PUZZEL III TONG-TONG BIKKELS - BIKKELS - BIKKELS 11 is de naam voor het Indisch Tijdschrift de Uitgeverij de Boekhandel en Toko Maar NIET' voor de Pasar Malam Den Haag. Wij hebben daar to taal geen bemoeienis meer mee en het is dus verkeerd om zoals vroeger te spreken over "De Tong-Tong". Dit geeft alleen ver warring. Wilt U ons s.v.p. niet meer over pasar malam zaken bellen? Dir. Tong-Tong RECTIFICATIE Per abuis werd door de zetterij onder "Reisbrieven van Bartman" (VIII) (TT nr. 18) het kopje "Bali" gebruikt. Het verhaal speelde echter niet meer op Bali, maar op Oost Java. Voor jonge, lenige of oude, stramme vingers een gezond tijdverdrijf Toko Tong-Tong heeft ze: 6 bikkels plus bal f 5,inclusief porto f 6,20 DIPANEGARA door Johan Fabricius Een boeiend verhaal over de Ja- va-oorlog 1825-1830, verteld in de vorm van brieven en rappor ten. f 32,50 f 4,— porto. DE 1000 VAN AMAHEI De lotgevallen van een groep krijgsgevangenen op Ceram in de vorm van een gestencilde bundel, door kapt. R. Korteweg. f 5,— 1,70 porto. Voor de afwisseling dit keer een DOORLOOP puzzel, door onze abonnee Me vrouw J. H. Droop, erg knap in elkaar geknutseld, speciaal voor Tong Tong. Er zitten ogenschijnlijk makkelijke woorden in, maar de moeilijkheid is dat het aantal letters per woord niet is gegeven. Uw enige houvast is: horizontaal bevat 30 letters, verticaal 22 letters. De woorden liggen naast elkaar, overlappen el kaar niet met de laatste letter. Het lijkt ons het makkelijkst wanneer u zelf een rechthoek tekent van 30 x 22 hokjes. (Dus 30 hokjes lang en 22 hokjes hoog). Succes De oplossing moet uiterlijk 20 JUNI binnen zijn op de redactie. HORIZONTAAL: 1. Indisch blad - devies ervan; 2. Pret, grootvader, liefdegod, fel, sterke drank, merk benzine, vogel; 3. Spil, specerij, schoeisel, openbare verkoop, afkorting van Roderik; 4. Afkorting v. luitenant, gewoonterecht, vroom en streng, houtsoort, millimeter, een zekere, vis (Indon.) hoofdstad Midden-Java; 5. Europeaan, vaar tuig in Mplukken, ontleedkunde, mededinger, Stoomschip, opgerold blad; 6. Einde, in staat zijn, televisie, koe (Indon.), zangstem, korte regen, plaats; 7. La waaimaker, iemand, die alleen aan zichzelf denkt, kroonprinses, pond sterling, overval, verwonding; 8. Medicijn, licht gekleurde sigaar, gepelde gerst, indien, kleur, kinderkleding; 9. Vader van Beatrix, ten nutte van (afgekort), Ind. civetkat, rubber, vlug, teug, onderofficier; 10. Droombeeld, speelgoed, toevluchtsoord, gat in berg na een uitbarsting, stad in Zwitserland, eetbenodigdheid; 11. Me vrouw (Indon.) uitwerking, 1e letter alfabet, zeilvaartuig, titel, stekken, Javaan, hoen; 12. Pittig bijgerecht bij rijsttafel, lectori salutem (afgekort), voorwerp, Egyptische zonnegod, dwaas, schrijver, persoonlijk voornaamwoord; 13. Rund, radio-station in Indië, kippenproduct, tabak, jongen (Indisch), Europese trein, vis, Majesteit; 14. Vlijtig, medelijden hebben, manier, in elkaar, verpakkingsmateriaal, oud (Indon.); 15. Meisjesnaam, Godsdienst, vrouw van Adam, hokje, rad, pit, afkorting v. Daniël; 16. Maaltijd, scheepswerktuig, stad in Z. Frankrijk, voornaam van Baba, martersoort, indien, bonnetje, ernstig; 17. Hersenschim, hetzelfde, parool, 