lef GLAZEN WIE WAT WAAR WANNEER AURORA TRAVEL SERVICE B.V. Imumillinium:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Deze nieuwe rubriek dient UITSLUITEND voor: Opsporing of informatie over personen. Bekendmaking van bijeenkomsten, reünies en alle NIET- COMMERCIËLE gebeurtenissen. Inlichtingen over diverse onderwerpen. Gratis aanbiedingen niet tegen geld of anderzins. Alle oproepen onder deze rubriek met duidelijke opgave van naam en adres. Voor abonnées en niet-abonnées geldt het tarief f 5,per oproep/aanvraag. REDACTIE TONG TONG. EXTRA BEWIJSNUMMERS UITSLUITEND TEGEN BETALING I Voor liefhebbers: een oude filmcamera (in Australië gekocht in 1920) Kodak A 118 en een tetoemboe uit Ceram. Gratis, maar wel zelf af te halen bij W. Zandstra, Noorderstraat 55, Edam. Schrijft u eerst? Gaarne wordt contact gezocht met de ondervolgende personen en/of hun verwanten: 1. Mevr. Maria Magdalena KANAAR, geboren 14 maart 1933 te Batavia, al daar gedoopt door Fr. Seraphicus van der Kun O.M.1 (Parochie Het Heilige Hart) op 24 maart 1933, dochter van Mattheus Johannes Baptist KANAAR en Carolina Gertruda von Gent van Schmidhamer en haar uit hetzelfde ouderschap geboren broeder 2. Hr. Freddy KANAAR, geboren 3 januari 1936 te Batavia, aldaar gedoopt door Fr. S. v.d. Kun O.M. op 15 januari 1936. 3. Hr. Adriaan Gabriël KANAAR, laatst bekende verblijfplaats Semarang, Mid- den-Java, die omstreeks 1954 naar Ne derland is gerepatrieerd. Betrokkenen worden verzocht zich in verbinding te stellen met Hr. A. K. Widjojoatmodjo, Louis Davidsstraat 55, Rijswijk Z.H. Tel. 070 -94 36 60. Ik zoek het tegenwoordige adres van Pierre Schobben. Zijn vader was func tionaris vóór 1940 in het postkantoor te Bandoeng en woonde toentertijd in de Nassaustr. (óf: laan) te Bandoeng. Bericht gaarne aan: W. J. C. Donker, Arnh. weg 80, Otterlo. Wie kan mij het adres geven van Greet Tangeré, getrouwd met John Freeling Duke. Hij was in 1954 nog werkzaam bij Colibri Fabriek te Soerabaia. Inl.. E. Wardenaar-v. Dobschütz, Bennekel- str. 183, Eindhoven. Tel. 040 -51 97 12. Waar is mevr. Deetje Kriesz? Zij wordt verzocht zich in verbinding te stellen met Mevr. Sien Nas-Stuivenberg, Ju- lianastraat 54, Haaksbergen. Oproep: Aan alle officieren, onderoffi cieren, korporaals, manschappen en nabestaanden, die gepens. zijn van de Marineluchtvaartdienst, v.h. voorm. Ned.-lndië, die tijdens de periode 1917 hebben gediend, toen de Ned. missie werd overgedragen aan de Indon. re gering. Willen zij namen en adressen met event, tel. nr. z.s.m. bekend maken aan J. E. Claproth, Peppelrode 9, Lei den, tel. 071 -12 14 07. Hr. Claproth is van plan een grote, feestelijke reünie te organiseren i.v.m. het 60-jarig be staan van de M.L.D. in Amacitia te Den Haag. Na bekendmaking van na men en adressen wordt u het volledig programma toegezonden. Wie helpt mij aan het adres van Moe ke Smit? Toni Raimonde-Koestner was na de oorlog bij haar in pension in de Vivienstraat 98 in Den Haag. Vader Smit was daar werkzaam bij de PTT. Oudste zoon Barend woonde toen in Brabant,tweede zoon heette Ben, drie meisjes, Nel, Berna en Annie. Informa ties naar Toni Raimonde, 219 So. Gua dalupe V Ave, Redondo Beach., Cal. 90277. U.S.A. Wie kan het adres geven van J. Lobbe- zoo en Mw. Lobbezoo-Naeyé? in 1939- 1941 wonende in Bandoeng, Wencke- bachstraat 