Toko en Boekhandel Tong Tong p' '"I. 1HRJ IJ i sL R Een zeer goede oefening voor Uw kennis van de Bahasa I IEDERE WERKDAG OPEN VAN 9-4 UUR 's ZATERDAGS VAN 10-2 UUR BOEKHANDEL TONG TONG (Vervolg: "Wie, wat, waar, wanneer") De zaal wordt reeds te 13.00 u. open gesteld voor reünisten, introducees en belangstellenden. De reünie vangt aan te 14.00 uur en duurt tot 24.00 uur. De netto opbrengst van deze reünie komt ten goede aan de 800 kinderen in de vier tehuizen die de Vincentius Ver eniging nog steeds in Jakarta heeft. Talrijke attracties worden de deelne mers geboden: heerlijke Indische hap jes, oosterse dansen, sketches, loterij, bingo, kinderspelen, gelegenheid tot dansen. Alle ex-pupillen van de Vin- centius-tehuizen in Indonesië worden van harte opgeroepen aan deze reünie, die voor zo'n goede doel wordt gehou den en die zo'n uitnemende gelegen heid is, oude vrienden te ontmoeten, deel te nemen! Inl. P. Rodriques, Nijenheim 51-37, Zeist, tel. 03404- 1 93 79. Mej. E. M Alleman, Langstraat 121, Wassenaar, tel. 01751 - 1 31 57. W. Ch. Melger, Zeemanstraat 102, Wageningen, tel. 08370 - 1 30 72. VINCENT MAHIEU reRJEMAMAN - J H.B. JASSIN PENERBIT DJAMBATAN NU OOK IN DE BAHASA! Een uitstekende vertaling van Vincent Mahieu's bekende ver halenbundel "Tjoek". Thans ook verkrijgbaar bij Boekhandel Tong Tong. f 9,90 f 1,70 porto. Prins Mauritslaan 36 - Den Haag - (lijn 10, 11 en bus 4) Telefoon 070 - 54 55 00 54 55 01 Giro 6685 Fleurige batik tjap om zelf iets voor de zomer te maken f 28,50 - 32,50 Rokken, blouses, T. shirts, tunieken, longdresses kleedjes 10-15% korting in Mei en Juni I Net ontvangen: grote collectie batik jurkjes van soepel zijdelinnen f 55, OUDE BOEKEN Land en Volk van Sumatra, C. Lekkerkerker f 45, Projecten van woningen Suikerondernemingen 35, Kromoblanda, H. F. Tillema 50,— Deli Maatschappij 1869-1929 f 25, Staatsspoor en Tramwegen Ned. Ind. 1875-1925 f 45,— Een halve eeuw Paketvaart f 60, Generaal Swart, M. H. de Croo f 70, Semper idem, Mr. C. W. Wormser 25, Mijn memoires, Kapt. Westerling f 30, Daar werd wat groots verricht I 30, Hecht verbonden in lief en leed II f 25, Proza en Poëzie om het heilige meer der Bataks, W. A. Braasem f 30, We vlogen naar Java, A. Viruly 25, Koninklijke Paketvaart Mij, Alfabetische gids f 22,50 Naar de eeuwige sneeuw van Trop. Nederland, Colijn f Van dingen die ik mij nog herinner, Mochtar Lubis f Bali, J. Kersten f Orchids (Eng. uitgave) f Tambaran, Rene Gardi (Nw. Guinea) f Zo leven wij in Indië, Wormser Van Heutsz als GG, J. C. Lamster f Het land van J. P. Coen, C. M. Vissering f Geen tabak, geen hallelujah, Mathieu Smedts f Als officier van Gezondheid naar Ned. Indië, dr. Johan Wöller De Lombok Expeditie, W. Cool f Bedwongen bandjir KNIL/KL (Bandjir over Noord Sumatra) Hans Post Soldaat in Indie, J. Zwaan Tot betere dagen, Chr. B. Droste f Kruis op inspectie f Dat was jij, Marinier 35,— 10, 20, 15, 30,— 20,- 22,50 25,— 20,— 20,— 75,— 50,— 20,— 15, 30, 50. NIEUW TIGER OIL Vloeibare Obat Matjan. Handiger om te masseren, even warm, zelfde sa menstelling als normale obat matjan. Makkelijk aan te lengen met sla-olie, voor kleine kinderen b.v. in flacons van f 8,50 en 6,50 Woordenboeken e.a. Indonesische boeken E. Pino en T. Wittermans Bahasa Indonesia - Engels 23,50 Engels - Bahasa Ind. f 35, Dr. Th. Pigeaud Javaans - Nederlands 41,75 Nederlands - Javaans f 41,75 Kamus Umum Inggeris-lndonesia 24,50 (Indon. uitgave) "Ik en Bentiet" door Tjalie Robinson Geschreven in zijn onnavolgbare petjo f 13,50 porto f 1,70. Kamus Indonesia Inggeris Edisi popuier f 24,50 Leader's dictionary (beknopt) English-Indonesian f 9, 99 Topical conversations f 4,50 (nog enkele exemplaren) Leerboek Bahasa Indon. pr. dr. Teeuw f 24,50 (Binnenkort verwacht een nieuw leer boek voor de bahasa uitg. Keesing) Literatuur - belletrie Cuk (Tjoek) - Vincent Mahieu f 9,90 Menentukan Sikap - E. du Perron 12,50 Bayangan Memudar - E. Breton de Nijs 17,90 Bua renungan - Multatuli 9,90 Jatuh ke Matahari - Djokolelono f 5,90 Dari Hari ke hari - H. Mahbub Djunaidi f 12,50 Babad Tanah Jawa - Sug. Sriwibawa 6,90 Hulubalang Tanah Deli C. M. Nas 4,90 Ratu Air - K. Usman f 4,90 Etsa - Toto Sudarto Bachtiar 5,90 Blues untuk Bonnie - Rendra 5,90 Kucing dan Hantu Paul Jacques Bonzon 7,90 Hati Nurani Manusia - Idrus 9,90 (Uitsluitend op bestelling. Levertijd plm. 3 weken) 22

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 22