3 (Italiaans), vrouwendracht in Indië, vat, bergplaats; 18. Cum Suis (af gekort), gevaarlijke kans, spleet, notabene, sinds, pas op (Maleis), hij die afdaalt; 19. Koningin Regentes, praatjesmaker, gedachtenloze opvolging, apendans in Bali, Egyptische God met ramshoorns, zat zijn van iets; 20. Nederig, trek, Jongensnaam, groot in lengte, bedevaart in Arabië, Heilig Schrift, grootste G.G. van Indië; 21. Muzieknoot, licht bier, eilandengroep, verouderd, delfstof; 22. Vo gel, vis, medewerker Tong-Tong, schreeuw, Indisch bloempje, gedurende. VERTICAAL: 1. Oprichter Tong-Tong, zijn gade; 2. Windstreek, zoon van Adam, kleding, te eniger tijd, een der zintuigen; 3. Kloosterzuster, slede, op die plaats, die niet kan lopen, buitengewoon, indien; 4. Wijk in Batavia, heilige (afgekort), op dit moment, getij, spil, inktvis, opening; 5. Voegwoord, eiland W. Indië, mineraal, hars voor de wegen,lisbloem, overwinning; 6. Eindigen met wat op 't bord is, rondom, klip, Indisch gerecht, kippenproduct, nogeens; 7. Titel boek van Zola, met name (afgekort), opbergplaats, lengtemaat, speelgoed, stad in de Franse Rivièra, baan bij balspel; 8. Berggeit, roofdier, longziekte (afgekort), Mohame- daan in Lombok, muzieknoot, grootste meer in Indonesië; 9. Foefje, ziekte, kever, zalf,-- rustig; 10. Kleur, koraaleiland, dessert, bewoner van Beieren, lichaam; 11. Boom grote steen, mooi huis, rivier (in West-Java, Soendanees), wisselborg, de oudste berg (Grieks); 12. Verenigde Staten v. Amerika, stapel, gezelschaps gebouw, persoonlijk voornaamwoord, deel van strijkinstrumenten, klap; 13. Wa tercloset (afgekort), tot (gebruikt bij bedragen), vochtig, persoonlijk voornaam woord, zeilersclub Batavia, nonsens; 14. Bustehouder (afgekort), merk, vruchten drank,'luitenant (afgekort), vlaktemaat, geurig aftreksel; 15. Verbindingen, rechte strook, vroeger koopvaardijschip, indien, slok, heer; 16. Uitroep van schrik, mes, draad voor muziekinstrumenten, dokter (afgekort), Russisch vliegtuig; 17. Huis houdster, zon (Indon.) item (afgekort), vervoermiddel, oude soldatenhoed; 18. Europeaan, verkeerd, Rotterdamsche Lloyd (afgekort), iemand die eet, hik, mij zelf, deugniet; 19. Meervoudsvorm, politie-agent, gif, eed, geheel de Uwe (Frans), Onze Vliegmaatschappij; 20. Wal, deskundige, havenstad Java, eerste 2 klinkers alfabet; 21. Naamloze Vennootschap (afgekort), bestaat geen andere, nederig, plant veredelen, rijstveld, gulden; 22. Boom, wild zwijn, strijdperk, meer voudsvorm, inboorling Borneo, bevel; 23. Daar, Jachtgodin, slank, droogrek, op de manier van, president Egypte; 24. Parfum, hierover praten we niet verder, bevel, overdreven zucht; 25. Nederlands Spoor, helling (hoc situs afgekort), gevuld, voorzetsel, geluk, ook; 26. IJs (Ind.), voorzetsel, vezel van agave, lang pootlarve, hoofdplaats Engeland, muzieknoot; 27. Jaargetijde, nummer (afgekort), Landen in Midden-Java; 28. Rijtuig in Indië, bedwelming, kok (Indon), lyrisch ge dicht, mannennaam; 29. Nieuw, Engelse edelman, gehoorinstrument, Europeaan, lof, gedeelte, bijwoord van graad; 30. Specialiteit uit Depok, hoogvlakte West- Java, Rusland.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 11