14. Jan Lobbezoo was gods dienstleraar. In 1946 was hun adres in Nederland, Beukerlaan 64, Bergen op Zoom. Omstreeks 1970 voeren ze weer naar Indonesië. Inlichtingen aan: Hr. Kessing, Nicolaistraat 49, Den Haag. 9e BIRMA REÜNIE In de expozaal van het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht vindt op zaterdag 11 juni 1977 de negende Birmareünie plaats. Aanvang van de reünie te 11.00 uur, om 12.00 uur worden de Last Post en de Reveille geblazen, 15.00 uur sluiting. De kosten voor deelneming bedragen 5,per persoon, indien men alleen de reünie bezoekt en geen maaltijd gebruikt. Er bestaat gelegenheid tot het nuttigen van een nasi-gorengmaal- tijd, de prijs bedraagt dan 10,per persoon. De betaling van 5,— rësp. 10,— (indien men de nasi goreng maaltijd wil gebruiken) dient uiterlijk 24 mei 1977 voldaan te zijn door storting op: girorek. 12.77.8 t.n.v. de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, Jaarbeursplein, Utrecht, onder vermelding: Birmareü nie 1977. Na ontvangst van het ver schuldigde bedrag wordt een toe gangsbewijs toegezonden met ev. bon voor de maaltijd. Naast de nasi-go- rengmaaltijd zijn ook broodjes, koffie, soep verkrijgbaar in het restaurant de "Pepperbox" op de parterre. Evenals vorige jaren worden alleen uitnodigingen verzonden aan hen, die het vorig jaar de reünie meemaakten of op andere wijze reageerden. Wilt U kennissen, die geen uitnodiging heb ben ontvangen, opwekken de reünie toch mee te maken? Echtgenotes zijn weer van harte welkom. De reünies in de komende jaren vinden plaats op: zaterdag 3 juni 1978 - 10e reünie zaterdag 16 juni 1979 - 11e reünie zaterdag 7 juni 1980 - 12e reünie miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii| I Aurora Travel Service b.v. kan, j als Indonesië-specialist bij uitstek, j I uw droomreis tot werkelijkheid maken, j 1 Ontdek de sfeer en de charme 1 1 van bestemmingen in het verre Oosten j als de Filippijnen, Hongkong, India, Japan, Singapore, Sri Lanka, j Taiwan of Thailand. Ook voor bestemmingen in Amerika, 1 1 Canada, Australië, of Nieuw Zeeland, kunt u bij ons terecht. Aurora Travel Service b.v. staat voor individuele vakantiereizen (geen| massatoerisme) I» zakenreizen een puur persoonlijke aanpak: 1 wij bespreken voor u plaatsen I bij die luchtvaartmaatschappij j 1 die voor üw reis het meest in j aanmerking komt (bijv. KLM, Garuda, Qantas, Singapore J Airlines, Thai Airways, Lufthansa en Japan Airlines.) complete service (reisverzeke-| ringen, hotelreserveringen, visabemiddeling). Voor familiebezoeken retours j Amsterdam-Jakarta en Medan per lijndienst vanaf 1.700, De dames Anita Hoeboer en J Ans Fanggidaej en de heer 1 Wim Simon zullen u gaarne alle i inlichtingen verstrekken. Kantooruren: 1 I maandag t/m vrijdag 09.00-16.45 uurf 1 zaterdags 09.00-12.00 uur Clauskinderenweg 28 Amsterdam - Osdorp 1018 Tel. 020 - 19 93 77 19 93 96 Een origineel CADEAU (ook leuk voor uzelf!) met indische taferelen Verkrijgbaar op de diverse Pasar Malams of Fa. den Boggende-van Lingen, Telefoon 02521 - 1 48 51. VINCENTIUS REÜNIE 1977 Op 21 mei 1977 organiseert de B.V.V. (Batavia's Vincentius Vereniging) weer een reünie in zaal Unitas, Woenselse- straat 9, Eindhoven. (lees verder pagina 22 eerste kolom) 20

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 20