goudland, H. Penning f Javaan en Chinees, Mevr. Scholting Op last v.d. Heeren Zeventien, W. van lependaal De berggeest van Mendanang, J. C. Mollema f Johan Maurits van Nassau, Paul Setubal (historische roman uit uit de Holl. bezetting van Brazilië) Schemeringen van het oerwoud, Pier Rimba Haan De dappere Makassaar, F. v.d. Dungen Dispereert Niet, K. Norel Machtig Holland, A. den Hertog Hariati, Ina Ratoe Wijsheid en schoonheid uit Indië, H. Borel Vrouwen lief en leed onder de tropen, Therese Hoven Delianen, H. Gorter 8,50 8,50 8,50 8,50 6,50 10, 8,50 10, 10, 8,50 5,— 8,50 8,50 10, 10, 7,50 10, 7,50 8,50 10, Met groot verlof, A. C. de Gooyer Njai Blanda, Melantjong f We vlogen naar Indië, A. Viruly f Over de grenzen, Tine Bonnema Tournee, van Assumburg Kartini, Maeie v. Zeggelen f Eiland der demonen, Fabricius f 10, 10, 12,50 10,— 12,50 6,50 8,50 10, 12,50 Indonesisch Juweliersbedrljf Diamantair - lid v.d. Diamantbeurs. JUWELEN 22 KARAAT GOUD GEZETTE BRILJANTEN Ringen: marklesringen, 13, 18, 20, 26 briljanten. Elisabeth model 23 bril janten. Slagrlngen rozet, rijringen, fantasie etc. Armbanden Stijve armbanden met een, twee, drie rijen briljanten, ster model, rozet model, slangarmbanden etc. (ook verkrijgb. schakel model). Markieshangers: Druiventros, ati, wadjik, peer, rozet etc. Markiesoorknoppen: eensteen tjengkeh model, ster model, rozet etc. NIEUW: 22 KARAAT EN 24 KARAAT GOUDEN SIERADEN Kronchongringen, trouwringen, ringen met echt robijn, saffier, Jade (giok), smaragd en CATS EYE. Verkrijgbaar losse stenen, biduri pandan. kalung model padl, terate, bidji ketimun klassiek, blokjes etc. mainan met edelstenen, grote ronde hanger met Chinese letter, ati, anker munt (ringgit mas), Kruis Kuku matjan vishangers etc. met of zonder steen, tjengkeh, kriool, Shanghai clips peppers etc. grote brede Sriklt, rantai, pllntiran, muntarmbanden, kronchong, tractor armbanden, slangarmbanden etc. DOOR EIGEN IMPORT EN FABRIKAAT: 30-40% LAGERE PRIJZEN Amsterdam Oud Zuid - Albert Cuypstraat 142 - Telefoon 020-71 87 28 na 17.00 uur telefoon 020-7216 28. Ringen Halsketting Hangers Oorknoppen Armbanden Pension Bandoeng, J. Melis f 10, Blank en Bruin, Helge Kaarsberg f 10,— De Jagers van de Tamrivier 8,50 De makelaar en ik, Abr. Exodus f 10,— Onder de zon van Nw. Guinea 8,50 Liefde en noodlot op Borneo 10, In de ban van de tropen, P. Korthuys f De aarde van Deli, Willem Brandt f 17,50 Drie en dertig jaren op Java, Dr. C. W. Wormser f 12,50 Frans Junghuhn, Wormser f 15, Nederland in de Oost, Mr. W. F. Treub f 30, Insulinde, Dr. C. J. J. van Hall 22,50 Konink. Paketvaart Mij, Alfabetische gids van havenplaatsen en reden f 27,50 Wings across Continents (A'dam-Bativia) Rusman f 10,- Daar werd wat groots verricht, Mr. W. H. v. Helsdingen 30,- door D. A. Visker Genealogische inleiding tot de kennis van geslachten uit het vroegere Ned. Indië. Met index. f 4,95 porto f 1,75 BOEKHANDEL TONG-TONG Ten behoeve van opstelling familie stamboom, contact verzocht met naam genoten door: E. B. L. van den Worm, Multatuliweg 48, Delft; tel. 015-56 70 31. Deze nieuwe rubriek dient UITSLUITEND voor: Opsporing of informatie over personen. Bekendmaking van bijeenkomsten, reünies en alle NIET- COMMERCIËLE gebeurtenissen. Inlichtingen over diverse onderwerpen. Gratis aanbiedingen niet tegen geld of anderzins. Alle oproepen onder deze rubriek met duidelijke opgave van naam en adres. Voor abonnées en niet-abonnées geldt het tarief f 5tper oproep/aanvraag. REDACTIE TONG TONG. EXTRA BEWIJSNUMMERS UITSLUITEND TEGEN BETALING I Ie Vraag: Wie kan mij helpen aan het adres van de heer H. Lansdorp, tot 1948 wonende te Halfweg en daarna mogelijk geëmigreerd naar de V.S. Hij had twee kinderen, Louise en Robbie. 2e vraag: Kan iemand mij vertellen of in Salatiga het gebouw "Djoen Eng" nog bestaat? InlJ. R. Mellema, Burg. Bickerstr. 32, Diemen. "In verband 'met het 50-jarig bestaan van het CANISIUS COLLEGE te Dja karta zal op zaterdag 25 mei a.s. te 14.00 uur een reünie worden gehouden in de Gouden Wieken, Scheveningse- weg 37 te Den Haag. Opgave voor deelname aan J. J. W. Dubois, Peppel laan 5 te Dordrecht, tel. 078 - 6 21 45." I.v.m. stamboom onderzoek van de ge slachtsnaam Geeraths zoeken wij het tegenwoordig adres (indien nog in le ven) of inlichtingen van Frans Bisschop Wijnveldt geb. 4 november 1908 te Surabaia, Inl. aan Mevr. C. H. Wer- muth-Geeraths, Joh. Strausstraat 27, Halsteren, telef. 01641 -2599. letters), rangen en functies van militai ren en bemanningsleden van de 3e en 5e Afd. Vliegtuiggroep VI (Verkenners- afd. Koolhovens FK-51) in de oorlogs periode van 8-12-1941 tot 9-3-1942. Namen van commandanten en enkele vliegers/waarnemers zijn bekend maar meer info is benodigd om tot een goe de beschrijving te komen. Brieven te richten aan Lt. Kol. b.d. O. G. Ward, Sectie Luchtmachthistorie Vlb. Ypen- burg, Rotterdamseweg 35, Rijswijk ZH. BETAAL PER GIRO NIET PER BANK. VOOR ONZE ADMINISTRATIE IS DE GIRO MAKKELIJKER De Sectie Luchtmachthistorie Klu. vraagt om inlichtingen t.b.v. de ge schiedschrijving ML/KNIL. Wie herin nert zich nog namen (liefst met voor- Al Uw stencilwerk vlot en voor delig verzorgd door TONG-TONG Prins Mauritslaan 36, Den Haag, telefoon 070 - 54 55 00 54 55 01 22

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 22