De Badaks van UJungkulon NLM CityHopper BIEDT U AAN naar de PASAR MALAM VLIEGDAGTRIPS en VLIEGWEEKENDS naar Er zijn nu naar alle waarschijnlijkheid nog 46 badaks (Rhinoceros Sondaicus) in het beschermde natuurgebied U- jungkulon. Er moet een tijd geweest zijn, dat de badak in grote getale voor kwam, getuige het volgende speel- liedje dat Sundanese kinderen nog wel zingen, al is het nu één of misschien wel twee eeuwen oud - Het luidt: 1e groep: "Euleung euy euleung barudak urang ka jami". 2e groep: "Embung euy embung sieum badak nu kamari". 1e groep: "Euweuh euy euweuh geus di bedil ku si Jendil". Beide groepen: "Dilong - dilong si Jendil di rawu kelong". Vrij vertaald: 1e groep: Hallo, vrienden laten we naar het veld gaan 2e groep: Oh nee, vrienden, we zijn bang voor de badak die men hier gisteren heeft gezien 1e groep: Hij is er niet meer, vrienden De badak is gedood door Jendil. Beide groepen: Dilong, dilong (niets betekenende aanvul ling) Jendil is omhelsd door een vrouwelijke geest! Uit het liedje kan blijken dat in een niet zo ver verleden de badak nog in grote getale voorkwam en op de vel den van de tani's naar voedsel zoch ten. Een tweede bewijs van het veelvuldig voorkomen van de sundanese neus hoorn kan worden afgeleid van het veelvuldig voorkomen van de uitgang - badak - in plaatsnamen in West Java. Bijv. Cibadak, Rancabadak, Rawaba- dak, Kulahbadak, Kedungbadak enz. in verscheidene delen van Java. Al deze plaatsnamen betekenen: (mod der) badplaats voor de rhinoceros. Maar de mensen vestigden zich op die plaatsen, legden er bouwland aan en verjoegen de badak, die bovendien snel in aantal afnam door de jacht, die er op dit reusachtige beest gemaakt werd. Wat dit betreft: vaak nam de badak op een verschrikkelijke manier wraak op zijn belagers. Velen zijn door de badak verpletterd. Maar tenslotte dreigde vooral de jacor de strijd te winnen en het heeft niet veel gescheeld of de rhinoceros was van het Indonesische natuurtcneel ver dwenen. De Javaanse variant zou daar mee meteen in zijn geheel zijn uit e- roeid zoals tevoren zijn Sumatraans familielid. Gelukkig is dat op het laat ste ogenblik voorkomen door hem do bescherming van de wet te geven tegen zijn belagers. De familie van r rhinoceros telt enige vertakkingen: m Afrika komen twee soorten voer: do "square lipped" rhinoceros (met twee hoorns) waarvan er naar schatting no" 2.000 over zijn en de "zwarte rhino" (eveneens met twee hoorns) wens uitroeiing voorlopig niet behoeft to worden gevreesd, want men schat het aantal ervan op 10.000. Dan komen er rhinocerossen voor in Assam en Ne1 (éénhoorns) tot een geschat getal van 550. De Sumatraanse rhinoceros (één hoorn) is volkomen uitgeroeid: de r- vaanse badak leidt ten getale van 46 in Ujungkulon thans een beschermd leven. In 1967 waren er nog maar r maar gezien de gunstige omstancü - heden voor de voortplantinn die thans bestaan schat men het aantal nu op 46. De rhinoceros is niet langer een op gejaagd dier; hij wordt omringd met goede zorgen, maar toch is het beter hem uit de weg te gaan, als u hen mocht tegenkomen. U doet dan beter om snel de benen te nemen en u hooft niet eens afscheid te nemen ZAINAL A. (vanuit Groningen, Enschede*, Eindhoven* en Maastricht) Ouderwetse gezelligheid van "tempo-doeloe". Zang, dans, jolijt: een dagje rameh-rameh. Leuk winkelen in al die kleine toko'tjes, lekkere hapjes snoepen: loempiah semarang (weet U nog?) en sotoh mau<xw. en wat al niet. Dat alles ligt binnen Uw bereik. Met een speciaal Pasar Malam retourtje van u~,~ (kinderen t/m 11 jaar 72,—) bent U een dag in Amsterdam. Vanaf Schiphol gaat er ieder half uurtje een bus (lijn 10 van Centraal Nederland) naar de RAI. Het kaartje kost f 1,75 enkele reis. Niet te duur dus! Maar denk erom: uiterlijk kwart over 9 's avonds moet U weer op Schiphol zijn voor Uw thuisvluc Bevalt U dat niet Blijf dan een nachtje slapen in het uiterst "senange" Sonesta Hotel. Daar zitten nog 5 gratis verrascin en aan vast. Plus allerlei extra'tjes. Zo'n weekend in Amsterdam kost dan toch niet meer dan f i .u, - pei volwassene en 75,per kind t/m 11 jaar, wanneer die kinderen (maximaal 2) op de kamer van c.e ouders mogen slapen. Even opgelet Die prijs van 145,per volwassene geldt voor dubbelgebruik van de hotelkamer. Bent U alleen ern komt er 35,bij. Nogmaals, bij de prijs inbegrepen is: het vliegretour, één overnachting, het entbij: en vele extra'tjes. Voor inlichtingen hierover en reserveringen kunt U bellen met NLM CityHopper, Schiphol telefoon nc.: 020-49 50 70 of het vliegveld van vertrek. SLAMAT DATANG EN SLAMAT TINGGAL. Deze militaire vliegvelden zijn zaterdag en zondag gesloten. 21

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 21