Zomer-editie Tong-Tong Mijn grootvader Meyer Juwetieróbedrijl 't Carillon "Kreta Setan, de duivelswagen" TONG-TONG op 15 juni met nr. 20, 21ste jaargang op 15 juli met nr. 1, 22ste jaargang op 15 aug. met nr. 2, 22ste jaargang 1 JUNI A.S. DUS GEEN TONG-TONG. 15 JUNI WEL Tel. 070-45 11 45 Thomsorilaan 108 Den Haag Fabrikant van alle Indische sieraden in 22 en 24 karaats goud. Markiesringen Zware halskettingen Schakelarmbanden Slangenarmbanden Slangenringen Krintjing armbanden Briljanten ringen Briljanten oorknoppen Kabaja Spelden Trouwringen Sebelah rotan armbanden DOOR ONS FIJNE HANDWERK BRENGEN WIJ DE MOOISTE COLLECTIE VAN NEDERLAND. door F. F. Habnit 50 jaar Autohistorie in Ned. Indië Prijs f 65,— Porto f 6,— Bezichtigt de "Krèta Setan" stand met mooie foto's op de Pasar Malam Amsterdam, R.A.I. 18-19-20-21-22 MEI. Gratis Java Motor Club Sticker! Het boek is vanaf 25 mei in Boekhandel Tong-Tong verkrijg baar. Prins Mauritslaan 36, Den Haag is de naam voor het Indisch Tijdschrift de Uitgeverij de Boekhandel en Toko Maar NIET voor de Pasar Malam Den Haag. Wij hebben daar to taal geen bemoeienis meer mee en het is dus verkeerd om zoals vroeger te spreken over "De Tong-Tong". Dit geeft alleen ver warring. Wilt U ons s.v.p. niet meer over pasar malam zaken bellen? Qjr Tong-Tong Ook dit jaar komen we i.v.m. de vakanties met Tong-Tong uit in de z.g. "Zomer - edities". Dat wil zeggen in de maanden Juni, Juli en Augustus één dubbel nummer, i.p.v. twee maal normaal. Tong-Tong verschijnt dan Dan weer gewoon op 1 September en 15 September enz. In Januari '78 zoals elk jaar ook maar één editie omdat het Kerstnummer altijd een dubbel nummer is. RECHTSTREEKS VANAF AMSTERDAM NAAR JAKARTA/MEDAN RETOUR V.Af 1.750,— TICKETS 1 JAAR GELDIG. Inlichtingen bij: ORIENT TRAVEL B.V. Singel 512 - Amsterdam - Tel. 020-23 74 84 (4 lijnen) - Telex 15275 m van de theecultuur te Waspada (Garoet) Met diepe ontroering las en herlas ik de door Rijklof van Goens ingezonden bijdrage in Tong-Tong no. 6 van 15 ok tober 1976 over "Meyer, pionier der theecultuur", die mij indertijd (ik was toen nog geen abonnee van Tong Tong) door een schoolkameraad uit die jaren, Alex Denninhof Stelling van de onderneming "Arinem" te Garoet en kleinzoon van de zoveel omschre ven heer Holle, werd toegezonden. Graag zou ik hier nog even op te rug willen komen, want deze oude heer Meyer (zie foto) en ten rechte door "STATES" betiteld met de voorletters R. F. N. oftewel Roelof Fre- drik Nicolaas, (namen, mij door de heer D. A. Visker, die met zoveel toe wijding en initiatief het waardevolle boekje "Het Indisch Familie Archief" heeft samengesteld, werden opgege ven), was mijn Grootvader, voor wie ik altijd veel ontzag heb gehad. Naast zijn druk zakenleven had hij vele lief hebberijen, kweekte de prachtigste ro zen, zeldzame orchidëen, planten- en boomsoorten. J. H. W. en W. Meyer waren zijn zonen en inderdaad agenten van toenmalige Veembedrijven aldaar, maar van wie de juiste gegevens mij nog niet be kend zijn. Ik ben een dochter van W. Ch. Meyer, jongste telg uit dat gezin. Nadat Grootpa zich uit de zaken had teruggetrokken, nam mijn vader het beheer van "Toko Meyer", gelegen aan de Stationsweg tegenover het gro te Hotel "Papandajan" op zich. "Was pada" is niet meer, maar blijft zijn legendarische naam voor ons behou den. Evenals Denninghof was ook R. v. Goens een schoolkameraad van mijn twee broers - de door R. v. G. bedoel de kleinzoons - waarvan de oudste, kort voor zijn eindexamen Handels school te Batavia, is overleden en zijn jongere broer Chr. Meyer, ex-deur waarder bij de Raad van Justitie te Batavia, vorig jaar te Amersfoort is gestorven. In het kort dus deze sa menvatting. Alvorens dit stuk te beëindigen zou ik graag DANK willen zeggen aan allen die mij - onbewust - teruggevoerd heb ben naar een wereld vol dierbare her inneringen en een onvergetelijke jeugd. Ik ben blij en héél erg dank baar A.V.M. (Zijn kleindochter) 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 3